Xiao mang cang cang zhai cang. Qing dai xue zhe shu zha...

Record title

Xiao mang cang cang zhai cang. Qing dai xue zhe shu zha / gu wen, Zeng Zi, Zeng Li ; zhu bian, Chen Lie ; fu zhu bian, Chen Qingqing, Chen Xiao ; shi wen, Zhou Zheng ; zhuan gao, Chen Qingqing.

Call numbers

HQ 2018/1900 , HQ 2018/1899 , HQ 2018/1901

Record identifier

74VKV8rqGOGA

https://collection.sl.nsw.gov.au/record/74VKV8rqGOGA

Xiao mang cang cang zhai cang. Qing dai xue zhe shu zha / gu wen, Zeng Zi, Zeng Li ; zhu bian, Chen Lie ; fu zhu bian, Chen Qingqing, Chen Xiao ; shi wen, Zhou Zheng ; zhuan gao, Chen Qingqing.

About this item

Full title

Xiao mang cang cang zhai cang. Qing dai xue zhe shu zha / gu wen, Zeng Zi, Zeng Li ; zhu bian, Chen Lie ; fu zhu bian, Chen Qingqing, Chen Xiao ; shi wen, Zhou Zheng ; zhuan gao, Chen Qingqing.

Publisher

Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2013. | 北京市 : 人民文学出版社, 2013.

Call Numbers

HQ 2018/1900 , HQ 2018/1899 , HQ 2018/1901

Record Identifier

74VKV8rqGOGA

Language

Chinese

Formats

Physical Description

Contents

Content type

Media type

Carrier type

Publication information

Publisher

Edition

Identifiers

Primary Identifiers

Call Numbers

HQ 2018/1900 , HQ 2018/1899 , HQ 2018/1901

Record Identifier

74VKV8rqGOGA

Permalink

https://collection.sl.nsw.gov.au/record/74VKV8rqGOGA

Other Identifiers

ISBN

Reference code

DDC

MMS ID

How to access this item