46 results for

Naitoh, Itaru

46 results for

Naitoh, Itaru

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

   Author / Creator:Miyabe, Katsuyuki ; Notohara, Kenji ; Nakazawa, Takahiro ; Hayashi, Kazuki ; Naitoh, Itaru ; Okumura, Fumihiro ; Shimizu, Shuya ; Yoshida, Michihiro ; Yamashita, Hiroaki ; Takahashi, Satoru ; Ohara, Hirotaka ; Joh, Takashi
   Publisher:Tokyo: Springer Japan
   Journal title:Journal of gastroenterology, 2014, Vol.49 (4), p.715-726

   Peer Reviewed

   Online

  • Export this record

   Export record to excel

   File type to download

   Beta version
   • Articles

    Author / Creator:Naitoh, Itaru ; Hori, Yasuki
    Publisher:New York: Springer US
    Journal title:Digestive diseases and sciences, 2018, Vol.63 (11), p.2826-2828

    Peer Reviewed

    Online

   • Export this record

    Export record to excel

    File type to download

    Beta version
    • Articles

     Author / Creator:Miyabe, Katsuyuki ; Notohara, Kenji ; Nakazawa, Takahiro ; Hayashi, Kazuki ; Naitoh, Itaru ; Shimizu, Shuya ; Kondo, Hiromu ; Yoshida, Michihiro ; Yamashita, Hiroaki ; Umemura, Shuichiro ; Hori, Yasuki ; Kato, Akihisa ; Takahashi, Satoru ; Ohara, Hirotaka ; Joh, Takashi
     Publisher:Tokyo: Springer Japan
     Journal title:Journal of gastroenterology, 2015, Vol.50 (4), p.455-466

     Peer Reviewed

     Online

    • Export this record

     Export record to excel

     File type to download

     Beta version
     • Articles

      Author / Creator:Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Nakazawa, Takahiro ; Okumura, Fumihiro ; Miyabe, Katsuyuki ; Shimizu, Shuya ; Yoshida, Michihiro ; Yamashita, Hiroaki ; Ohara, Hirotaka ; Joh, Takashi
      Publisher:Boston: Springer US
      Journal title:Digestive diseases and sciences, 2012, Vol.57 (12), p.3279-3285

      Peer Reviewed

      Online

     • Export this record

      Export record to excel

      File type to download

      Beta version
      • Articles

       Author / Creator:Naitoh, Itaru ; Nakazawa, Takahiro ; Ohara, Hirotaka ; Ando, Tomoaki ; Hayashi, Kazuki ; Tanaka, Hajime ; Okumura, Fumihiro ; Takahashi, Satoru ; Joh, Takashi
       Publisher:Japan: Japan : Springer Japan
       Journal title:Journal of gastroenterology, 2009, Vol.44 (11), p.1147-1155

       Peer Reviewed

       Online

      • Export this record

       Export record to excel

       File type to download

       Beta version
       • Articles

        Author / Creator:Yoon, Won ; Park, Do ; Choi, Jun ; Jang, Sunguk ; Samarasena, Jason ; Lee, Tae ; Paik, Woo ; Oh, Dongwook ; Song, Tae ; Choi, Joon ; Hara, Kazuo ; Iwashita, Takuji ; Perez-Miranda, Manuel ; Lee, John ; Vazquez-Sequeiros, Enrique ; Naitoh, Itaru ; Vila, Juan ; Brugge, William ; Takenaka, Mamoru ; Lee, Sang ; Seo, Dong-Wan ; Lee, Sung ; Kim, Myung-Hwan
        Publisher:India: Wolters Kluwer India Pvt. Ltd
        Journal title:Endoscopic ultrasound, 2019, Vol.8 (3), p.188-193

        Peer Reviewed

        Online

       • Export this record

        Export record to excel

        File type to download

        Beta version
        • Articles

         Author / Creator:KATO, AKIHISA ; HAYASHI, KAZUKI ; NAITOH, ITARU ; SENO, KYOJI ; OKADA, YUKIKO ; BAN, TESSHIN ; KONDO, HIROMU ; NISHI, YUJI ; UMEMURA, SHUICHIRO ; HORI, YASUKI ; NATSUME, MAKOTO ; JOH, TAKASHI
         Publisher:England: D.A. Spandidos
         Journal title:Molecular and clinical oncology, 2016, Vol.5 (1), p.113-116

