Previous

48 results for

Coronavirus OC43, Human - physiology

Next
Previous

48 results for

Coronavirus OC43, Human - physiology

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Alejana Tortorici, M ; Walls, Alexana C ; Lang, Yifei ; Wang, Chunyan ; Li, Zeshi ; Koerhuis, Danielle ; Boons, Geert-Jan ; Bosch, Berend-Jan ; Rey, Félix A ; de Groot, Raoul J ; Veesler, David ; LS Virologie ; dI&I I&I-1 ; Sub Chemical Biology and g Discovery ; Afd Chemical Biology and g Discovery ; Chemical Biology and g Discovery
  Publisher:United States: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature structural & molecular biology, 2019, Vol.26 (6), p.481-489

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Szczepanski, Artur ; Owczarek, Katarzyna ; Bzowska, Monika ; Gula, Katarzyna ; Drebot, Inga ; Ochman, Marek ; Maksym, Beata ; Rajfur, Zenon ; Mitchell, Judy A ; Pyrc, Krzysztof
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Viruses, 2019, Vol.11 (4), p.328

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhao, Xuesen ; Guo, Fang ; Liu, Fei ; Cuconati, Andrea ; Chang, Jinhong ; Block, Timothy M ; Guo, Ju-Tao
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2014, Vol.111 (18), p.6756-6761

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Le Coupanec, Alain ; Desforges, Marc ; Meessen-Pinard, Mathieu ; Dubé, Mathieu ; Day, Robert ; Seidah, Nabil G ; Talbot, Pierre J
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PLoS pathogens, 2015, Vol.11 (11), p.e1005261-e1005261

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Al-Beltagi, Sarah ; Preda, Cristian Alexandru ; Goulding, Leah V ; James, Joe ; Pu, Juan ; Skinner, Paul ; Jiang, Zhimin ; Wang, Belinda Lei ; Yang, Jiayun ; Banyard, Ashley C ; Mellits, Kenneth H ; Gershkovich, Pavel ; Hayes, Christopher J ; Nguyen-Van-Tam, Jonathan ; Brown, Ian H ; Liu, Jinhua ; Chang, Kin-Chow
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Viruses, 2021, Vol.13 (2), p.234

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Tajuelo, Ana ; López-Siles, Mireia ; Más, Vicente ; Pérez-Romero, Pilar ; Aguado, José María ; Briz, Verónica ; McConnell, Michael J ; Martín-Galiano, Antonio J ; López, Daniel
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2022, Vol.23 (6), p.2977

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Beidas, Meshal ; Chehadeh, Wassim
  Publisher:Vienna: Springer Vienna
  Journal title:Archives of virology, 2018, Vol.163 (8), p.2065-2072

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Park, Rackhyun ; Jang, Minsu ; Park, Yea-In ; Park, Yeonjeong ; Jung, Woochul ; Park, Jayhyun ; Park, Junsoo
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Viruses, 2021, Vol.13 (12), p.2533

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kim, Dong Eon ; Min, Jung Sun ; Jang, Min Seong ; Lee, Jun Young ; Shin, Young Sup ; Song, Jong Hwan ; Kim, Hyoung Rae ; Kim, Seungtaek ; Jin, Young-Hee ; Kwon, Sunoh
  Publisher:Switzerland: MDPI
  Journal title:Biomolecules (Basel, Switzerland), 2019, Vol.9 (11), p.696

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Turgay, Cokyaman ; Emine, Tekin ; Ozlem, Koken ; Muhammet, S Paksu ; Haydar, A Tasdemir
  Publisher:India: Medknow Publications & Media Pvt. Ltd
  Journal title:Journal of pediatric neurosciences, 2015, Vol.10 (3), p.280-281

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Jin-Lan ; Li, Yu-Huan ; Wang, Lu-Lu ; Liu, Hong-Qi ; Lu, Shuai-Yao ; Liu, Yong ; Li, Ke ; Liu, Bin ; Li, Su-Yun ; Shao, Feng-Min ; Wang, Kun ; Sheng, Ning ; Li, Rui ; Cui, Jin-Jin ; Sun, Pei-Chun ; Ma, Chun-Xia ; Zhu, Bo ; Wang, Zhe ; Wan, Yuan-Hao ; Yu, Shi-Shan ; Che, Yongsheng ; Wang, Chao-Yang ; Wang, Chen ; Zhang, Qiangqian ; Zhao, Li-Min ; Peng, Xiao-Zhong ; Cheng, Zhenshun ; Chang, Jun-Biao ; Jiang, Jian-Dong
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Signal transduction and targeted therapy, 2021, Vol.6 (1), p.414-414

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Xia, Shuai ; Liu, Meiqin ; Wang, Chao ; Xu, Wei ; Lan, Qiaoshuai ; Feng, Siliang ; Qi, Feifei ; Bao, Linlin ; Du, Lanying ; Liu, Shuwen ; Qin, Chuan ; Sun, Fei ; Shi, Zhengli ; Zhu, Yun ; Jiang, Shibo ; Lu, Lu
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Cell research, 2020, Vol.30 (4), p.343-355

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Hurdiss, Daniel L ; lyte, Ieva ; Lang, Yifei ; Shamorkina, Tatiana M ; Pronker, Matti F ; van Kuppeveld, Frank J M ; Snijder, Joost ; de Groot, Raoul J ; Virologie ; dI&I I&I-1 ; Sub Biomol.Mass Spectrometry & Proteom ; Biomolecular Mass Spectrometry and Proteomics
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2020, Vol.11 (1), p.1-4646

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Malik, Y A
  Publisher:Malaysia: College of Pathologists, Academy of Medicine of Malaysia
  Journal title:Malaysian journal of pathology, 2020, Vol.42 (1), p.3-11

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Friedman, Nehemya ; Jacob-Hirsch, Jasmine ; Drori, Yaron ; Eran, Eyal ; Kol, Nitzan ; Nayshool, Omri ; Mendelson, Ella ; Rechavi, Gideon ; Mandelboim, Michal
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2021, Vol.16 (2), p.e0247128-e0247128

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhou, Weimin ; Wang, Wen ; Wang, Huijuan ; Lu, Roujian ; Tan, Wenjie
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC infectious diseases, 2013, Vol.13 (1), p.433-433

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Lu, Roujian ; Yu, Xiaoyan ; Wang, Wen ; Duan, Xijie ; Zhang, Linglin ; Zhou, Weimin ; Xu, Jin ; Xu, Lingjie ; Hu, Qin ; Lu, Jianxin ; Ruan, Li ; Wang, Zhong ; Tan, Wenjie
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2012, Vol.7 (6), p.e38638-e38638

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Gallais, Floriane ; Velay, Aurélie ; Nazon, Charlotte ; Wendling, Marie-Josée ; Partisani, Marialuisa ; Sibilia, Jean ; Candon, Sophie ; Fafi-Kremer, Samira
  Publisher:United States: U.S. National Center for Infectious Diseases
  Journal title:Emerging infectious diseases, 2021, Vol.27 (1), p.113-121

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sadasivan, Jibin ; Singh, Manmeet ; Sarma, Jayasri Das
  Publisher:New Delhi: Springer India
  Journal title:Journal of biosciences, 2017, Vol.42 (2), p.231-244

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Levros, Louis-Charles ; Labrie, Marilyne ; Charfi, Cyndia ; Rassart, Eric
  Publisher:Boston: Springer US
  Journal title:Molecular neurobiology, 2013, Vol.48 (3), p.669-680

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next