Previous

562 results for

Hayashi, Tetsuya

Next
Previous

562 results for

Hayashi, Tetsuya

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Oyama, Kentaro ; Kawada-Matsuo, Miki ; Oogai, Yuichi ; Hayashi, Tetsuya ; Nakamura, Norifumi ; Komatsuzawa, Hitoshi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2016, Vol.11 (11), p.e0165831-e0165831

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yen, Hilo ; Ooka, Tadasuke ; Iguchi, Atsushi ; Hayashi, Tetsuya ; Sugimoto, Nakaba ; Tobe, Toru
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PLoS pathogens, 2010, Vol.6 (12), p.e1001231-e1001231

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kusumoto, Masahiro ; Ogura, Yoshitoshi ; Gotoh, Yasuhiro ; Iwata, Taketoshi ; Hayashi, Tetsuya ; Akiba, Masato
  Publisher:United States: U.S. National Center for Infectious Diseases
  Journal title:Emerging infectious diseases, 2016, Vol.22 (7), p.1315-1317

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Matsumoto, Tamaki ; Kimura, Tetsuya ; Hayashi, Tatsuya
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BioPsychoSocial medicine, 2016, Vol.10 (11), p.11-11

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Ooka, Tadasuke ; Tokuoka, Eisuke ; Furukawa, Masato ; Nagamura, Tetsuya ; Ogura, Yoshitoshi ; Arisawa, Kokichi ; Harada, Seiya ; Hayashi, Tetsuya
  Publisher:United States: U.S. National Center for Infectious Diseases
  Journal title:Emerging infectious diseases, 2013, Vol.19 (1), p.144-146

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tobe, Toru ; Beatson, Scott A. ; Taniguchi, Hisaaki ; Abe, Hiroyuki ; Bailey, Christopher M. ; Fivian, Amanda ; Younis, Rasha ; Matthews, Sophie ; Marches, Olivier ; Frankel, Gad ; Hayashi, Tetsuya ; Pallen, Mark J.
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2006, Vol.103 (40), p.14941-14946

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kaito, Chikara ; Yoshikai, Hirono ; Wakamatsu, Ai ; Miyashita, Atsushi ; Matsumoto, Yasuhiko ; Fujiyuki, Tomoko ; Kato, Masaru ; Ogura, Yoshitoshi ; Hayashi, Tetsuya ; Isogai, Takao ; Sekimizu, Kazuhisa
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PLoS pathogens, 2020, Vol.16 (4), p.e1008469-e1008469

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Asadulghani, Md ; Ogura, Yoshitoshi ; Ooka, Tadasuke ; Itoh, Takehiko ; Sawaguchi, Akira ; Iguchi, Atsushi ; Nakayama, Keisuke ; Hayashi, Tetsuya
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PLoS pathogens, 2009, Vol.5 (5), p.e1000408-e1000408

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Hayashi, Kei ; Kawachi, Ichiro ; Ohira, Tetsuya ; Kondo, Katsunori ; Shirai, Kokoro ; Kondo, Naoki
  Publisher:Fukuoka: Japan Epidemiological Association
  Journal title:Journal of epidemiology, 2016, Vol.26 (10), p.546-552

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zakaria, Douaa ; Matsuda, Shigeaki ; Iida, Tetsuya ; Hayashi, Tetsuya ; Arita, Masanori
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Microorganisms (Basel), 2023, Vol.11 (2), p.290

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Ogura, Yoshitoshi ; Seto, Kazuko ; Morimoto, Yo ; Nakamura, Keiji ; Sato, Mitsuhiko P ; Gotoh, Yasuhiro ; Itoh, Takehiko ; Toyoda, Atsushi ; Ohnishi, Makoto ; Hayashi, Tetsuya
  Publisher:United States: Centers for Disease Control and Prevention
  Journal title:Emerging infectious diseases, 2018, Vol.24 (12), p.2219-2227

