Previous

28,908 results for

Biomarkers, Tumor - blood

Next
Previous

28,908 results for

Biomarkers, Tumor - blood

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Earl, Julie ; Garcia-Nieto, Sandra ; Martinez-Avila, Jose Carlos ; Montans, José ; Sanjuanbenito, Alfonso ; Rodríguez-Garrote, Mercedes ; Lisa, Eduardo ; Mendía, Elena ; Lobo, Eduardo ; Malats, Núria ; Carrato, Alfredo ; Guillen-Ponce, Carmen
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC cancer, 2015, Vol.15 (1), p.797-797

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sölétormos, György ; Duffy, Michael J. ; Othman Abu Hassan, Suher ; Verheijen, René H.M. ; Tholander, Bengt ; Bast, Robert C. ; Gaarenstroom, Katja N. ; Sturgeon, Catharine M. ; Bonfrer, Johannes M. ; Petersen, Per Hyltoft ; Troonen, Hugo ; CarloTorre, Gian ; Kanty Kulpa, Jan ; Tuxen, Malgorzata K. ; Molina, Raphael
  Publisher:England: by the International Gynecologic Cancer Society and the European Society of Gynaecological Oncology
  Journal title:International journal of gynecological cancer, 2016, Vol.26 (1), p.43-51

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Bolha, Luka ; Ravnik-Glavač, Metka ; Glavač, Damjan
  Publisher:United States: Hindawi
  Journal title:Disease markers, 2017, Vol.2017, p.7243968-14

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Westphal, Manfred ; Lamszus, Katrin
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature reviews. Neurology, 2015, Vol.11 (10), p.556-566

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Yuchen ; Zhao, Jingjing ; Yu, Shulin ; Wang, Zhen ; He, Xigan ; Su, Yonghui ; Guo, Tianan ; Sheng, Haoyue ; Chen, Jie ; Zheng, Qiupeng ; Li, Yan ; Guo, Weijie ; Cai, Xiaohong ; Shi, Guohai ; Wu, Jiong ; Wang, Lu ; Wang, Peng ; He, Xianghuo ; Huang, Shenglin
  Publisher:England: American Association for Clinical Chemistry, Inc
  Journal title:Clinical chemistry (Baltimore, Md.), 2019, Vol.65 (6), p.798-808

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Heitzer, Ellen ; Ulz, Peter ; Geigl, Jochen B
  Publisher:England: American Association for Clinical Chemistry, Inc
  Journal title:Clinical chemistry (Baltimore, Md.), 2015, Vol.61 (1), p.112-123

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:He, Yuqing ; Lin, Juanjuan ; Kong, Danli ; Huang, Mingyuan ; Xu, Chengkai ; Kim, Taek-Kyun ; Etheridge, Alton ; Luo, Yanhong ; Ding, Yuanlin ; Wang, Kai
  Publisher:England: American Association for Clinical Chemistry, Inc
  Journal title:Clinical chemistry (Baltimore, Md.), 2015, Vol.61 (9), p.1138-1155

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hanash, Samir M ; Pitteri, Sharon J ; Faca, Vitor M
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature, 2008, Vol.452 (7187), p.571-579

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hamam, Rimi ; Hamam, Dana ; Alsaleh, Khalid A ; Kassem, Moustapha ; Zaher, Waleed ; Alfayez, Musaad ; Aldahmash, Abdullah ; Alajez, Nehad M
  Publisher:England: Springer Nature B.V
  Journal title:Cell death & disease, 2017, Vol.8 (9), p.e3045-e3045

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Schwarzenbach, Heidi ; Nishida, Naohiro ; Calin, George A ; Pantel, Klaus
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature reviews. Clinical oncology, 2014, Vol.11 (3), p.145-156

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Newman, Aaron M ; Lovejoy, Alexander F ; Klass, Daniel M ; Kurtz, David M ; Chabon, Jacob J ; Scherer, Florian ; Stehr, Henning ; Liu, Chih Long ; Bratman, Scott V ; Say, Carmen ; Zhou, Li ; Carter, Justin N ; West, Robert B ; Sledge, George W ; Shrager, Joseph B ; Loo, Jr, Billy W ; Neal, Joel W ; Wakelee, Heather A ; Diehn, Maximilian ; Alizadeh, Ash A
  Publisher:United States: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature biotechnology, 2016, Vol.34 (5), p.547-555

