Previous

86 results for

Chen, Xuesi

Next
Previous

86 results for

Chen, Xuesi

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yu, Shuangjiang ; Chen, Zhaowei ; Zeng, Xuan ; Chen, Xuesi ; Gu, Zhen
  Publisher:Australia: Ivyspring International Publisher Pty Ltd
  Journal title:Theranostics, 2019, Vol.9 (26), p.8026-8047

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Fang, Huapan ; Guo, Zhaopei ; Chen, Jie ; Lin, Lin ; Hu, Yingying ; Li, Yanhui ; Tian, Huayu ; Chen, Xuesi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2021, Vol.12 (1), p.6742-19

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Jie ; Guo, Zhaopei ; Tian, Huayu ; Chen, Xuesi
  Publisher:United States: Elsevier Limited
  Journal title:Molecular therapy. Methods & clinical development, 2016, Vol.3 (C), p.16023-16023

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Zongliang ; Wang, Yu ; Ito, Yoshihiro ; Zhang, Peibiao ; Chen, Xuesi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2016, Vol.6 (1), p.20770-20770

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Yu ; Cui, Haitao ; Wu, Zhenxu ; Wu, Naipeng ; Wang, Zongliang ; Chen, Xuesi ; Wei, Yen ; Zhang, Peibiao
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2016, Vol.11 (5), p.e0154924-e0154924

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Kai ; Yan, Lesan ; Li, Ruotao ; Song, Zhiming ; Ding, Jianxun ; Liu, Bin ; Chen, Xuesi
  Publisher:Germany: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Advanced science, 2022, Vol.9 (12), p.e2103875-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Guo, Zhaopei ; Wang, Zian ; Liang, Ruifeng ; Tian, Huayu ; Chen, Xuesi ; Chen, Meiwan
  Publisher:Bosnia: Association of Basic Medical Sciences
  Journal title:Bosnian journal of basic medical sciences, 2022, Vol.22 (6), p.934-948

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Zhen ; He, Chaoliang ; Chen, Xuesi
  Publisher:Switzerland: MDPI
  Journal title:Polymers, 2020, Vol.12 (4), p.884

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Jixue ; Xu, Weiguo ; Ding, Jianxun ; Lu, Shengfan ; Wang, Xiaoqing ; Wang, Chunxi ; Chen, Xuesi
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Materials, 2015, Vol.8 (1), p.216-230

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shi, Bo ; Ding, Jianxun ; Liu, Yi ; Zhuang, Xinming ; Zhuang, Xiuli ; Chen, Xuesi ; Fu, Changfeng
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2014, Vol.9 (8), p.e106038-e106038

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Xuesi ; Zhang, Qijun ; Zhang, Qin
  Publisher:AIMS Press
  Journal title:Mathematical biosciences and engineering : MBE, 2022, Vol.19 (9), p.8671-8688

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yang, Zhiyu ; Guo, Zhaopei ; Tian, Huayu ; Chen, Xuesi
  Publisher:Beijing: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:View (Beijing, China), 2021, Vol.2 (1), p.20200072-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Feng, Xiangru ; Xu, Weiguo ; Li, Zhongmin ; Song, Wantong ; Ding, Jianxun ; Chen, Xuesi
  Publisher:Weinheim: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Advanced science, 2019, Vol.6 (17), p.1970100-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shi, Lei ; Chen, Xuesi ; Tang, Wenying ; Li, Zhenyi ; Liu, Jin ; Gao, Feng ; Sang, Jianli
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2014, Vol.9 (3), p.e91712-e91712

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Feng, Xiangru ; Xu, Weiguo ; Li, Zhongmin ; Song, Wantong ; Ding, Jianxun ; Chen, Xuesi
  Publisher:Germany: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Advanced science, 2019, Vol.6 (17), p.1900101-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Cui, Liguo ; Zhang, Ning ; Cui, Weiwei ; Zhang, Peibiao ; Chen, Xuesi
  Publisher:Singapore: Elsevier Ltd
  Journal title:Journal of bionics engineering, 2015, Vol.12 (1), p.117-128

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Shuqiang ; Dong, Shujun ; Xu, Weiguo ; Tu, Shicheng ; Yan, Lesan ; Zhao, Changwen ; Ding, Jianxun ; Chen, Xuesi
  Publisher:Germany: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Advanced science, 2018, Vol.5 (5), p.1700527-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhao, Changwen ; Gao, Xiaoye ; He, Pan ; Xiao, Chunsheng ; Zhuang, Xiuli ; Chen, Xuesi
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Berlin/Heidelberg : Springer-Verlag
  Journal title:Colloid and polymer science, 2011, Vol.289 (4), p.447-451

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Hua ; Wang, Ruibo ; Cai, Kaimin ; He, Hua ; Liu, Yang ; Yen, Jonathan ; Wang, Zhiyu ; Xu, Ming ; Sun, Yiwen ; Zhou, Xin ; Yin, Qian ; Tang, Li ; Dobrucki, Iwona T ; Dobrucki, Lawrence W ; Chaney, Eric J ; Boppart, Stephen A ; Fan, Timothy M ; Lezmi, Stéphane ; Chen, Xuesi ; Yin, Lichen ; Cheng, Jianjun
  Publisher:United States: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature chemical biology, 2017, Vol.13 (4), p.415-424

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Guo, Hui ; Li, Faping ; Xu, Weiguo ; Chen, Jinjin ; Hou, Yuchuan ; Wang, Chunxi ; Ding, Jianxun ; Chen, Xuesi
  Publisher:Germany: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Advanced science, 2018, Vol.5 (6), p.1800004-n/a

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next