Previous

94 results for

Hazama, Shoichi

Next
Previous

94 results for

Hazama, Shoichi

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Saito, Akira ; Toyoda Hidenori ; Kobayashi Masaharu ; Koiwa Yoshinori ; Fujii Hiroki ; Fujita Koji ; Maeda Atsuyuki ; Kaneoka Yuji ; Hazama Shoichi ; Nagano Hiroaki ; Mirza, Aashiq H ; Graf Hans-Peter ; Cosatto Eric ; Murakami Yoshiki ; Kuroda Masahiko
  Publisher:Augusta: Nature Publishing Group
  Journal title:Modern pathology, 2021, Vol.34 (2), p.417-425

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shindo, Yoshitaro ; Hazama, Shoichi ; Tsunedomi, Ryouichi ; Suzuki, Nobuaki ; Nagano, Hiroaki
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Cancers, 2019, Vol.11 (9), p.1223

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yamaoka, Yuko ; Suehiro, Yutaka ; Hashimoto, Shinichi ; Hoshida, Tomomi ; Fujimoto, Michiyo ; Watanabe, Michiya ; Imanaga, Daiki ; Sakai, Kouhei ; Matsumoto, Toshihiko ; Nishioka, Mitsuaki ; Takami, Taro ; Suzuki, Nobuaki ; Hazama, Shoichi ; Nagano, Hiroaki ; Sakaida, Isao ; Yamasaki, Takahiro
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:Journal of gastroenterology, 2018, Vol.53 (4), p.517-524

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Inoue, Yuka ; Hazama, Shoichi ; Suzuki, Nobuaki ; Tokumitsu, Yukio ; Kanekiyo, Shinsuke ; Tomochika, Shinobu ; Tsunedomi, Ryouichi ; Tokuhisa, Yoshihiro ; Iida, Michihisa ; Sakamoto, Kazuhiko ; Takeda, Shigeru ; Ueno, Tomio ; Yoshino, Shigefumi ; Nagano, Hiroaki
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2017, Vol.108 (3), p.455-460

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Oga, Takafumi ; Yamashita, Yoshihiro ; Soda, Manabu ; Kojima, Shinya ; Ueno, Toshihide ; Kawazu, Masahito ; Suzuki, Nobuaki ; Nagano, Hiroaki ; Hazama, Shoichi ; Izumiya, Masashi ; Koike, Kazuhiko ; Mano, Hiroyuki
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2019, Vol.110 (9), p.2973-2981

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kuwahara, Taichi ; Hazama, Shoichi ; Suzuki, Nobuaki ; Yoshida, Shin ; Tomochika, Shinobu ; Nakagami, Yuki ; Matsui, Hiroto ; Shindo, Yoshitaro ; Kanekiyo, Shinsuke ; Tokumitsu, Yukio ; Iida, Michihisa ; Tsunedomi, Ryouichi ; Takeda, Shigeru ; Yoshino, Shigefumi ; Okayama, Naoko ; Suehiro, Yutaka ; Yamasaki, Takahiro ; Fujita, Tomonobu ; Kawakami, Yutaka ; Ueno, Tomio ; Nagano, Hiroaki
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:British journal of cancer, 2019, Vol.121 (8), p.659-665

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kawamura, Junichiro ; Sugiura, Fumiaki ; Sukegawa, Yasushi ; Yoshioka, Yasumasa ; Jin‐ichi Hida ; Hazama, Shoichi ; Okuno, Kiyotaka
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2018, Vol.109 (5), p.1545-1551

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Nakagami, Yuki ; Hazama, Shoichi ; Suzuki, Nobuaki ; Yoshida, Shin ; Tomochika, Shinobu ; Matsui, Hiroto ; Shindo, Yoshitaro ; Tokumitsu, Yukio ; Matsukuma, Satoshi ; Watanabe, Yusaku ; Iida, Michihisa ; Tsunedomi, Ryouichi ; Takeda, Shigeru ; Fujita, Tomonobu ; Kawakami, Yutaka ; Ogihara, Hiroyuki ; Hamamoto, Yoshihiko ; Ioka, Tatsuya ; Tanabe, Tsuyoshi ; Ueno, Tomio ; Nagano, Hiroaki
  Publisher:London: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC cancer, 2022, Vol.22 (1), p.1-1071

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Tsunedomi, Ryouichi ; Yoshimura, Kiyoshi ; Kimura, Yuta ; Nishiyama, Mitsuo ; Fujiwara, Nobuyuki ; Matsukuma, Satoshi ; Kanekiyo, Shinsuke ; Matsui, Hiroto ; Shindo, Yoshitaro ; Watanabe, Yusaku ; Tokumitsu, Yukio ; Yoshida, Shin ; Iida, Michihisa ; Suzuki, Nobuaki ; Takeda, Shigeru ; Ioka, Tatsuya ; Hazama, Shoichi ; Nagano, Hiroaki
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC cancer, 2022, Vol.22 (1), p.260-260