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tie, Jeanne ; Cohen, Joshua D ; Wang, Yuxuan ; Li, Lu ; Christie, Michael ; Simons, Koen ; Elsaleh, Hany ; Kosmider, Suzanne ; Wong, Rachel ; Yip, Desmond ; Lee, Margaret ; Tran, Ben ; Rangiah, David ; Burge, Matthew ; Goldstein, David ; Singh, Madhu ; Skinner, Iain ; Faragher, Ian ; Croxford, Matthew ; Bampton, Carolyn ; Haydon, Andrew ; Jones, Ian T ; S Karapetis, Christos ; Price, Timothy ; Schaefer, Mary J ; Ptak, Jeanne ; Dobbyn, Lisa ; Silliman, Natallie ; Kinde, Isaac ; Tomasetti, Cristian ; Papadopoulos, Nickolas ; Kinzler, Kenneth ; Volgestein, Bert ; Gibbs, Peter
  Publisher:England: BMJ Publishing Group LTD
  Journal title:Gut, 2019, Vol.68 (4), p.663-671

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Keller, Laura ; Pantel, Klaus
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature reviews. Cancer, 2019, Vol.19 (10), p.553-567

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Niu, Limin ; Song, Xingguo ; Wang, Ning ; Xue, Linlin ; Song, Xianrang ; Xie, Li
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2019, Vol.110 (1), p.433-442

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shirabe, Ken ; Bekki, Yuki ; Gantumur, Dolgormaa ; Araki, Kenichiro ; Ishii, Norihiro ; Kuno, Atsushi ; Narimatsu, Hisashi ; Mizokami, Masashi
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:Journal of gastroenterology, 2018, Vol.53 (7), p.819-826

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Larrea, Erika ; Sole, Carla ; Manterola, Lorea ; Goicoechea, Ibai ; Armesto, María ; Arestin, María ; Caffarel, María M ; Araujo, Angela M ; Araiz, María ; Fernandez-Mercado, Marta ; Lawrie, Charles H
  Publisher:Switzerland: MDPI
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2016, Vol.17 (5), p.627-627

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Newman, Aaron M ; Bratman, Scott V ; To, Jacqueline ; Wynne, Jacob F ; Eclov, Neville C W ; Modlin, Leslie A ; Liu, Chih Long ; Neal, Joel W ; Wakelee, Heather A ; Merritt, Robert E ; Shrager, Joseph B ; Loo, Jr, Billy W ; Alizadeh, Ash A ; Diehn, Maximilian
  Publisher:United States: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature medicine, 2014, Vol.20 (5), p.548-554

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Lin, Ling-Yun ; Yang, Li ; Zeng, Qiang ; Wang, Lin ; Chen, Mao-Li ; Zhao, Ze-Hang ; Ye, Guo-Dong ; Luo, Qi-Cong ; Lv, Pei-Yu ; Guo, Qi-Wei ; Li, Bo-An ; Cai, Jian-Chun ; Cai, Wang-Yu
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Molecular cancer, 2018, Vol.17 (1), p.84-84

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Xu, Rui-Hua ; Wei, Wei ; Krawczyk, Michal ; Wang, Wenqiu ; Luo, Huiyan ; Flagg, Ken ; Yi, Shaohua ; Shi, William ; Quan, Qingli ; Li, Kang ; Zheng, Lianghong ; Zhang, Heng ; Caughey, Bennett A ; Zhao, Qi ; Hou, Jiayi ; Zhang, Runze ; Xu, Yanxin ; Cai, Huimin ; Li, Gen ; Hou, Rui ; Zhong, Zheng ; Lin, Danni ; Fu, Xin ; Zhu, Jie ; Duan, Yaou ; Yu, Meixing ; Ying, Binwu ; Zhang, Wengeng ; Wang, Juan ; Zhang, Edward ; Zhang, Charlotte ; Li, Oulan ; Guo, Rongping ; Carter, Hannah ; Zhu, Jian-Kang ; Hao, Xiaoke ; Zhang, Kang
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature materials, 2017, Vol.16 (11), p.1155-1161

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Witwer, Kenneth W
  Publisher:England: American Association for Clinical Chemistry, Inc
  Journal title:Clinical chemistry (Baltimore, Md.), 2015, Vol.61 (1), p.56-63

  Peer Reviewed

  Online