Previous

415 results for

Gao, Zhiyuan

Next
Previous

415 results for

Gao, Zhiyuan

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  ジェンダー平等の加速 主流化、実施、リーダーシップ.
  • ebooks

  Author / Creator:OECD.
  Publisher:Paris : OECD Publishing, 2020.
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Li, Mengjiao ; Xu, Jili ; Gao, Zhiyuan ; Tian, Hui ; Gao, Yajun ; Kariman, Khalil
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2020, Vol.10 (1), p.8568-8568

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wu, Xiaojun ; Gao, Zhiyuan ; Yuan, Sheng ; Hu, Qiao ; Dang, Zerui
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Sensors (Basel, Switzerland), 2022, Vol.22 (6), p.2122

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Gao, Jing ; Wang, Yanzhao ; Nie, Kaiming ; Gao, Zhiyuan ; Xu, Jiangtao
  Publisher:Switzerland: MDPI
  Journal title:Sensors (Basel, Switzerland), 2018, Vol.18 (12), p.4232

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Gao, Zhiyuan ; Jin, Kai ; Yan, Yan ; Liu, Xindi ; Shi, Yan ; Ge, Yanni ; Pan, Xiangji ; Lu, Yifei ; Wu, Jian ; Wang, Yao ; Ye, Juan
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology, 2022, Vol.260 (5), p.1663-1673

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Gao, Zhiyuan ; Hu, Yaya ; Han, Meikun ; Xu, Junjie ; Wang, Xue ; Liu, Lanfu ; Tang, Zhonghou ; Jiao, Weijing ; Jin, Rong ; Liu, Ming ; Guan, Zhengjun ; Ma, Zhimin
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC microbiology, 2021, Vol.21 (1), p.102-102

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Huang, Chenjun ; Fang, Meng ; Xiao, Xiao ; Gao, Zhiyuan ; Wang, Ying ; Gao, Chunfang
  Publisher:United States: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Journal of clinical laboratory analysis, 2022, Vol.36 (6), p.e24459-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Ma, Zhimin ; Gao, Wenchuan ; Liu, Lanfu ; Liu, Minghui ; Zhao, Ning ; Han, Meikun ; Wang, Zhao ; Jiao, Weijing ; Gao, Zhiyuan ; Hu, Yaya ; Liu, Qingchang
  Publisher:England: BioMed Central
  Journal title:BMC genomics, 2020, Vol.21 (1), p.366-366

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Guan, Wenqian ; Gao, Zhiyuan ; Huang, Chenjun ; Fang, Meng ; Feng, Huijuan ; Chen, Shipeng ; Wang, Mengmeng ; Zhou, Jun ; Hong, Song ; Gao, Chunfang
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Glycoconjugate journal, 2020, Vol.37 (2), p.231-240

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Hanxin ; Sun, Chun ; Gao, Zhiyuan ; Geng, Chong ; Shi, Shuangshuang ; Wang, Le ; Su, Sijing ; Bi, Wengang
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Nanoscale research letters, 2019, Vol.14 (1), p.152-9

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Huijie, Shi ; Ming, Gao ; Enxin, Hu ; Dongfu, Yan ; Zhiyuan, Zhang ; Lin, Du
  Publisher:Bristol: IOP Publishing
  Journal title:Journal of physics. Conference series, 2021, Vol.1965 (1), p.12052

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Gao, Zhiyuan ; Hu, Yaya ; Han, Meikun ; Xu, Junjie ; Wang, Xue ; Liu, Lanfu ; Tang, Zhonghou ; Jiao, Weijing ; Jin, Rong ; Liu, Ming ; Guan, Zhengjun ; Ma, Zhimin
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC microbiology, 2021, Vol.21 (1), p.121-121

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Gao, Zhiyuan ; Yang, Congjie ; Xu, Jiangtao ; Nie, Kaiming
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Sensors (Basel, Switzerland), 2015, Vol.15 (11), p.28224-28243

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Fang, Yubin ; Zhu, Xiaojin ; Gao, Zhiyuan ; Hu, Jiaming ; Wu, Jian
  Publisher:London, England: SAGE Publications
  Journal title:Journal of low frequency noise, vibration, and active control, 2019, Vol.38 (1), p.187-198

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yu, Ying ; Pan, Yumiao ; Fan, Ziyi ; Xu, Silun ; Gao, Zhiyuan ; Ren, Zijing ; Yu, Jie ; Li, Wen ; Liu, Fangtong ; Gu, Jintao ; Yuan, Ye ; Du, Zhimin
  Publisher:Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in cell and developmental biology, 2021, Vol.9, p.731365-731365

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yu, Zhipeng ; Gao, Zhiyuan ; Wang, Jinshuai ; Wang, Qiang ; Qiu, Yinghui
  Publisher:Bristol: IOP Publishing
  Journal title:IOP conference series. Materials Science and Engineering, 2018, Vol.366 (1), p.12054

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Hanyu ; Xu, Jiangtao ; Gao, Zhiyuan ; Lu, Chengye ; Yao, Suying ; Ma, Jianguo
  Publisher:Switzerland: Frontiers Research Foundation
  Journal title:Frontiers in neuroscience, 2016, Vol.10, p.498-498

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Lina ; Rong, Yong ; Mao, Li ; Gao, Zhiyuan ; Liu, Xiaoyu ; Dong, Zhicheng
  Publisher:Bristol: IOP Publishing
  Journal title:IOP conference series. Earth and environmental science, 2018, Vol.113 (1), p.12189

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhu, Xiaojin ; Gao, Zhiyuan ; Huang, Quanzhen ; Gao, Shouwei ; Jiang, Enyu
  Publisher:London, England: SAGE Publications
  Journal title:Transactions of the Institute of Measurement and Control, 2012, Vol.34 (7), p.815-828

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Gao, Zhiyuan ; Guo, Zhiling ; Tang, Qian
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Information systems and e-business management, 2022, Vol.20 (2), p.303-324

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next