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nishiyama, Mitsuo ; Tsunedomi, Ryouichi ; Yoshimura, Kiyoshi ; Hashimoto, Noriaki ; Matsukuma, Satoshi ; Ogihara, Hiroyuki ; Kanekiyo, Shinsuke ; Iida, Michihisa ; Sakamoto, Kazuhiko ; Suzuki, Nobuaki ; Takeda, Shigeru ; Yamamoto, Shigeru ; Yoshino, Shigefumi ; Ueno, Tomio ; Hamamoto, Yoshihiko ; Hazama, Shoichi ; Nagano, Hiroaki
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2018, Vol.109 (4), p.1101-1109

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tsunedomi, Ryouichi ; Hazama, Shoichi ; Okayama, Naoko ; Oka, Masaaki ; Nagano, Hiroaki
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2017, Vol.108 (7), p.1504-1509

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kitahara, Masahiro ; Hazama, Shoichi ; Tsunedomi, Ryouichi ; Takenouchi, Hiroko ; Kanekiyo, Shinsuke ; Inoue, Yuka ; Nakajima, Masao ; Tomochika, Shinobu ; Tokuhisa, Yoshihiro ; Iida, Michihisa ; Sakamoto, Kazuhiko ; Suzuki, Nobuaki ; Takeda, Shigeru ; Ueno, Tomio ; Yamamoto, Shigeru ; Yoshino, Shigefumi ; Nagano, Hiroaki
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2016, Vol.107 (12), p.1825-1829

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hashimoto, Noriaki ; Tsunedomi, Ryouichi ; Yoshimura, Kiyoshi ; Watanabe, Yusaku ; Hazama, Shoichi ; Oka, Masaaki
  Publisher:England: BioMed Central
  Journal title:BMC cancer, 2014, Vol.14 (1), p.722-722

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Mori, Takashi ; Tsunedomi, Ryouichi ; Hazama, Shoichi ; Nabeta, Rina ; Uchide, Tsuyoshi ; Fukushima, Ryuji ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Tanaka, Takaharu ; Masuda, Sosuke ; Okada, Rena ; Ichikawa, Ryo ; Omatsu, Tsutomu ; Mizutani, Tetsuya ; Katayama, Yukie ; Noguchi, Shunsuke ; Iwai, Satomi ; Nakagawa, Takayuki ; Shinohara, Yuta ; Kaneda, Masahiro ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2019, Vol.110 (9), p.2806-2821

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kano, Yosuke ; Iguchi, Takahiro ; Matsui, Hiroto ; Adachi, Keishi ; Sakoda, Yukimi ; Miyakawa, Tomoya ; Doi, Shun ; Hazama, Shoichi ; Nagano, Hiroaki ; Ueyama, Yoshiya ; Tamada, Koji
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2016, Vol.107 (4), p.398-406

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nakajima Masao ; Hazama Shoichi ; Tamada Koji ; Udaka Keiko ; Kouki Yasunobu ; Uematsu Toshinari ; Arima Hideki ; Saito, Akira ; Doi Shun ; Matsui Hiroto ; Shindo Yoshitaro ; Matsukuma Satoshi ; Kanekiyo Shinsuke ; Tokumitsu Yukio ; Tomochika Shinobu ; Iida Michihisa ; Yoshida, Shin ; Nakagami Yuki ; Suzuki, Nobuaki ; Takeda Shigeru ; Yamamoto Shigeru ; Yoshino Shigefumi ; Ueno Tomio ; Nagano Hiroaki
  Publisher:Heidelberg: Springer Nature B.V
  Journal title:Cancer immunology, immunotherapy, 2020, Vol.69 (8), p.1651-1662

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Matsui, Hiroto Matsui ; Hazama Shoichi ; Nakajima Masao ; Xu, Ming ; Matsukuma Satoshi ; Tokumitsu Yukio ; Shindo Yoshitaro ; Tomochika Shinobu ; Yoshida, Shin ; Iida Michihisa ; Suzuki, Nobuaki ; Takeda Shigeru ; Yoshino Shigefumi ; Ueno Tomio ; Oka Masaaki ; Nagano Hiroaki
  Publisher:Heidelberg: Springer Nature B.V
  Journal title:Cancer immunology, immunotherapy, 2021, Vol.70 (4), p.945-957

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Namba, Shinichi ; Sato, Kazuhito ; Kojima, Shinya ; Ueno, Toshihide ; Yamamoto, Yoko ; Tanaka, Yosuke ; Inoue, Satoshi ; Nagae, Genta ; Iinuma, Hisae ; Hazama, Shoichi ; Ishihara, Soichiro ; Aburatani, Hiroyuki ; Mano, Hiroyuki ; Kawazu, Masahito
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2019, Vol.110 (3), p.1096-1104

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hazama, Shoichi ; Tamada, Koji ; Yamaguchi, Yoshiyuki ; Kawakami, Yutaka ; Nagano, Hiroaki
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Annals of gastroenterological surgery, 2018, Vol.2 (4), p.289-303

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Namba Shinichi ; Ueno Toshihide ; Kojima Shinya ; Kobayashi Kenya ; Kawase Katsushige ; Tanaka Yosuke ; Inoue Satoshi ; Kishigami Fumishi ; Kawashima Shusuke ; Maeda Noriko ; Ogawa Tomoko ; Hazama Shoichi ; Togashi Yosuke ; Ando Mizuo ; Shiraishi Yuichi ; Mano Hiroyuki ; Kawazu Masahito
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Communications biology, 2021, Vol.4 (1)

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next