Export this record

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version

Record title

D'eerste boeck : Historie van Indien waer inne verhaelt is de avontueren die de Hollandtsche schepen bejeghent zijn. Oock een particulier verhael der conditien religien manieren ende huijshoudinge der volckeren die zy beseijlt hebben ; wat gelt specerye drogues ende coopmanschappen by haer ghevonden wordt met den prijs van dien. Daer op ghevoecht de opdoeninghen ende streckinghen vande eylanden ende zee-custen als oock de conterfeytsels der inwoonderen met veel caertiens verciert. Voor alle zee-varende ende curieuse lief-hebbers seer ghenuechlijk om lesen / door G.M.A.W.L.

Call numbers

MRB/Q988/15A1 (16th Century)

Record identifier

74VKODy7JXqO

D'eerste boeck : Historie van Indien waer inne verhaelt is de avontueren die de Hollandtsche schepen bejeghent zijn. Oock een particulier verhael der conditien religien manieren ende huijshoudinge der volckeren die zy beseijlt hebben ; wat gelt specerye drogues ende coopmanschappen by haer ghevonden wordt met den prijs van dien. Daer op ghevoecht de opdoeninghen ende streckinghen vande eylanden ende zee-custen als oock de conterfeytsels der inwoonderen met veel caertiens verciert. Voor alle zee-varende ende curieuse lief-hebbers seer ghenuechlijk om lesen / door G.M.A.W.L.

ACCESS
https://collection.sl.nsw.gov.au/record/74VKODy7JXqO

D'eerste boeck : Historie van Indien waer inne verhaelt is de avontueren die de Hollandtsche schepen bejeghent zijn. Oock een particulier verhael der conditien religien manieren ende huijshoudinge der volckeren die zy beseijlt hebben ; wat gelt specerye drogues ende coopmanschappen by haer ghevonden wordt met den prijs van dien. Daer op ghevoecht de opdoeninghen ende streckinghen vande eylanden ende zee-custen als oock de conterfeytsels der inwoonderen met veel caertiens verciert. Voor alle zee-varende ende curieuse lief-hebbers seer ghenuechlijk om lesen / door G.M.A.W.L.

Full title

D'eerste boeck : Historie van Indien waer inne verhaelt is de avontueren die de Hollandtsche schepen bejeghent zijn. Oock een particulier verhael der conditien religien manieren ende huijshoudinge der volckeren die zy beseijlt hebben ; wat gelt specerye drogues ende coopmanschappen by haer ghevonden wordt met den prijs van dien. Daer op ghevoecht de opdoeninghen ende streckinghen vande eylanden ende zee-custen als oock de conterfeytsels der inwoonderen met veel caertiens verciert. Voor alle zee-varende ende curieuse lief-hebbers seer ghenuechlijk om lesen / door G.M.A.W.L.

Publisher

[Amsterdam] : Ghedruckt t'Amstelredam, by Cornelis Claesz, Ao.1598.

Date

Ao.1598.

Call Numbers

MRB/Q988/15A1 (16th Century)

Record Identifier

74VKODy7JXqO

Language

Dutch

Formats

Physical Description

Contents

Publication information

Publisher

More information

ALTERNATIVE TITLES

Full title

Portion of title

AUTHORS, ARTISTS AND CONTRIBUTORS

NOTES

General note

Citation / References Note

Additional physical form availability note

Exhibitions

Date Published

Identifiers

PRIMARY IDENTIFIERS

Call Numbers

MRB/Q988/15A1 (16th Century)

Record Identifier

74VKODy7JXqO

Permalink

https://collection.sl.nsw.gov.au/record/74VKODy7JXqO

OTHER IDENTIFIERS

MMS ID

How to access this item