Record title

Taxa hwar efter slachtare-garfware-skomakare och skoflickare embeterne här i staden uti rå och beredde hudars samt skors försäljande och lagande hafwa sig til widare at rätta : Stockholms Rådhus den 8. augusti 1722

Record identifier

74VKVZw2mNll

https://collection.sl.nsw.gov.au/record/74VKVZw2mNll

Taxa hwar efter slachtare-garfware-skomakare och skoflickare embeterne här i staden uti rå och beredde hudars samt skors försäljande och lagande hafwa sig til widare at rätta : Stockholms Rådhus den 8. augusti 1722

About this item

Full title

Taxa hwar efter slachtare-garfware-skomakare och skoflickare embeterne här i staden uti rå och beredde hudars samt skors försäljande och lagande hafwa sig til widare at rätta : Stockholms Rådhus den 8. augusti 1722

Publisher

Stockholm Uti Kongl. Boktryckeriet

Alternative title

BOOK

Record Identifier

74VKVZw2mNll

Language

English

Formats

Publication information

Publisher

More information

Alternative Titles

Full title

Variant title

Identifiers

Primary Identifiers

Record Identifier

74VKVZw2mNll

Permalink

https://collection.sl.nsw.gov.au/record/74VKVZw2mNll

Other Identifiers

Reference code

MMS ID

How to access this item