D'eerste boeck : Historie van Indien waer inne verhaelt is de avontueren die de Hollandtsche schepen...

Part of

D'eerste boeck : Historie van Indien waer inne verhaelt is de avontueren die de Hollandtsche schepen bejeghent zijn. Oock een particulier verhael der conditien religien manieren ende huijshoudinge der volckeren die zy beseijlt hebben ; wat gelt specerye drogues ende coopmanschappen by haer ghevonden wordt met den prijs van dien. Daer op ghevoecht de opdoeninghen ende streckinghen vande eylanden ende zee-custen als oock de conterfeytsels der inwoonderen met veel caertiens verciert. Voor alle zee-varende ende curieuse lief-hebbers seer ghenuechlijk om lesen / door G.M.A.W.L.

Creators

Lodewycksz, Willem, active 16th century

Call Numbers

MRB/Q988/15A1 (16th Century)

Original Format

Tags

Computer generated

From the Library catalogue

Identifiers

File Identifier

lkrwQxNJroRBV

Permalink

MMS ID

991022385399702626