Previous

206 results for

Cai, Lulu

Next
Previous

206 results for

Cai, Lulu

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yang, Wei ; Cai, Lulu ; Wu, Fei
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2020, Vol.15 (3), p.e0229651-e0229651

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Li, Su-Ran ; Bu, Lin-Lin ; Cai, Lulu
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Signal transduction and targeted therapy, 2022, Vol.7 (1), p.158-158

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yang, Wei ; Cai, Lulu ; Edalatpanah, Seyed Ahmad ; Smarandache, Florentin
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Symmetry (Basel), 2020, Vol.12 (4), p.588

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Jiaqi ; Ye, Yanqi ; Cai, Lulu
  Publisher:England: Nature Publishing Group UK
  Journal title:Signal transduction and targeted therapy, 2020, Vol.5 (1), p.210

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:You, Ting ; Lei, Dongge ; Cai, Lulu ; Li, Peijiang
  Publisher:Springer
  Journal title:International journal of computational intelligence systems, 2020, Vol.14 (1), p.453

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yang, Lei ; Ye, Yanqi ; Cai, Lulu
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Signal transduction and targeted therapy, 2020, Vol.5 (1), p.272

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Ye, Hong ; Farid, Ghulam ; Bangash, Babar Khan ; Cai, Lulu
  Publisher:Cairo: Hindawi
  Journal title:Journal of mathematics (Hidawi), 2020, Vol.2020, p.1-9

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Miaoran ; Su, Rigu ; Zhong, Jian ; Fei, Ling ; Cai, Wei ; Guan, Qingwen ; Li, Weijun ; Li, Neng ; Chen, Yusheng ; Cai, Lulu ; Xu, Quan
  Publisher:Beijing: Tsinghua University Press
  Journal title:Nano research, 2019, Vol.12 (4), p.815-821

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ding, Lulu ; Huang, Hezhou ; Lu, Fengning ; Lu, Jian ; Zhou, Xiangshan ; Zhang, Yuanxing ; Cai, Menghao
  Publisher:Germany: Oxford University Press
  Journal title:Journal of industrial microbiology & biotechnology, 2022, Vol.49 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Cai, Lulu ; Cao, Yanyan ; Xu, Zhengyin ; Ma, Wenxiu ; Zakria, Muhammad ; Zou, Lifang ; Cheng, Zaiquan ; Chen, Gongyou
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2017, Vol.7 (1), p.5089-13

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Niu, Yingchun ; Li, Jiapeng ; Gao, Jiajia ; Ouyang, Xiangcheng ; Cai, Lulu ; Xu, Quan
  Publisher:Beijing: Tsinghua University Press
  Journal title:Nano research, 2021, Vol.14 (11), p.3820-3839

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Haining ; Wu, Fengbo ; Li, Jing ; Jiang, Xuehua ; Cai, Lulu ; Li, Xiang
  Publisher:Cham: Springer International Publishing
  Journal title:SpringerPlus, 2016, Vol.5 (1), p.362-362

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Huang, Xiaogang ; Lei, Dongge ; Cai, Lulu ; Tang, Tianhao ; Wang, Zhibin
  Publisher:San Francisco: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2019, Vol.14 (6), p.e0217361-e0217361

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Cai, Lulu ; Jain, Mukesh ; Sena-Vélez, Marta ; Jones, Kathryn M ; Fleites, Laura A ; Heck, Michelle ; Gabriel, Dean W
  Publisher:San Francisco: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2021, Vol.16 (10), p.e0258583-e0258583

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhu, Falian ; Tan, Guozhu ; Zhong, Yingtao ; Jiang, Yaodong ; Cai, Lulu ; Yu, Zhiqiang ; Liu, Shuwen ; Ren, Fei
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Journal of nanobiotechnology, 2019, Vol.17 (1), p.44-44

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wu, Muyu ; Hou, Pingfu ; Dong, Lina ; Cai, Lulu ; Chen, Zhudian ; Zhao, Mingming ; Li, Jingjing
  Publisher:New Zealand: Dove Medical Press Limited
  Journal title:International journal of nanomedicine, 2019, Vol.14, p.4781-4800

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Cai, Lulu ; Jain, Mukesh ; Munoz-Bodnar, Alejandra ; Huguet-Tapia, Jose C ; Gabriel, Dean W
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC research notes, 2022, Vol.15 (1), p.125-125

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Chao ; Sha, Jingyun ; Cai, Lulu ; Xia, Yingying ; Li, Danyang ; Zhao, Houliang ; Meng, Chong ; Xu, Kai
  Publisher:New York: Hindawi
  Journal title:Oxidative medicine and cellular longevity, 2022, Vol.2022, p.1-7

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Qi ; Wang, Yong ; Liu, Siwen ; Sha, Xuan ; Song, Xiaoxi ; Dai, Yue ; Zhao, Mingming ; Cai, Lulu ; Xu, Kai ; Li, Jingjing
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Journal of nanobiotechnology, 2021, Vol.19 (1), p.222-222

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Cai, Chunyan ; Meng, Zhengjie ; Zhao, Lulu ; Wu, Tong ; Xu, Xia ; Zhu, Yishen
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Journal of materials science, 2022, Vol.57 (2), p.1345-1361

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next