Previous

86 results for

Chen, Xuesi

Next
Previous

86 results for

Chen, Xuesi

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Xuesi ; Zhang, Qijun ; Zhang, Qin
  Publisher:AIMS Press
  Journal title:Mathematical biosciences and engineering : MBE, 2022, Vol.19 (9), p.8671-8688

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yang, Zhiyu ; Guo, Zhaopei ; Tian, Huayu ; Chen, Xuesi
  Publisher:Beijing: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:View (Beijing, China), 2021, Vol.2 (1), p.20200072-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Feng, Xiangru ; Xu, Weiguo ; Li, Zhongmin ; Song, Wantong ; Ding, Jianxun ; Chen, Xuesi
  Publisher:Weinheim: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Advanced science, 2019, Vol.6 (17), p.1970100-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shi, Lei ; Chen, Xuesi ; Tang, Wenying ; Li, Zhenyi ; Liu, Jin ; Gao, Feng ; Sang, Jianli
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2014, Vol.9 (3), p.e91712-e91712

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Feng, Xiangru ; Xu, Weiguo ; Li, Zhongmin ; Song, Wantong ; Ding, Jianxun ; Chen, Xuesi
  Publisher:Germany: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Advanced science, 2019, Vol.6 (17), p.1900101-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Cui, Liguo ; Zhang, Ning ; Cui, Weiwei ; Zhang, Peibiao ; Chen, Xuesi
  Publisher:Singapore: Elsevier Ltd
  Journal title:Journal of bionics engineering, 2015, Vol.12 (1), p.117-128

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Shuqiang ; Dong, Shujun ; Xu, Weiguo ; Tu, Shicheng ; Yan, Lesan ; Zhao, Changwen ; Ding, Jianxun ; Chen, Xuesi
  Publisher:Germany: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Advanced science, 2018, Vol.5 (5), p.1700527-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhao, Changwen ; Gao, Xiaoye ; He, Pan ; Xiao, Chunsheng ; Zhuang, Xiuli ; Chen, Xuesi
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Berlin/Heidelberg : Springer-Verlag
  Journal title:Colloid and polymer science, 2011, Vol.289 (4), p.447-451

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Hua ; Wang, Ruibo ; Cai, Kaimin ; He, Hua ; Liu, Yang ; Yen, Jonathan ; Wang, Zhiyu ; Xu, Ming ; Sun, Yiwen ; Zhou, Xin ; Yin, Qian ; Tang, Li ; Dobrucki, Iwona T ; Dobrucki, Lawrence W ; Chaney, Eric J ; Boppart, Stephen A ; Fan, Timothy M ; Lezmi, Stéphane ; Chen, Xuesi ; Yin, Lichen ; Cheng, Jianjun
  Publisher:United States: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature chemical biology, 2017, Vol.13 (4), p.415-424

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Guo, Hui ; Li, Faping ; Xu, Weiguo ; Chen, Jinjin ; Hou, Yuchuan ; Wang, Chunxi ; Ding, Jianxun ; Chen, Xuesi
  Publisher:Germany: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Advanced science, 2018, Vol.5 (6), p.1800004-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wu, Xiaodong ; Song, Xiaofeng ; Li, Dongsong ; Liu, Jianguo ; Zhang, Peibiao ; Chen, Xuesi
  Publisher:Singapore: Elsevier Ltd
  Journal title:Journal of bionics engineering, 2012, Vol.9 (2), p.224-233

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Li, Ruotao ; Liu, Kai ; Huang, Xu ; Li, Di ; Ding, Jianxun ; Liu, Bin ; Chen, Xuesi
  Publisher:Germany: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Advanced science, 2022, Vol.9 (10), p.e2105152-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Yi ; Wang, Feng ; Li, Mingqiang ; Yu, Zhiqiang ; Qi, Ruogu ; Ding, Jianxun ; Zhang, Zhiyu ; Chen, Xuesi
  Publisher:Germany: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Advanced science, 2018, Vol.5 (5), p.1700821-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Qin, Hanjiao ; Yu, Haiyang ; Sheng, Jiyao ; Zhang, Dawei ; Shen, Na ; Liu, Linlin ; Tang, Zhaohui ; Chen, Xuesi
  Publisher:Germany: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Advanced science, 2019, Vol.6 (12), p.1900327-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Xu, Yudi ; Ma, Sheng ; Zhao, Jiayu ; Si, Xinghui ; Huang, Zichao ; Zhang, Yu ; Song, Wantong ; Tang, Zhaohui ; Chen, Xuesi
  Publisher:Beijing: Tsinghua University Press
  Journal title:Nano research, 2022, Vol.15 (2), p.1183-1192

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Zhixiong ; Rong, Yan ; Ding, Junfeng ; Cheng, Xueliang ; Chen, Xuesi ; He, Chaoliang
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Pharmaceutics, 2023, Vol.15 (2), p.428

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Qilong ; Zhang, Ping ; Li, Zhongmin ; Feng, Xiangru ; Lv, Chengyue ; Zhang, Huaiyu ; Xiao, Haihua ; Ding, Jianxun ; Chen, Xuesi
  Publisher:Australia: Ivyspring International Publisher
  Journal title:Theranostics, 2019, Vol.9 (5), p.1426-1452

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, He ; Ding, Jianxun ; Wang, Jincheng ; Wang, Yinan ; Yang, Modi ; Zhang, Yanbo ; Chang, Fei ; Chen, Xuesi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2015, Vol.10 (3), p.e0120596-e0120596

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ding, Jianxun, Prof ; Zhuang, Xiuli, Prof ; Chen, Xuesi, Prof
  Publisher:London: Elsevier Ltd
  Journal title:The Lancet (British edition), 2016, Vol.388, p.S30-S30

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Juan ; Li, Dongsong ; Li, Tianyi ; Ding, Jianxun ; Liu, Jianguo ; Li, Baosheng ; Chen, Xuesi
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Materials, 2015, Vol.8 (3), p.1009-1026

  Peer Reviewed

  Online