         Peer Reviewed

         Online

        • Export this record

         Export record to excel

         File type to download

         Beta version
         • Articles

          Author / Creator:Naitoh, Itaru ; Nakazawa, Takahiro ; Ohara, Hirotaka ; Ando, Tomoaki ; Hayashi, Kazuki ; Tanaka, Hajime ; Okumura, Fumihiro ; Sano, Hitoshi ; Joh, Takashi
          Publisher:Cases Network Ltd
          Journal title:Cases journal, 2009, Vol.2 (1), p.7029

          Peer Reviewed

          Online

         • Export this record

          Export record to excel

          File type to download

          Beta version
          • Articles

           Author / Creator:Hori, Yasuki ; Hayashi, Kazuki ; Naitoh, Itaru ; Kato, Hiroyuki ; Nomura, Tatsuma ; Miyabe, Katsuyuki ; Yoshida, Michihiro ; Jinno, Naruomi ; Natsume, Makoto ; Kato, Akihisa ; Asano, Go ; Takiguchi, Shuji ; Nakajima, Kiyokazu
           Publisher:New York: Springer US
           Journal title:Surgical endoscopy, 2019, Vol.33 (12), p.4026-4031

           Peer Reviewed

           Online

          • Export this record

           Export record to excel

           File type to download

           Beta version
           • Articles

            Author / Creator:Hori, Yasuki ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Ban, Tesshin ; Natsume, Makoto ; Okumura, Fumihiro ; Nakazawa, Takahiro ; Takada, Hiroki ; Hirano, Atsuyuki ; Jinno, Naruomi ; Togawa, Shozo ; Ando, Tomoaki ; Kataoka, Hiromi ; Joh, Takashi
            Publisher:New York: Springer US
            Journal title:Surgical endoscopy, 2017, Vol.31 (10), p.4165-4173

            Peer Reviewed

            Online

           • Export this record

            Export record to excel

            File type to download

            Beta version
            • Articles

             Author / Creator:Kato, Akihisa ; Naitoh, Itaru ; Miyabe, Katsuyuki ; Hayashi, Kazuki ; Yoshida, Michihiro ; Hori, Yasuki ; Natsume, Makoto ; Jinno, Naruomi ; Asano, Go ; Kato, Hiroyuki ; Kuno, Toshiya ; Takahashi, Satoru ; Kataoka, Hiromi
             Publisher:New York: Springer US
             Journal title:Digestive diseases and sciences, 2018, Vol.63 (12), p.3376-3381

             Peer Reviewed

             Online

            • Export this record

             Export record to excel

             File type to download

             Beta version
             • Articles

              Author / Creator:Yoshida, Michihiro ; Yukawa, Hiroshi ; Hayashi, Kazuki ; Naitoh, Itaru ; Miyabe, Katsuyuki ; Hori, Yasuki ; Natsume, Makoto ; Jinno, Naruomi ; Kato, Akihisa ; Kachi, Kenta ; Asano, Go ; Sahashi, Hidenori ; Toyohara, Tadashi ; Kuno, Kayoko ; Kito, Yusuke ; Kondo, Hiromu ; Hirano, Atsuyuki ; Okumura, Fumihiro ; Anbe, Kaiki ; Baba, Yoshinobu ; Kataoka, Hiromi ; Tanaka, Yasuhito
              Publisher:John Wiley & Sons, Inc
              Journal title:Cancer science, 2023, Vol.114 (1), p.295

              Peer Reviewed

              Online

             • Export this record

              Export record to excel

              File type to download

              Beta version
              • Articles

               Author / Creator:Naitoh, Itaru ; Okayama, Yasutaka ; Hirai, Masaaki ; Kitajima, Yasuhiro ; Hayashi, Kazuki ; Okamoto, Tetsu ; Akita, Shinji ; Gotoh, Kazuo ; Mizusima, Mutsue ; Sano, Hitoshi ; Ohara, Hirotaka ; Nomura, Tomoyuki ; Joh, Takashi ; Yokoyama, Yoshifumi ; Itoh, Makoto
               Publisher:Japan: Springer
               Journal title:Journal of gastroenterology, 2003, Vol.38 (12), p.1181-1184

