Itinerario, voyage ofte schipvaert, van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien i...

Part of

Itinerario, voyage ofte schipvaert, van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien inhoudende een corte beschryvinghe der selver landen ende zee-custen ... Waer by ghevoecht zijn, niet alleen die conterfeytsels vande habyten,drachten ende wesen, so vande Portuguesen aldaer residerende, als vande ingeboornen Indianen ... maer ooc een corte verhalinge van de coophandelingen ... / Alles beschreven ende by een vergadert, door den selfden ... ...

Creators

Linschoten, Jan Huygen van, 1563-1611

Original Format

Tags

Computer generated

From the Library catalogue

Identifiers

File Identifier

PEjQPp76yxqJk

Permalink

MMS ID

991022130669702626