Export this record

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version

Record title

Itinerario, voyage ofte schipvaert, van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien inhoudende een corte beschryvinghe der selver landen ende zee-custen ... Waer by ghevoecht zijn, niet alleen die conterfeytsels vande habyten,drachten ende wesen, so vande Portuguesen aldaer residerende, als vande ingeboornen Indianen ... maer ooc een corte verhalinge van de coophandelingen ... / Alles beschreven ende by een vergadert, door den selfden ... ...

Record identifier

74VKJKQ8jmeX

Itinerario, voyage ofte schipvaert, van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien inhoudende een corte beschryvinghe der selver landen ende zee-custen ... Waer by ghevoecht zijn, niet alleen die conterfeytsels vande habyten,drachten ende wesen, so vande Portuguesen aldaer residerende, als vande ingeboornen Indianen ... maer ooc een corte verhalinge van de coophandelingen ... / Alles beschreven ende by een vergadert, door den selfden ... ...

ACCESS
https://collection.sl.nsw.gov.au/record/74VKJKQ8jmeX

Itinerario, voyage ofte schipvaert, van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien inhoudende een corte beschryvinghe der selver landen ende zee-custen ... Waer by ghevoecht zijn, niet alleen die conterfeytsels vande habyten,drachten ende wesen, so vande Portuguesen aldaer residerende, als vande ingeboornen Indianen ... maer ooc een corte verhalinge van de coophandelingen ... / Alles beschreven ende by een vergadert, door den selfden ... ...

Full title

Itinerario, voyage ofte schipvaert, van Jan Huygen van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien inhoudende een corte beschryvinghe der selver landen ende zee-custen ... Waer by ghevoecht zijn, niet alleen die conterfeytsels vande habyten,drachten ende wesen, so vande Portuguesen aldaer residerende, als vande ingeboornen Indianen ... maer ooc een corte verhalinge van de coophandelingen ... / Alles beschreven ende by een vergadert, door den selfden ... ...

Publisher

t'Amstelredam. : By Cornelis Claesz. op't vvater, in't schrijf-boeck, by de oude brugghe, Anno 1596.

Alternative title

Beschryvinghe van de gantsche custe van Guinea.
Reys-gheschrift vande navigatien der Portugaloysers in Orienten ...

Date

Anno 1596.

Record Identifier

74VKJKQ8jmeX

Language

Dutch

Formats

Physical Description

Contents

Publication information

Publisher

More information

ALTERNATIVE TITLES

Full title

NOTES

General note

Citation / References Note

Additional physical form availability note

Exhibitions

Date Published

Identifiers

PRIMARY IDENTIFIERS

Record Identifier

74VKJKQ8jmeX

Permalink

https://collection.sl.nsw.gov.au/record/74VKJKQ8jmeX

OTHER IDENTIFIERS

DDC

MMS ID

How to access this item