Previous

12 results for

Botsou, Fotini

Next
Previous

12 results for

Botsou, Fotini

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Parlak, Mehmet ; Tunçay, Tülay ; Botsou, Fotini
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Sustainability (Basel, Switzerland), 2022, Vol.14 (3), p.1145

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Pyrgaki, Konstantina ; Argyraki, Ariadne ; Botsou, Fotini ; Kelepertzis, Efstratios ; Paraskevopoulou, Vasiliki ; Karavoltsos, Sotirios ; Mitsis, Ioannis ; Dassenakis, Emmanuel
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Environmental earth sciences, 2021, Vol.80 (2)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kourgia, Paraskevi Maria ; Argyraki, Ariadne ; Paraskevopoulou, Vasiliki ; Botsou, Fotini ; Kelepertzis, Efstratios ; Dassenakis, Manos
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Sustainability (Basel, Switzerland), 2022, Vol.14 (4), p.2448

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Pyrgaki, Konstantina ; Argyraki, Ariadne ; Kelepertzis, Efstratios ; Botsou, Fotini ; Megremi, Ifigeneia ; Karavoltsos, Sotirios ; Dassenakis, Emmanuel ; Mpouras, Thanasis ; Dermatas, Dimitrios
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Bulletin of environmental contamination and toxicology, 2021, Vol.106 (3), p.446-452

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Botsou, Fotini ; Karageorgis, Aristomenis P ; Paraskevopoulou, Vasiliki ; Manos Dassenakis ; Scoullos, Michael
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Journal of marine science and engineering, 2019, Vol.7 (9), p.307

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Scoullos, Michael ; Botsou, Fotini ; Zeri, Christina
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Minerals (Basel), 2014, Vol.4 (3), p.716-745

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Pyrgaki, Konstantina ; Kelepertzis, Efstratios ; Argyraki, Ariadne ; Boeckx, Pascal ; Botsou, Fotini ; Dassenakis, Emmanuel
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Environmental science and pollution research international, 2022, Vol.29 (38), p.57703-57719

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Botsou, Fotini ; Koutsopoulou, Eleni ; Andrioti, Amaryllis ; Dassenakis, Manos ; Scoullos, Michael ; Karageorgis, Aristomenis P.
  Publisher:Dordrecht: Springer Netherlands
  Journal title:Environmental geochemistry and health, 2022, Vol.44 (8), p.2815-2834

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Botsou, Fotini ; Hatzianestis, Ioannis
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag
  Journal title:Journal of soils and sediments, 2012, Vol.12 (2), p.265-277

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Botsou, Fotini ; Sungur, Ali ; Kelepertzis, Efstratios ; Kypritidou, Zacharenia ; Daferera, Ourania ; Massas, Ioannis ; Argyraki, Ariadne ; Skordas, Konstantinos ; Soylak, Mustafa
  Publisher:Cham: Springer International Publishing
  Journal title:Environmental monitoring and assessment, 2022, Vol.194 (8)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kanellopoulos, Theodore D. ; Kapetanaki, Natalia ; Karaouzas, Ioannis ; Botsou, Fotini ; Mentzafou, Angeliki ; Kaberi, Helen ; Kapsimalis, Vasilios ; Karageorgis, Aristomenis P.
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Environmental science and pollution research international, 2022, Vol.29 (30), p.45171-45189

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kanellopoulos, Theodore D. ; Kapetanaki, Natalia ; Karaouzas, Ioannis ; Botsou, Fotini ; Mentzafou, Angeliki ; Kaberi, Helen ; Kapsimalis, Vasilios ; Karageorgis, Aristomenis P.
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Environmental science and pollution research international, 2022, Vol.29 (30), p.45190-45190

  Peer Reviewed

  Online