Previous

480 results for

Alloys - therapeutic use

Next
Previous

480 results for

Alloys - therapeutic use

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Rezk, Abdelrahman I ; Ramachandra Kurup Sasikala, Arathyram ; Nejad, Amin Ghavami ; Mousa, Hamouda M ; Oh, Young Min ; Park, Chan Hee ; Kim, Cheol Sang
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2019, Vol.9 (1), p.117-117

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Xiao-Hu ; Ni, Jian-Shu ; Cao, Nai-Long ; Yu, Song ; Chen, Yi-Gang ; Zhang, Shao-Xiang ; Gu, Bao-Jun ; Yan, Jun
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2017, Vol.7 (1), p.44919-44919

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Lin, Xuezhi ; Xiao, Xingling ; Wang, Yimeng ; Gu, Cheng ; Wang, Canbin ; Chen, Jiahui ; Liu, Han ; Luo, Juan ; Li, Tao ; Wang, Di ; Fan, Shicai
  Publisher:United States: Hindawi
  Journal title:BioMed research international, 2018, Vol.2018, p.2053486-12

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:He, Yuanyuan ; Zhao, Yu ; Fan, Linlin ; Wang, Xuelin ; Duan, Minghui ; Wang, Hongzhang ; Zhu, Xiyu ; Liu, Jing
  Publisher:Germany: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Advanced science, 2021, Vol.8 (14), p.e2100719-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Jiantao ; Wang, Runqing ; Wang, Hongbo ; Wang, Yanbiao ; Lv, Dongbo ; Diao, Pan ; Feng, Shihan ; Gao, Yanzheng
  Publisher:United States: Hindawi
  Journal title:BioMed research international, 2020, Vol.2020, p.5769293-10

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Walji, Sadru-Dean ; Bruder, Mark R ; Aucoin, Marc G
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Antimicrobial resistance & infection control, 2021, Vol.10 (1), p.133-133

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zou, Jian ; Shi, Zhongmin ; Xu, Hongwei ; Li, Xiaolin
  Publisher:United States: Hindawi
  Journal title:BioMed research international, 2017, Vol.2017, p.5763173-8

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Qi, Lei ; Li, Mu ; Zhang, Shuai ; Xue, Jingsong ; Si, Haipeng
  Publisher:Vienna: Springer Vienna
  Journal title:Acta neurochirurgica, 2013, Vol.155 (7), p.1187-1193

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Lu, Wei ; Guo, Lei ; Jiang, Tianlong ; Ni, Shenghui ; Zhao, Yuyan
  Publisher:Greece: Spandidos Publications
  Journal title:Molecular medicine reports, 2018, Vol.18 (2), p.1885-1891
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Di Silvestre, Mario ; Bakaloudis, Georgeous ; Ruosi, Carlo ; Pipola, Valerio ; Colella, Gianluca ; Greggi, Tiziana ; Ruffilli, Alberto ; Vommaro, Francesco
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:European spine journal, 2017, Vol.26 (Suppl 4), p.533-538

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hoh, Daniel J ; Hoh, Brian L ; Amar, Arun P ; Wang, Michael Y
  Publisher:United States
  Journal title:Neurosurgery, 2009, Vol.64 (5 Suppl 2), p.199-214; discussion 214-5

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Mitran, Valentina ; Vasilescu, Cora ; Drob, Silviu Iulian ; Osiceanu, Petre ; Calderon-Moreno, Jose Maria ; Tabirca, Mariana-Cristina ; Gordin, Doina-Margareta ; Gloriant, Thierry ; Cimpean, Anisoara
  Publisher:United States: Hindawi Publishing Corporation
  Journal title:BioMed research international, 2015, Vol.2015, p.261802-14

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ye, Dongmei ; Xu, Yiming ; Zhang, Han ; Fu, Tengfei ; Jiang, Lan ; Bai, Yuehong
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2013, Vol.8 (9), p.e75756

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Xi ; Xu, Jing ; Zhu, Yuexing ; Li, Jiukun ; Zhou, Si ; Tian, Shunliang ; Xiang, Yucheng ; Liu, Xingmo ; Zheng, Ying ; Pan, Tao
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2014, Vol.9 (12), p.e114326-e114326

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Man, Zhentao ; Sha, Dan ; Sun, Shui ; Li, Tao ; Li, Bin ; Yang, Guang ; Zhang, Laibo ; Wu, Changshun ; Jiang, Peng ; Han, Xiaojuan ; Li, Wei
  Publisher:United States: Hindawi Publishing Corporation
  Journal title:BioMed research international, 2016, Vol.2016, p.8627978-7

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Çepni, Şahin ; Veizi, Enejd ; Tahta, Mesut ; Uluyardımcı, Enes ; Abughalwa, Mohammed J. T. ; Işık, Çetin
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Archives of orthopaedic and trauma surgery, 2020, Vol.140 (2), p.209-218

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yan, Yun-Feng ; Jiang, Long ; Zhang, Ming-Duo ; Li, Xin-He ; Nie, Mao-Xiao ; Feng, Ting-Ting ; Zhao, Xin ; Wang, Lu-Ya ; Zhao, Quan-Ming
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2016, Vol.11 (3), p.e0151259-e0151259

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Treitl, Karla Maria ; Woerner, Benedikt ; Schinner, Regina ; Czihal, Michael ; Notohamiprodjo, Susan ; Hoffmann, Ulrich ; Treitl, Marcus
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:European radiology, 2017, Vol.27 (9), p.3947-3955

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Payo-Ollero, Jesús ; Casajús-Ortega, Ahinoa ; Llombart-Blanco, Rafael ; Villas, Carlos ; Alfonso, Matías
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Archives of orthopaedic and trauma surgery, 2019, Vol.139 (12), p.1681-1690

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kim, Tae-Gyung ; Kim, Sungtae ; Choi, Hyunmin ; Lee, Jae-Hoon ; Kim, Jae-Hong ; Moon, Hong-Seok
  Publisher:United States: Hindawi Publishing Corporation
  Journal title:BioMed research international, 2016, Vol.2016, p.7065454-6

  Peer Reviewed

  Online