Previous

30,388 results for

Guo, Hui

Next
Previous

30,388 results for

Guo, Hui

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Books

  Publisher:Sŏul [No publisher identified], [1972?].
  Call Numbers:T0401510

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Journals

  Publisher:中国信息协会
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Journals

  Publisher:北京市 中国外汇管理杂志社
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Books

  Author / Creator:Guo, Moruo, 1892-1978.
  Publisher:Beijing : Ren min chu ban she, 1954.
  Edition:1st ed.
  Date:1954.
  Call Numbers:N951.6

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  Ru guo ji yi hui shuo huang / Mike zhu.
  • Books

  如果记忆会说谎 / 米可 著.

  Ru guo ji yi hui shuo huang / Mike zhu.

  Author / Creator:Mike, author. | 米可, author
  Publisher:Shenyang : Wan juan chu ban gong si, 2021. | 沈阳 : 万卷出版公司, 2021.
  Edition:Di 1 ban. | 第1版.
  Call Numbers:CHI/02603

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  Nan men kai / Guo ming hui zhu.
  • Books

  南门开 / 郭明辉著.

  Nan men kai / Guo ming hui zhu.

  Author / Creator:Guo, Minghui, author. | 郭明辉, author
  Publisher:Hefei : An hui wen yi chu ban she, 2021. | 合肥 : 安徽文艺出版社, 2021.
  Edition:Di 1 ban.
  Call Numbers:CHI/02577

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  2050 nian hui guo jian wen lu / [Bingxian zhu].
  • Books

  Author / Creator:Bingxian.
  Publisher:Broadway, N.S.W. : Agent Wang, 2004.
  Date:2004.
  Call Numbers:895.135/3

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Books

  Author / Creator:Hou, Wailu.
  Publisher:Beijing : Ren min chu ban she, 1955.
  Edition:1st ed.
  Date:1955.
  Call Numbers:N951/5

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  Ru guo wen wu hui shuo hua : da kai bo wu guan da men, ...
  • Books

  如果文物會說話 : 打開博物館大門, 看懂中國歷史 / 張經緯 著.

  Ru guo wen wu hui shuo hua : da kai bo wu guan da men, kan dong Zhongguo li shi / Zhang Jingwei zhu.

  Author / Creator:Zhang, Jingwei, author. | 張經緯, author
  Publisher:Xinbei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2021. | 新北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2021.
  Edition:Chu ban. | 初版.
  Call Numbers:CHI/951/ZHA

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  Liu xue Ying lian bang : Yingguo, Aodaliaya / Zhong yan...
  • Books

  留学英联邦 : 英国, 澳大利亚 / 中央国家机关出国留学研究会编.

  Liu xue Ying lian bang : Yingguo, Aodaliaya / Zhong yang guo jia ji guan chu guo liu xue yan jiu hui bian.

  Publisher:Beijing : Dang dai shi jie chu ban she, 2000. | 北京 : 当代世界出版社, 2000.
  Edition:Di 1 ban. | 第1版.
  Date:2000.
  Call Numbers:370.11609/3

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Books

  國父孫中山先生年譜初稿 / [主編羅家倫 ; 編輯者中國國民黨黨史史料編纂 委員會, 國史館史料編纂委員會].

  Guo fu Sun Zhongshan xian sheng nian pu chu gao / [zhu bian Luo Jialun ; bian ji zhe Zhongguo guo min dang dang shi shi liao bian zuan wei yuan hui, Guo shi guan shi liao bian zuan wei yuan hui].

  Publisher:Taibei : [s.n.] : jing shou chu Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 48 [1959] | 台北 : [s.n.] : 經售處中央 文物供應社, 民國48 [1959]
  Edition:Zai ban. | 再版.
  Date:Minguo 48 [1959]
  Call Numbers:N920/S957.1/3 , N920/S957.1/4

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhi-Hui Guo
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2017

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  Ba ba, sheng ri kuai le / Jiang Yitan zhu ; Guo Qian hu...
  • Books

  爸爸, 生日快乐 / 蒋一谈著 ; 郭婧绘

  Ba ba, sheng ri kuai le / Jiang Yitan zhu ; Guo Qian hui.

  Author / Creator:Jiang, Yitan, 1969- author. | 蒋一谈, 1969-, author
  Publisher:Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2021. | 北京 : 外语教学与研究出版社, 2021.
  Edition:Di 1 ban. | 第1版.
  Call Numbers:CHI/J/01152

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Guo, Hui ; Rubinstein, John L
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2022, Vol.13 (1), p.2232-2232

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  Ma ma, sheng ri kuai le / Jiang Yitan zhu ; Guo Qian hu...
  • Books

  妈妈生日快乐 / 蒋一谈 著 郭婧绘

  Ma ma, sheng ri kuai le / Jiang Yitan zhu ; Guo Qian hui.

  Author / Creator:Jiang, Yitan, 1969- author. | 蒋一谈, 1969-, author
  Publisher:Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2021. | 北京 : 外语教学与研究出版社, 2021.
  Edition:Di 1 ban. | 第1版.
  Call Numbers:CHI/J/01149

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Guo, Hui ; Rubinstein, John L
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2022, Vol.13 (1), p.2849-2849

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  Zhong-guo min jian gu shi ji cheng / Zhong-guo min jian...
  • Books

  Publisher:Beijing : Zhong-guo wen lian chu ban gong si, 1992.
  Edition:Ji lin juan.
  Date:1992.
  Call Numbers:NQ398.20951/4

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Guo, Hui ; Bueler, Stephanie A ; Rubinstein, John L
  Publisher:Washington: The American Association for the Advancement of Science
  Journal title:Science (American Association for the Advancement of Science), 2017, Vol.358 (6365), p.936-940
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Books

  太平天國革命文物圖錄 / 太平天國起義百年紀念展覽會編.

  Tai ping tian guo ge ming wen wu tu lu / Tai ping tian guo qi yi bai nian ji nian zhan lan hui bian.

  Author / Creator:Tai ping tian guo qi yi bai nian ji nian zhan lan hui. | 太平天國起義百年紀念展覽會
  Publisher:Shanghai : Shanghai chu ban gong si, 1954. | 上海 : 上海出版公司, 1954.
  Date:1954.
  Call Numbers:TF01858

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Guo, Hui ; Suzuki, Toshiharu ; Rubinstein, John L
  Publisher:England: eLife Sciences Publications Ltd
  Journal title:eLife, 2019, Vol.8

  Peer Reviewed

  Online