Mixed

Export this record

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version

Record title

Taxa inrättad år 1726 [microform] : hwar efter tullen och licenten för utgående och inkommande waror wid stora siö-tullen : efter en wiss afgift af hundradet : kommer at ereläggas, ifrån den 15. maij anno 1730 / uppå Hans. Kongl. May.ts allernådigste befallning till dess Commercie Collegium publicerad.

Call numbers

T/RAV/FM4/2

Record identifier

74Vvq88EEkkA

Taxa inrättad år 1726 [microform] : hwar efter tullen och licenten för utgående och inkommande waror wid stora siö-tullen : efter en wiss afgift af hundradet : kommer at ereläggas, ifrån den 15. maij anno 1730 / uppå Hans. Kongl. May.ts allernådigste befallning till dess Commercie Collegium publicerad.

ACCESS
https://collection.sl.nsw.gov.au/record/74Vvq88EEkkA

Taxa inrättad år 1726 [microform] : hwar efter tullen och licenten för utgående och inkommande waror wid stora siö-tullen : efter en wiss afgift af hundradet : kommer at ereläggas, ifrån den 15. maij anno 1730 / uppå Hans. Kongl. May.ts allernådigste befallning till dess Commercie Collegium publicerad.

Full title

Taxa inrättad år 1726 [microform] : hwar efter tullen och licenten för utgående och inkommande waror wid stora siö-tullen : efter en wiss afgift af hundradet : kommer at ereläggas, ifrån den 15. maij anno 1730 / uppå Hans. Kongl. May.ts allernådigste befallning till dess Commercie Collegium publicerad.

Publisher

Stockholm : Uti det Kongl. tryckeriet, hos Joh. Henr. Werner ..., 1730.

Date

1730.

Call Numbers

T/RAV/FM4/2

Record Identifier

74Vvq88EEkkA

Language

Swedish

Physical Description

Contents

Publication information

Publisher

Series

Access and use

Access Conditions

Access Format

More information

ALTERNATIVE TITLES

Full title

AUTHORS, ARTISTS AND CONTRIBUTORS

NOTES

Reproduction note

Date Published

Identifiers

PRIMARY IDENTIFIERS

Call Numbers

T/RAV/FM4/2

Record Identifier

74Vvq88EEkkA

Permalink

https://collection.sl.nsw.gov.au/record/74Vvq88EEkkA

OTHER IDENTIFIERS

MMS ID