Previous

43 results for

Hu, Chou-Hui

Next
Previous

43 results for

Hu, Chou-Hui

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  Item 02: Photographs of China, 1910 / from the papers o...
  • Pictures
  • Photographs

  Date:February-July 1910
  Call Numbers:PXA 202/vol. 2

  Online and for use in the Library

  3
  FILES 194
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Deshwal, Soni ; Forkink, Marleen ; Hu, Chou-Hui ; Buonincontri, Guido ; Antonucci, Salvatore ; Di Sante, Moises ; Murphy, Michael P ; Paolocci, Nazareno ; Mochly-Rosen, Daria ; Krieg, Thomas ; Di Lisa, Fabio ; Kaludercic, Nina
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Cell death and differentiation, 2018, Vol.25 (9), p.1671-1685

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Methner, Carmen ; Buonincontri, Guido ; Hu, Chou-Hui ; Vujic, Ana ; Kretschmer, Axel ; Sawiak, Stephen ; Carpenter, Adrian ; Stasch, Johannes-Peter ; Krieg, Thomas
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2013, Vol.8 (12), p.e83910-e83910

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chouchani, Edward T ; Methner, Carmen ; Buonincontri, Guido ; Hu, Chou-Hui ; Logan, Angela ; Sawiak, Stephen J ; Murphy, Michael P ; Krieg, Thomas
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2014, Vol.9 (4), p.e94157

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chouchani, Edward T ; Pell, Victoria R ; Gaude, Edoardo ; Aksentijević, Dunja ; Sundier, Stephanie Y ; Robb, Ellen L ; Logan, Angela ; Nadtochiy, Sergiy M ; Ord, Emily N J ; Smith, Anthony C ; Eyassu, Filmon ; Shirley, Rachel ; Hu, Chou-Hui ; Dare, Anna J ; James, Andrew M ; Rogatti, Sebastian ; Hartley, Richard C ; Eaton, Simon ; Costa, Ana S H ; Brookes, Paul S ; Davidson, Sean M ; Duchen, Michael R ; Saeb-Parsy, Kourosh ; Shattock, Michael J ; Robinson, Alan J ; Work, Lorraine M ; Frezza, Christian ; Krieg, Thomas ; Murphy, Michael P
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature (London), 2014, Vol.515 (7527), p.431-435

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Hang, Da-Ren ; Sun, De-You ; Chen, Chun-Hu ; Wu, Hui-Fen ; Chou, Mitch M. C. ; Islam, Sk Emdadul ; Sharma, Krishna Hari
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Nanoscale research letters, 2019, Vol.14 (1), p.1-15

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wen, Fur-Hsing ; Chou, Wen-Chi ; Huang, Chung-Chi ; Hu, Tsung-Hui ; Chiang, Ming Chu ; Chuang, Li-Pang ; Tang, Siew Tzuh
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Critical care (London, England), 2022, Vol.26 (1), p.102-102

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wen, Fur-Hsing ; Prigerson, Holly G. ; Chou, Wen-Chi ; Huang, Chung-Chi ; Hu, Tsung-Hui ; Chiang, Ming Chu ; Chuang, Li-Pang ; Tang, Siew Tzuh
  Publisher:London: BioMed Central Ltd
  Journal title:Critical care (London, England), 2022, Vol.26 (1), p.1-336

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Tang, Siew Tzuh ; Huang, Chung-Chi ; Hu, Tsung-Hui ; Chou, Wen-Chi ; Chuang, Li-Pang ; Chiang, Ming Chu
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Critical care (London, England), 2021, Vol.25 (1), p.282-282

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chiang, Ming Chu ; Huang, Chung-Chi ; Hu, Tsung-Hui ; Chou, Wen-Chi ; Chuang, Li-Pang ; Tang, Siew Tzuh
  Publisher:Netherlands: Elsevier Ltd
  Journal title:Intensive & critical care nursing, 2022, Vol.71, p.103243-103243

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Chien-Hung ; Hu, Tsung-Hui ; Wang, Jing-Houng ; Lai, Hsueh-Chou ; Hung, Chao-Hung ; Lu, Sheng-Nan ; Peng, Cheng-Yuan
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Cancers, 2022, Vol.14 (20), p.5063

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Tsai, Kuo-Ting ; Hu, Chin-Kun ; Li, Kuan-Wei ; Hwang, Wen-Liang ; Chou, Ya-Hui
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.8027-15

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yeh, Kai-Chia ; Yeh, