Previous

193 results for

Cao, Yingjie

Next
Previous

193 results for

Cao, Yingjie

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Xing ; Tang, Changyuan ; Han, Zhiwei ; Cao, Yingjie
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Environmental earth sciences, 2016, Vol.75 (5), p.1-12

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Cao, Yingjie ; Tang, Changyuan ; Cao, Gaoming ; Wang, Xingze
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Environmental earth sciences, 2016, Vol.75 (9), p.1

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Xiao, Xiaoqiang ; Chen, Min ; Xu, Yanxuan ; Huang, Shaofen ; Liang, Jiajian ; Cao, Yingjie ; Chen, Haoyu
  Publisher:United States: Hindawi
  Journal title:Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, Vol.2020, p.6415671-13

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yi, Qinghua ; Wang, Hao ; Cong, Shan ; Cao, Yingjie ; Wang, Yun ; Sun, Yinghui ; Lou, Yanhui ; Zhao, Jie ; Wu, Jiang ; Zou, Guifu
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Nanoscale research letters, 2016, Vol.11 (1), p.1

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Cao, Yingjie ; Lu, Guoyuan ; Chen, Xiaolan ; Chen, Xu ; Guo, Naifeng ; Li, Wenwen
  Publisher:Greece: Spandidos Publications UK Ltd
  Journal title:Molecular medicine reports, 2020, Vol.21 (2), p.795-805
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Cao, Yingjie ; Huang, Xinzhong ; Fan, Yaping ; Chen, Xiaolan
  Publisher:Hindawi Publishing Corporation
  Journal title:Evidence-based complementary and alternative medicine, 2015, Vol.2015

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Yanling ; Wang, Mengna ; Cao, Yangang ; Zeng, Mengnan ; Zhang, Qinqin ; Ren, Yingjie ; Chen, Xu ; He, Chen ; Fan, Xiling ; Zheng, Xiaoke ; Feng, Weisheng
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Molecules (Basel, Switzerland), 2022, Vol.27 (11), p.3573

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Cao, Yingjie ; Tang, Changyuan ; Han, Zhiwei ; Yoko, Sako ; Li, Xing
  Publisher:London: IWA Publishing
  Journal title:Water science & technology. Water supply, 2016, Vol.16 (5), p.1327-1338

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Nindita, Yosi ; Cao, Zhisheng ; Fauzi, Amirudin Akhmad ; Teshima, Aiko ; Misaki, Yuya ; Muslimin, Rukman ; Yang, Yingjie ; Shiwa, Yuh ; Yoshikawa, Hirofumi ; Tagami, Michihira ; Lezhava, Alexander ; Ishikawa, Jun ; Kuroda, Makoto ; Sekizuka, Tsuyoshi ; Inada, Kuninobu ; Kinashi, Haruyasu ; Arakawa, Kenji
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2019, Vol.9 (1), p.10973-11

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Rui ; Tang, Changyuan ; Cao, Yingjie ; Jiang, Tao ; Chen, Jianyao
  Publisher:Cham: Springer International Publishing
  Journal title:Environmental monitoring and assessment, 2018, Vol.190 (7), p.399-15

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Cao, Lu ; Zhang, Zhitong ; Li, Junshi ; Wang, Zhongyan ; Ren, Yingjie ; Wang, Qining ; Huang, Dong ; Li, Zhihong
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Micromachines (Basel), 2022, Vol.13 (10), p.1743

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Cao, Yingjie ; Xuan, Yingxue ; Tang, Changyuan ; Guan, Shuai ; Peng, Yisheng
  Journal title:Biogeosciences, 2020, Vol.17 (14), p.3875-3890

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Cao, Yingjie ; Xuan, Yingxue ; Tang, Changyuan ; Guan, Shuai ; Peng, Yisheng
  Publisher:Katlenburg-Lindau: Copernicus GmbH
  Journal title:Biogeosciences, 2020, Vol.17 (14), p.3875-3890

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wen, Jing ; Tang, Changyuan ; Cao, Yingjie ; Li, Xing ; Chen, Qian
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Environmental earth sciences, 2018, Vol.77 (24), p.1

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Mo ; Lyu, Yanqiu ; He, Yingjie ; Zhu, Xubo ; Cao, Xiancun
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Journal of electronic materials, 2019, Vol.48 (5), p.2986-2991

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Feng, Yaping ; Ke, Jin ; Cao, Pinyin ; Deng, Mohong ; Li, Jian ; Cai, Hengxing ; Meng, Qinggong ; Li, Yingjie ; Long, Xing
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Journal of cellular and molecular medicine, 2018, Vol.22 (2), p.1283-1291

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Kangyu ; Cao, Jun ; Wang, Xinquan ; Ning, Yingjie
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Symmetry (Basel), 2021, Vol.13 (9), p.1627

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Pan, Fengshan ; Luo, Sha ; Shen, Jing ; Wang, Qiong ; Ye, Jiayuan ; Meng, Qian ; Wu, Yingjie ; Chen, Bao ; Cao, Xuerui ; Yang, Xiaoe ; Feng, Ying
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Environmental science and pollution research international, 2017, Vol.24 (10), p.9350-9360

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Cao, Yingjie ; Tang, Changyuan ; Song, Xianfang ; Liu, Changming
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag
  Journal title:Environmental earth sciences, 2015, Vol.73 (11), p.7505-7516

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Zhiliu ; Liu, Bo ; Han, Yanhui ; Li, Zhaoyang ; Cao, Yingjie ; Qi, Fuzhou
  Publisher:New York: Hindawi
  Journal title:Advances in civil engineering, 2021, Vol.2021, p.1-8

  Peer Reviewed

  Online