Previous

85 results for

Gao, Zhongli

Next
Previous

85 results for

Gao, Zhongli

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wen Xinggui ; Zuo Jianlin ; Liu, Tong ; Gao Zhongli ; Xiao Jianlin
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2021, Vol.11 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Tong ; Shen Xianyue ; Ji Qingming ; Xiao Jianlin ; Zuo Jianlin ; Gao Zhongli
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2021, Vol.11 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zuo Jianlin ; Xu, Meng ; Zhao, Xin ; Shen Xianyue ; Gao Zhongli ; Xiao Jianlin
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2021, Vol.11 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Tong ; Yang, Yuhui ; Shen Xianyue ; Xiao Jianlin ; Zuo Jianlin ; Gao Zhongli
  Publisher:London: Sage Publications Ltd
  Journal title:Journal of international medical research, 2020, Vol.48 (8)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Shengqun ; Gao, Hongwei ; Zuo, Jianlin ; Gao, Zhongli
  Publisher:England: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:FEBS open bio, 2019, Vol.9 (2), p.226-240

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shi, Zhongli ; Zhang, Kaixia ; Zhou, Huimin ; Jiang, Lei ; Xie, Bing ; Wang, Ruiyuan ; Xia, Wenzhen ; Yin, Yajuan ; Gao, Zhaoyu ; Cui, Dongsheng ; Zhang, Rui ; Xu, Shunjiang
  Publisher:England: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Aging cell, 2020, Vol.19 (3), p.e13125-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Xin ; Gao, Zhongli ; Wang, Jincheng
  Publisher:Thorofare: SLACK INCORPORATED
  Journal title:Orthopedics (Thorofare, N.J.), 2011, Vol.34 (6), p.450

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Xiao, Jianlin ; Gao, Zhongli ; Qin, Yanguo ; Li, Xuezhou ; Wang, Ao ; Zhu, Lanyu ; Wang, Jincheng
  Publisher:Thorofare: SLACK INCORPORATED
  Journal title:Orthopedics (Thorofare, N.J.), 2014, Vol.37 (12), p.e1080

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Qingyu ; Wang, Hongjuan ; Mu, Yuan ; Cheng, Yan ; Gao, Zhongli ; Yang, Yue
  Publisher:Auckland: Springer Nature B.V
  Journal title:Drugs & therapy perspectives : for rational drug selection and use, 2017, Vol.33 (1), p.41

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wu, Minfei ; Zhao, Guanjie ; Yang, Xiaoyu ; Peng, Chuangang ; Zhao, Jianwu ; Liu, Jun ; Li, Rui ; Gao, Zhongli
  Publisher:India: Medknow Publications and Media Pvt. Ltd
  Journal title:Neural regeneration research, 2014, Vol.9 (6), p.589-593

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:QU, YANG ; ZHAO, JIANWU ; WANG, YANG ; GAO, ZHONGLI
  Publisher:Greece: D.A. Spandidos
  Journal title:Molecular medicine reports, 2014, Vol.9 (5), p.1761-1766

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shen, Xianyue ; Xiao, Jianlin ; Yang, Yuhui ; Liu, Tong ; Chen, Shangjun ; Gao, Zhongli ; Zuo, Jianlin
  Publisher:Heidelberg: Springer Nature B.V
  Journal title:Archives of orthopaedic and trauma surgery, 2019, Vol.139 (9), p.1277-1285

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Xiao, Jianlin ; Zhao, Xin ; Wang, Yiming ; Yang, Yuhui ; Zhao, Jianhui ; Gao, Zhongli ; Zuo, Jianlin
  Publisher:Singapore: Springer Singapore
  Journal title:Journal of bionics engineering, 2018, Vol.15 (1), p.154-159

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Minfei Wu ; Guanjie Zhao ; Xiaoyu Yang ; Chuangang Peng ; Jianwu Zhao ; Jun Liu ; Rui Li ; Zhongli Gao
  Publisher:Department of 0rthopedics, China-Japan Union Hospital of Jilin University, Changchun, Jilin Province, China%Department of Nephropathy, China-Japan Union Hospital of Jilin University, Changchun, Jilin Province, China%Hand&Foot Surgery and Reparative&Reconstruction Surgery Center, the Second Hospital of Jilin University, Changchun, Jilin Province, China
  Journal title:Neural regeneration research, 2014 (6), p.589-593

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Minfei Wu Guanjie Zhao Xiaoyu Yang Chuangang Peng Jianwu Zhao Jun Liu Rui Li Zhongli Gao
  Journal title:Neural regeneration research, 2014, Vol.9 (6), p.589-593

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Guangyao ; Zhang, Qiao ; Jin, Yan ; Gao, Zhongli
  Publisher:Mumbai: Medknow Publications & Media Pvt. Ltd
  Journal title:Neural regeneration research, 2012, Vol.7 (30), p.2299-2304

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Meng, Bingxin ; Wang, Tao ; Luo, Yi ; Xu, Deze ; Li, Lanzhi ; Diao, Ying ; Gao, Zhiyong ; Hu, Zhongli ; Zheng, Xingfei
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Genes, 2021, Vol.12 (5), p.718

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhao, Zheng ; Wang, Zhongli ; Zhang, Xu ; Gao, Simin ; Yang, Xiaodi ; Duan, Zhiming ; Gao, Xike
  Publisher:Prague: Blackwell Publishing Ltd
  Journal title:Collection of Czechoslovak chemical communications, 2015, Vol.80 (1), p.57

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Newspaper Articles

  Publisher:New Delhi: Pedia Content Solutions Pvt. Ltd
  Journal title:Global IP News. Chemical Patent News, 2013
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:宗敬文 ; 李厚朴 ; 纪兵 ; 欧阳永忠
  Publisher:Beijing: Surveying and Mapping Press
  Journal title:Ce hui xue bao, 2021, Vol.50 (10), p.1308
Previous

results

Next