Previous

117 results for

Fukui, Manabu

Next
Previous

117 results for

Fukui, Manabu

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Mochizuki, Jun ; Kojima Hisaya ; Fukui Manabu
  Publisher:Berlin: Springer Nature B.V
  Journal title:Archives of microbiology, 2021, Vol.203 (3), p.951-957

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Miyadera Takeshi ; Kojima Hisaya ; Fukui Manabu
  Publisher:Berlin: Springer Nature B.V
  Journal title:Archives of microbiology, 2021, Vol.203 (9), p.5715-5721

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Watanabe Miho ; Kojima Hisaya ; Fukui Manabu
  Publisher:Dordrecht: Springer Nature B.V
  Journal title:Antonie van Leeuwenhoek, 2020, Vol.113 (3), p.349-355

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kojima, Hisaya ; Watanabe, Tomohiro ; Iwata, Tomoya ; Fukui, Manabu
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2014, Vol.9 (4), p.e93877-e93877

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kojima Hisaya ; Kanda Mamoru ; Umezawa Kazuhiro ; Fukui Manabu
  Publisher:Berlin: Springer Nature B.V
  Journal title:Archives of microbiology, 2021, Vol.203 (1), p.317-323

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Watanabe, Tomohiro ; Kojima, Hisaya ; Fukui, Manabu
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2016, Vol.6, p.36262

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Watanabe Miho ; Kojima Hisaya ; Fukui Manabu
  Publisher:Berlin: Springer Nature B.V
  Journal title:Archives of microbiology, 2020, Vol.202 (5), p.1069-1076

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Fiore-Donno, Anna Maria ; Kamono, Akiko ; Meyer, Marianne ; Schnittler, Martin ; Fukui, Manabu ; Cavalier-Smith, Thomas
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2012, Vol.7 (4), p.e35359-e35359

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tabuchi, Keiichi ; Kojima, Hisaya ; Fukui, Manabu
  Publisher:New York: New York : Springer-Verlag
  Journal title:Microbial ecology, 2010, Vol.60 (3), p.551-560

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Fujii, Masanori ; Takano, Yoshinori ; Kojima, Hisaya ; Hoshino, Tamotsu ; Tanaka, Ryouichi ; Fukui, Manabu
  Publisher:New York: Springer Science + Business Media, Inc
  Journal title:Microbial ecology, 2010, Vol.59 (3), p.466-475

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kojima, Hisaya ; Tokizawa, Riho ; Kogure, Kouhei ; Kobayashi, Yuki ; Itoh, Masayuki ; Shiah, Fuh-kwo ; Okuda, Noboru ; Fukui, Manabu
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2014, Vol.4, p.5728

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kojima, Hisaya ; Ogura, Yoshitoshi ; Yamamoto, Nozomi ; Togashi, Tomoaki ; Mori, Hiroshi ; Watanabe, Tomohiro ; Nemoto, Fumiko ; Kurokawa, Ken ; Hayashi, Tetsuya ; Fukui, Manabu
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:The ISME Journal, 2015, Vol.9 (5), p.1166

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Higashioka Yuriko ; Kojima Hisaya ; Watanabe, Tomohiro ; Fukui Manabu
  Publisher:Washington: American Society for Microbiology
  Journal title:Genome announcements (Washington, DC), 2015, Vol.3 (6)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Itoh, Masayuki ; Kojima, Hisaya ; Pei-Chi, Ho ; Chun-Wei, Chang ; Chen, Tzong-Yueh ; Silver Sung-Yun Hsiao ; Kobayashi, Yuki ; Fujibayashi, Megumu ; Shuh-Ji Kao ; Hsieh, Chih-hao ; Fukui, Manabu ; Okuda, Noboru ; Miki, Takeshi ; Fuh-Kwo Shiah
  Publisher:Tokyo: Blackwell Publishing Ltd
  Journal title:Ecological research, 2017, Vol.32 (6), p.861-871

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ono, Eiichiro ; Homma, Yu ; Horikawa, Manabu ; Kunikane-Doi, Satoshi ; Imai, Haruna ; Takahashi, Seiji ; Kawai, Yosuke ; Ishiguro, Masaji ; Fukui, Yuko ; Nakayama, Toru
  Publisher:United States: American Society of Plant Biologists
  Journal title:The Plant cell, 2010, Vol.22 (8), p.2856-2871

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Iizuka, Yoshinori ; Delmonte, Barbara ; Oyabu, Ikumi ; Karlin, Torbjörn ; Maggi, Valter ; Albani, Samuel ; Fukui, Manabu ; Hondoh, Takeo ; Hansson, Margareta
  Publisher:Stockholm: Stockholm University Press
  Journal title:Tellus. Series B, Chemical and physical meteorology, 2013, Vol.65

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Watanabe, Miho ; Kojima, Hisaya ; Fukui, Manabu
  Publisher:London: BioMed Central Ltd
  Journal title:Standards in genomic sciences, 2017, Vol.12 (1), p.1-5
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kobayashi, Yuki ; Kojima, Hisaya ; Itoh, Masayuki ; Okuda, Noboru ; Fukui, Manabu ; Shiah, Fuh-Kwo
  Publisher:Tokyo: The Plankton Society of Japan and The Japanese Society of Benthology
  Journal title:Plankton & benthos research, 2016, Vol.11 (4), p.144
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Noguchi, Akio ; Horikawa, Manabu ; Fukui, Yuko ; Fukuchi-Mizutani, Masako ; Iuchi-Okada, Asako ; Ishiguro, Masaji ; Kiso, Yoshinobu ; Nakayama, Toru ; Ono, Eiichiro
  Publisher:United States: American Society of Plant Biologists
  Journal title:The Plant cell, 2009, Vol.21 (5), p.1556-1572

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Matsuo, Junji ; Nakamura, Shinji ; Okubo, Torahiko ; Fukui, Manabu ; Yamaguchi, Hiroyuki
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Parasitology research (1987), 2018, Vol.117 (3), p.937-941

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next