Record title

Taxa inrättad år 1726 hwar efter tullen och licenten för utgående och inkommande waror wid stora siö-tullen : efter en wiss afgift af hundradet : kommer at ereläggas, ifrån den 15. maij anno 1730

Record identifier

74VKVZ2o2ALd

https://collection.sl.nsw.gov.au/record/74VKVZ2o2ALd

Taxa inrättad år 1726 hwar efter tullen och licenten för utgående och inkommande waror wid stora siö-tullen : efter en wiss afgift af hundradet : kommer at ereläggas, ifrån den 15. maij anno 1730

About this item

Full title

Taxa inrättad år 1726 hwar efter tullen och licenten för utgående och inkommande waror wid stora siö-tullen : efter en wiss afgift af hundradet : kommer at ereläggas, ifrån den 15. maij anno 1730

Publisher

Stockholm Uti det Kongl. tryckeriet hos Joh. Henr. Werner ...

Alternative title

BOOK

Record Identifier

74VKVZ2o2ALd

Language

English

Formats

Publication information

Publisher

More information

Alternative Titles

Full title

Variant title

Identifiers

Primary Identifiers

Record Identifier

74VKVZ2o2ALd

Permalink

https://collection.sl.nsw.gov.au/record/74VKVZ2o2ALd

Other Identifiers

Reference code

MMS ID

How to access this item