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tanaka, Ryusei ; Hino, Akina ; Tsai, Isheng J ; Palomares-Rius, Juan Emilio ; Yoshida, Ayako ; Ogura, Yoshitoshi ; Hayashi, Tetsuya ; Maruyama, Haruhiko ; Kikuchi, Taisei
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2014, Vol.9 (10), p.e110769-e110769

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Ooka, Tadasuke ; Seto, Kazuko ; Kawano, Kimiko ; Kobayashi, Hideki ; Etoh, Yoshiki ; Ichihara, Sachiko ; Kaneko, Akiko ; Isobe, Junko ; Yamaguchi, Keiji ; Horikawa, Kazumi ; Gomes, Tânia A T ; Linden, Annick ; Bardiau, Marjorie ; Mainil, Jacques G ; Beutin, Lothar ; Ogura, Yoshitoshi ; Hayashi, Tetsuya
  Publisher:United States: U.S. National Center for Infectious Diseases
  Journal title:Emerging infectious diseases, 2012, Vol.18 (3), p.488-492

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Inamoto, Teruo ; Uehara, Hirofumi ; Akao, Yukihiro ; Ibuki, Naokazu ; Komura, Kazumasa ; Takahara, Kiyoshi ; Takai, Tomoaki ; Uchimoto, Taizo ; Saito, Kenkichi ; Tanda, Naoki ; Yoshikawa, Yuki ; Minami, Koichiro ; Hirano, Hajime ; Nomi, Hayahito ; Kato, Ryuji ; Hayashi, Tetsuya ; Azuma, Haruhito
  Publisher:United States: Hindawi
  Journal title:Disease markers, 2018, Vol.2018, p.5468672-6

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Nakao, Ranna ; Kasama, Kentaro ; Boldbaatar, Bazartseren ; Ogura, Yoshitoshi ; Kawabata, Hiroki ; Toyoda, Atsushi ; Hayashi, Tetsuya ; Takano, Ai ; Maeda, Ken
  Publisher:London: BioMed Central
  Journal title:BMC ecology and evolution, 2021, Vol.21 (1), p.1-105

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ogura, Yoshitoshi ; Mondal, Shakhinur Islam ; Islam, Md Rakibul ; Mako, Toshihiro ; Arisawa, Kokichi ; Katsura, Keisuke ; Ooka, Tadasuke ; Gotoh, Yasuhiro ; Murase, Kazunori ; Ohnishi, Makoto ; Hayashi, Tetsuya
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2015, Vol.5 (1), p.16663-16663

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Okura, Masatoshi ; Maruyama, Fumito ; Ota, Atsushi ; Tanaka, Takeshi ; Matoba, Yohei ; Osawa, Aya ; Sadaat, Sayed Mushtaq ; Osaki, Makoto ; Toyoda, Atsushi ; Ogura, Yoshitoshi ; Hayashi, Tetsuya ; Takamatsu, Daisuke
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Veterinary research (Paris), 2019, Vol.50 (1), p.94-94

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Azuma, Takashi ; Murakami, Michio ; Sonoda, Yuki ; Ozaki, Akihiko ; Hayashi, Tetsuya
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Antibiotics (Basel), 2022, Vol.11 (10), p.1355

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nakayama-Imaohji, Haruyuki ; Hirota, Katsuhiko ; Yamasaki, Hisashi ; Yoneda, Saori ; Nariya, Hirofumi ; Suzuki, Motoo ; Secher, Thomas ; Miyake, Yoichiro ; Oswald, Eric ; Hayashi, Tetsuya ; Kuwahara, Tomomi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2016, Vol.11 (2), p.e0148887-e0148887

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yoshino, Mai ; Aihara, Masamune ; Gotoh, Yasuhiro ; Akimoto, Masaru ; Tatsuhara, Wakana ; Kiyosuke, Makiko ; Matsushima, Yuichi ; Uchiumi, Takeshi ; Hayashi, Tetsuya ; Kang, Dongchon
  Publisher:United States: American Society for Microbiology
  Journal title:mSphere, 2021, Vol.6 (6), p.e0073421-e0073421

  Peer Reviewed

  Online