Ba ba, sheng ri kuai le / Jiang Yitan zhu ; Guo Qian hu...

Record title

Ba ba, sheng ri kuai le / Jiang Yitan zhu ; Guo Qian hui.

Call numbers

CHI/J/01152

Record identifier

74VKaGpdqEbM

https://collection.sl.nsw.gov.au/record/74VKaGpdqEbM

Ba ba, sheng ri kuai le / Jiang Yitan zhu ; Guo Qian hui.

About this item

Full title

Ba ba, sheng ri kuai le / Jiang Yitan zhu ; Guo Qian hui.

Publisher

Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2021. | 北京 : 外语教学与研究出版社, 2021.

Call Numbers

CHI/J/01152

Record Identifier

74VKaGpdqEbM

Language

Chinese

Formats

Physical Description

Contents

Content type

Media type

Carrier type

Publication information

Publisher

Edition

Series

More information

Alternative Titles

Full title

Vernacular Title

Notes

General note

Language note

Date Published

Identifiers

Primary Identifiers

Call Numbers

CHI/J/01152

Record Identifier

74VKaGpdqEbM

Permalink

https://collection.sl.nsw.gov.au/record/74VKaGpdqEbM

Other Identifiers

ISBN

Reference code

MMS ID

How to access this item