Previous

60 results for

Fukushima, Ryuji

Next
Previous

60 results for

Fukushima, Ryuji

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Abugomaa, Amira ; Elbadawy, Mohamed ; Yamanaka, Megumi ; Goto, Yuta ; Hayashi, Kimika ; Mori, Takashi ; Uchide, Tsuyoshi ; Azakami, Daigo ; Fukushima, Ryuji ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Yamashita, Risako ; Kobayashi, Mio ; Yamawaki, Hideyuki ; Shinohara, Yuta ; Kaneda, Masahiro ; Usui, Tatsuya ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2020, Vol.10 (1), p.9393-9393

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Rahman, Md. Mahfuzur ; Lai, Yu-Chang ; Husna, Al Asmaul ; Chen, Hui-wen ; Tanaka, Yuiko ; Kawaguchi, Hiroaki ; Miyoshi, Noriaki ; Nakagawa, Takayuki ; Fukushima, Ryuji ; Miura, Naoki
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2019, Vol.20 (19), p.4832

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Mori, Takashi ; Tsunedomi, Ryouichi ; Hazama, Shoichi ; Nabeta, Rina ; Uchide, Tsuyoshi ; Fukushima, Ryuji ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Tanaka, Takaharu ; Masuda, Sosuke ; Okada, Rena ; Ichikawa, Ryo ; Omatsu, Tsutomu ; Mizutani, Tetsuya ; Katayama, Yukie ; Noguchi, Shunsuke ; Iwai, Satomi ; Nakagawa, Takayuki ; Shinohara, Yuta ; Kaneda, Masahiro ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2019, Vol.110 (9), p.2806-2821

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Rahman, Md Mahfuzur ; Lai, Yu-Chang ; Husna, Al Asmaul ; Chen, Hui-Wen ; Tanaka, Yuiko ; Kawaguchi, Hiroaki ; Hatai, Hitoshi ; Miyoshi, Noriaki ; Nakagawa, Takayuki ; Fukushima, Ryuji ; Miura, Naoki
  Publisher:Greece: Spandidos Publications
  Journal title:Oncology reports, 2020, Vol.43 (1), p.16-30
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yamamoto, Haru ; Elbadawy, Mohamed ; Fujisaka, Koudai ; Sato, Yomogi ; Ohmori, Takahiro ; Shinohara, Yuta ; Hatano, Yui ; Kobayashi, Daichi ; Gomyo, Ayana ; Sudo, Yuji ; Azakami, Daigo ; Uchide, Tsuyoshi ; Fukushima, Ryuji ; Morita, Shohei ; Abugomaa, Amira ; Yamawaki, Hideyuki ; Kaneda, Masahiro ; Usui, Tatsuya ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Animals (Basel), 2021, Vol.11 (10), p.2770

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Uemura, Akiko ; Haruyama, Takashi ; Nakata, Mary ; Fukayama, Toshiharu ; Goya, Seijirow ; Fukushima, Ryuji ; Tanaka, Ryou
  Publisher:Sage UK: London, England: SAGE Publications
  Journal title:JFMS open reports, 2016, Vol.2 (1), p.2055116916642256

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Mori, Takashi ; Tsunedomi, Ryouichi ; Hazama, Shoichi ; Nabeta, Rina ; Uchide, Tsuyoshi ; Fukushima, Ryuji ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Tanaka, Takaharu ; Masuda, Sosuke ; Okada, Rena ; Ichikawa, Ryo ; Omatsu, Tsutomu ; Mizutani, Tetsuya ; Katayama, Yukie ; Noguchi, Shunsuke ; Iwai, Satomi ; Nakagawa, Takayuki ; Shinohara, Yuta ; Kaneda, Masahiro ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2019, Vol.110 (9), p.2806

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Furuya, Tetsuya ; Sassa, Yukiko ; Omatsu, Tsutomu ; Nagai, Makoto ; Fukushima, Ryuji ; Shibutani, Makoto ; Yamaguchi, Tomohiro ; Uematsu, Yosuke ; Shirota, Kinji ; Mizutani, Tetsuya
  Publisher:Vienna: Springer-Verlag
  Journal title:Archives of virology, 2014, Vol.159 (2), p.371-373

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Suzuki, Shuji ; Fukushima, Ryuji ; Ishikawa, Taisuke ; Yamamoto, Yuta ; Hamabe, Lina ; Kim, Soomin ; Yoshiyuki, Rieko ; Machida, Noboru ; Tanaka, Ryou
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC veterinary research, 2012, Vol.8 (1), p.166-166

