Previous

1,117 results for

Halomonas

Next
Previous

1,117 results for

Halomonas

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Xiao-Ran, Jiang ; Xu, Yan ; Lin-Ping, Yu ; Xin-Yi, Liu ; Guo-Qiang, Chen
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2021, Vol.12 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Oren, Aharon
  Publisher:Dordrecht: Springer Nature B.V
  Journal title:Antonie van Leeuwenhoek, 2017, Vol.110 (1), p.171

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu Hanxu ; Tang, Liu ; Zhao Juanjuan ; Miao Shaohua ; Gong Qi ; Ma, Lian ; Zhang Guishan
  Publisher:New York: Springer Nature B.V
  Journal title:Current microbiology, 2021, Vol.78 (2), p.803-809

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kindzierski, Viktoria ; Raschke, Silvia ; Knabe, Nicole ; Siedler, Frank ; Scheffer, Beatrix ; Pflüger-Grau, Katharina ; Pfeiffer, Friedhelm ; Oesterhelt, Dieter ; Marin-Sanguino, Alberto ; Kunte, Hans-Jörg
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2017, Vol.12 (1), p.e0168818-e0168818

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Xiangbin ; Yu, Linping ; Qiao, Guanqing ; Guo-Qiang, Chen
  Publisher:Fairfax: Springer Nature B.V
  Journal title:Journal of industrial microbiology & biotechnology, 2018, Vol.45 (7), p.545-554

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Tao, Wei ; Lv, Li ; Chen, Guo-Qiang
  Publisher:England: BioMed Central
  Journal title:Microbial cell factories, 2017, Vol.16 (1), p.48-48

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Georgina Corti Monzón ; Nisenbaum, Melina ; Herrera Seitz, M Karina ; Murialdo, Silvia E
  Publisher:New York: Springer Nature B.V
  Journal title:Current microbiology, 2018, Vol.75 (8), p.1108-1118

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ma, Hong ; Zhao, Yiqing ; Huang Wuzhe ; Zhang Lizhan ; Wu, Fuqing ; Ye Jianwen ; Guo-Qiang, Chen
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2020, Vol.11 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Gutierrez, Tony ; Morris, Gordon ; Ellis, Dave ; Mulloy, Barbara ; Aitken, Michael D.
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Applied microbiology and biotechnology, 2020, Vol.104 (3), p.1063-1076

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Guo, Yan ; Zhou, Xuemei ; Li, Yuguang ; Li, Ke ; Wang, Caixia ; Liu, Jianfei ; Yan, Daojiang ; Liu, Yilan ; Yang, Dehui ; Xing, Jianmin
  Publisher:Dordrecht: Springer Nature B.V
  Journal title:Biotechnology letters, 2013, Vol.35 (12), p.2045

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Xu, Lin ; Jun-Jie, Ying ; Yuan-Chun, Fang ; Zhang, Ran ; Jia, Hua ; Wu, Min ; Bing-Nan, Han ; Sun, Cong
  Publisher:Berlin: Springer Nature B.V
  Journal title:Archives of microbiology, 2022, Vol.204 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Küçükaşik, Faruk ; Kazak, Hande ; Güney, Dilvin ; Finore, Ilaria ; Poli, Annarita ; Yenigün, Orhan ; Nicolaus, Barbara ; Öner, Ebru Toksoy
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Berlin/Heidelberg : Springer-Verlag
  Journal title:Applied microbiology and biotechnology, 2011, Vol.89 (6), p.1729-1740

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Erkorkmaz, Burak Adnan ; Kırtel, Onur ; Özlem Ateş Duru ; Ebru Toksoy Öner
  Publisher:Heidelberg: Springer Nature B.V
  Journal title:Bioprocess and biosystems engineering, 2018, Vol.41 (9), p.1247-1259

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ren, Yilin ; Ling, Chen ; Hajnal, Ivan ; Wu, Qiong ; Chen, Guo-Qiang
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Applied microbiology and biotechnology, 2018, Vol.102 (10), p.4499-4510

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:García-torreiro, María ; Lu-chau, Thelmo A ; Lema, Juan M
  Publisher:Heidelberg: Springer Nature B.V
  Journal title:Bioprocess and biosystems engineering, 2016, Vol.39 (9), p.1365

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hernández-Núñez, Emanuel ; Martínez-Gutiérrez, Carolina Alejandra ; López-Cortés, Alejandro ; Aguirre-Macedo, Ma Leopoldina ; Tabasco-Novelo, Carolina ; González-Díaz, Maria Ortencia ; García-Maldonado, José Q
  Publisher:Dordrecht: Springer Nature B.V
  Journal title:Journal of polymers and the environment, 2019, Vol.27 (5), p.1105-1111

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ruan, Wenting ; Montazersaheb Soheila ; Khan, Shehzad Abid ; Kim Hyung Min ; Tarhriz Vahideh ; Hejazi, Mohammad Amin ; Hejazi Mohammad Saeid ; Jeon, Che Ok
  Publisher:New York: Springer Nature B.V
  Journal title:Current microbiology, 2021, Vol.78 (8), p.3299-3306

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kim, Kwang Kyu ; Lee, Jung-Sook ; Stevens, David A
  Publisher:England: Future Medicine Ltd
  Journal title:Future microbiology, 2013, Vol.8 (12), p.1559-1573

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Jiang, Juquan ; Pan, Yuanyuan ; Meng, Lin ; Hu, Shaoxin ; Zhang, Xiaoxia ; Hu, Baozhong ; Meng, Jing ; Li, Cheng ; Huang, Haipeng ; Wang, Kaibiao ; Su, Tingting
  Publisher:Dordrecht: Springer Nature B.V
  Journal title:Antonie van Leeuwenhoek, 2013, Vol.104 (5), p.685

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Stanley, Angelina ; Keshava, Murthy P S ; Vijayendra S V N
  Publisher:Dordrecht: Springer Nature B.V
  Journal title:Journal of polymers and the environment, 2020, Vol.28 (3), p.973-983

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next