Books

Guo fu Sun Zhongshan xian sheng nian pu chu gao / [zhu bian Luo Jialun ; bian ji zhe Zhongguo guo mi...

Export this record

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version

Record title

Guo fu Sun Zhongshan xian sheng nian pu chu gao / [zhu bian Luo Jialun ; bian ji zhe Zhongguo guo min dang dang shi shi liao bian zuan wei yuan hui, Guo shi guan shi liao bian zuan wei yuan hui].

Call numbers

N920/S957.1/3 , N920/S957.1/4

Record identifier

74VvoDyvAb43

Guo fu Sun Zhongshan xian sheng nian pu chu gao / [zhu bian Luo Jialun ; bian ji zhe Zhongguo guo min dang dang shi shi liao bian zuan wei yuan hui, Guo shi guan shi liao bian zuan wei yuan hui].

https://collection.sl.nsw.gov.au/record/74VvoDyvAb43

Guo fu Sun Zhongshan xian sheng nian pu chu gao / [zhu bian Luo Jialun ; bian ji zhe Zhongguo guo min dang dang shi shi liao bian zuan wei yuan hui, Guo shi guan shi liao bian zuan wei yuan hui].

Full title

Guo fu Sun Zhongshan xian sheng nian pu chu gao / [zhu bian Luo Jialun ; bian ji zhe Zhongguo guo min dang dang shi shi liao bian zuan wei yuan hui, Guo shi guan shi liao bian zuan wei yuan hui].

Publisher

Taibei : [s.n.] : jing shou chu Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 48 [1959] | 台北 : [s.n.] : 經售處中央 文物供應社, 民國48 [1959]

Date

Minguo 48 [1959]

Call Numbers

N920/S957.1/3 , N920/S957.1/4

Record Identifier

74VvoDyvAb43

Language

Chinese

Formats

Physical Description

Contents

2 v. (751 p.) : ill., ports. ; 24 cm.

Publication information

Publisher

Taibei : [s.n.] : jing shou chu Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 48 [1959] | 台北 : [s.n.] : 經售處中央 文物供應社, 民國48 [1959]

Edition

Zai ban. | 再版.

Analytical title

Guo fu nian pu chu gao.

More information

ALTERNATIVE TITLES

Full title

Guo fu Sun Zhongshan xian sheng nian pu chu gao / [zhu bian Luo Jialun ; bian ji zhe Zhongguo guo min dang dang shi shi liao bian zuan wei yuan hui, Guo shi guan shi liao bian zuan wei yuan hui].

Vernacular Title

國父孫中山先生年譜初稿 / [主編羅家倫 ; 編輯者中國國民黨黨史史料編纂 委員會, 國史館史料編纂委員會].

Variant title

Guo fu nian pu chu gao.

NOTES

General note

In Chinese.

Colophon, cover and caption title: Guo fu nian pu chu gao. | Colophon, cover and caption title: 國父年譜初稿.

Date Published

Minguo 48 [1959]

Identifiers

PRIMARY IDENTIFIERS

Call Numbers

N920/S957.1/3 , N920/S957.1/4

Record Identifier

74VvoDyvAb43

Permalink

https://collection.sl.nsw.gov.au/record/74VvoDyvAb43

OTHER IDENTIFIERS

MMS ID

991013126329702626

How to access this item