               Peer Reviewed

               Online

              • Export this record

               Export record to excel

               File type to download

               Beta version
               • Articles

                Author / Creator:Hayashi, Kazuki ; Ohara, Hirotaka ; Naitoh, Itaru ; Okumura, Fumihiro ; Andoh, Tomoaki ; Itoh, Takafumi ; Nakazawa, Takahiro ; Joh, Takashi
                Publisher:England: Cases Network Ltd
                Journal title:Cases journal, 2008, Vol.1 (1), p.385-385

                Peer Reviewed

                Online

               • Export this record

                Export record to excel

                File type to download

                Beta version
                • Articles

                 Author / Creator:Michihiro Yoshida ; Itaru Naitoh ; Kazuki Hayashi ; Yasuki Hori ; Akihisa Kato ; Kenta Kachi ; Go Asano ; Hidenori Sahashi ; Tadashi Toyohara ; Kayoko Kuno ; Yusuke Kito ; Hiromi Kataoka
                 Publisher:Public Library of Science (PLoS)
                 Journal title:PloS one, 2023, Vol.18 (2), p.e0281605

                 Peer Reviewed

                 Online

                • Export this record

                 Export record to excel

                 File type to download

                 Beta version
                 • Articles

                  Author / Creator:Hori, Yasuki ; Miyabe, Katsuyuki ; Yoshida, Michihiro ; Nakazawa, Takahiro ; Hayashi, Kazuki ; Naitoh, Itaru ; Shimizu, Shuya ; Kondo, Hiromu ; Nishi, Yuji ; Umemura, Shuichiro
                  Journal title:PloS one, 2015, Vol.10 (3)

                  Peer Reviewed

                  Online

                 • Export this record

                  Export record to excel

                  File type to download

                  Beta version
                  • Articles

                   Author / Creator:Naitoh, Itaru
                   Journal title:Cases journal, 2009

                   Peer Reviewed

                   Online

                  • Export this record

                   Export record to excel

                   File type to download

                   Beta version
                   • Articles

                    Author / Creator:Hori, Yasuki ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Miyabe, Katsuyuki ; Yoshida, Michihiro ; Fujita, Yasuaki ; Natsume, Makoto ; Jinno, Naruomi ; Kato, Akihisa ; Nakazawa, Takahiro ; Shimizu, Shuya ; Hirano, Atsuyuki ; Okumura, Fumihiro ; Ando, Tomoaki ; Sano, Hitoshi ; Takada, Hiroki ; Togawa, Shozo ; Joh, Takashi
                    Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
                    Journal title:Supportive care in cancer, 2018, Vol.26 (10), p.3587-3592

                    Peer Reviewed

                    Online

                   • Export this record

                    Export record to excel

                    File type to download

                    Beta version
                    • Articles

                     Author / Creator:Yoshimura, Norihiro ; Ohara, Hirotaka ; Miyabe, Katsuyuki ; Ban, Tessin ; Sano, Hitoshi ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Ando, Tomoaki ; Nakazawa, Takahiro ; Joh, Takashi
                     Publisher:England: BioMed Central Ltd
                     Journal title:International seminars in surgical oncology, 2008, Vol.5 (19), p.19-19

                     Peer Reviewed

                     Online

                    • Export this record

                     Export record to excel

                     File type to download

                     Beta version
                     • Articles

                      Author / Creator:Masamune, Atsushi ; Kikuta, Kazuhiro ; Hamada, Shin ; Tsuji, Ichiro ; Takeyama, Yoshifumi ; Shimosegawa, Tooru ; Okazaki, Kazuichi
                      Publisher:Singapore: Springer Singapore
                      Journal title:Journal of gastroenterology, 2020, Vol.55 (4), p.462-470

                      Peer Reviewed

                      Online

                     results