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yoshiyuki, Rieko ; Nakata, Telma Mary ; Fukayama, Toshiharu ; Hamabe, Lina ; Huai-Che, Hsu ; Suzuki, Shuji ; Machida, Noboru ; Fukushima, Ryuji ; Tanaka, Ryou
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:Journal of medical ultrasonics (2001), 2014, Vol.41 (2), p.173-180

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Rahman, Md Mahfuzur ; Lai, Yu-Chang ; Husna, Al Asmaul ; Chen, Hui-Wen ; Tanaka, Yuiko ; Kawaguchi, Hiroaki ; Miyoshi, Noriaki ; Nakagawa, Takayuki ; Fukushima, Ryuji ; Miura, Naoki
  Publisher:Switzerland
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2019, Vol.20 (19)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nakata, Telma Mary ; Matsuura, Naoya ; Kaji, Hideki ; Shimizu, Miki ; Fukushima, Ryuji ; Machida, Noboru ; Tanaka, Ryou
  Publisher:Dordrecht: Springer Netherlands
  Journal title:The International Journal of Cardiovascular Imaging, 2016, Vol.32 (4), p.583-591

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Reports

  Author / Creator:Uemura, Akiko ; Haruyama, Takashi ; Nakata, Mary ; Fukayama, Toshiharu ; Goya, Seijirow ; Fukushima, Ryuji ; Tanaka, Ryou
  Journal title:JFMS open reports, 2016, Vol.2 (1), p.2055116916642256-2055116916642256
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Fukushima, Tadao ; Ohno, Jun ; Imayoshi, Rieko ; Mori, Nana ; Sakagami, Ryuji ; Mitarai, Makoto ; Hayakawa, Tohru
  Publisher:Boston: Springer US
  Journal title:Journal of materials science. Materials in medicine, 2011, Vol.22 (12), p.2607-2615

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kilua, Aldrine ; Nomata, Riri ; Nagata, Ryuji ; Fukuma, Naoki ; Shimada, Kenichiro ; Han, Kyu-Ho ; Fukushima, Michihiro
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Nutrients, 2019, Vol.11 (7), p.1495

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kawatsuma, Shinji ; Mimura, Ryuji ; Asama, Hajime
  Publisher:Cham: Springer International Publishing
  Journal title:ROBOMECH journal, 2017, Vol.4 (1), p.1-7

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Okazaki, Ryuji Ryuji ; Satoh, Kenichi Kenichi ; Hasegawa, Arifumi Arifumi ; Matsuda, Naoki Naoki ; Kato, Takaaki Takaaki ; Kanda, Reiko Reiko ; Shimada, Yoshiya Yoshiya ; Hayashi, Takuya Takuya ; Kohzaki, Masaoki Masaoki ; Mafune, Kosuke Kosuke ; Mori, Koji Koji
  Publisher:Oxford University Press
  Journal title:Journal of radiation research, 2021, Vol.63 (1), p.44-50

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Mori, Koji ; Tateishi, Seiichiro ; Kubo, Tatsuhiko ; Kobayashi, Yuichi ; Hiraoka, Ko ; Kawashita, Futoshi ; Hayashi, Takeshi ; Kiyomoto, Yoshifumi ; Kobashi, Masaki ; Fukai, Kota ; Tahara, Hiroyuki ; Okazaki, Ryuji ; Ogami, Akira ; Igari, Kazuyuki ; Suzuki, Katsunori ; Kikuchi, Hiroshi ; Sakai, Kazuhiro
  Publisher:Australia: JAPAN SOCIETY FOR OCCUPATIONAL HEALTH
  Journal title:Journal of occupational health, 2018, Vol.60 (2), p.196-201

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Mori, Koji ; Tateishi, Seiichiro ; Kubo, Tatsuhiko ; Kobayashi, Yuichi ; Hiraoka, Ko ; Kawashita, Futoshi ; Hayashi, Takeshi ; Kiyomoto, Yoshifumi ; Kobashi, Masaki ; Fukai, Kota ; Tahara, Hiroyuki ; Okazaki, Ryuji ; Ogami, Akira ; Igari, Kazuyuki ; Suzuki, Katsunori ; Kikuchi, Hiroshi ; Sakai, Kazuhiro ; Yoshikawa, Toru ; Fujino, Yoshihisa
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Journal of occupational health, 2020, Vol.62 (1), p.e12111-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Mori, Koji ; Tateishi, Seiichiro ; Hiraoka, Koh ; Kubo, Toshihiko ; Okazaki, Ryuji ; Suzuki, Katsunori ; Kobayashi, Yuichi ; Kohno, Kimitoshi
  Publisher:Australia: JAPAN SOCIETY FOR OCCUPATIONAL HEALTH
  Journal title:Journal of occupational health, 2013, Vol.55 (1), p.6-10

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next