Keli Pake zhuan : yi ge mei ti di guo de jian li = The ...

Record title

Keli Pake zhuan : yi ge mei ti di guo de jian li = The Rise and rise of Kerrypacker[sic] / Baoluo Bali zhu ; Zhou Shanding yi.

Call numbers

070.5092/10

Record identifier

74VKPlvDbmmZ

https://collection.sl.nsw.gov.au/record/74VKPlvDbmmZ

Keli Pake zhuan : yi ge mei ti di guo de jian li = The Rise and rise of Kerrypacker[sic] / Baoluo Bali zhu ; Zhou Shanding yi.

About this item

Full title

Keli Pake zhuan : yi ge mei ti di guo de jian li = The Rise and rise of Kerrypacker[sic] / Baoluo Bali zhu ; Zhou Shanding yi.

Author / Creator

Publisher

Shanghai Shi : Wen hui chu ban she, 2003. | 上海市 : 文汇出版社, 2003.

Uniform title

The rise and rise of Kerry Packer. Chinese.

Date

2003.

Call Numbers

070.5092/10

Record Identifier

74VKPlvDbmmZ

Language

Chinese

Formats

Physical Description

Contents

Publication information

Publisher

Edition

Series

More information

Alternative Titles

Full title

Vernacular Title

Parallel title

Authors, Artists and Contributors

Author / Creator

Notes

General note

Language note

Date Published

Identifiers

Primary Identifiers

Call Numbers

070.5092/10

Record Identifier

74VKPlvDbmmZ

Permalink

https://collection.sl.nsw.gov.au/record/74VKPlvDbmmZ

Other Identifiers

ISBN

Reference code

DDC

MMS ID

How to access this item