Record title

Kongl. Maj:ts taxa hwarefter stora siö-tullen uppä alla inkommande waror, beräknas och erlägges : gifwen Gripsholms slott den 6 junii 1782

Record identifier

74VKVZPNdqAM

https://collection.sl.nsw.gov.au/record/74VKVZPNdqAM

Kongl. Maj:ts taxa hwarefter stora siö-tullen uppä alla inkommande waror, beräknas och erlägges : gifwen Gripsholms slott den 6 junii 1782

About this item

Full title

Kongl. Maj:ts taxa hwarefter stora siö-tullen uppä alla inkommande waror, beräknas och erlägges : gifwen Gripsholms slott den 6 junii 1782

Publisher

Stockholm Kongl. Tryckeriet

Alternative title

BOOK

Record Identifier

74VKVZPNdqAM

Language

English

Formats

Publication information

Publisher

More information

Alternative Titles

Full title

Variant title

Identifiers

Primary Identifiers

Record Identifier

74VKVZPNdqAM

Permalink

https://collection.sl.nsw.gov.au/record/74VKVZPNdqAM

Other Identifiers

Reference code

MMS ID

How to access this item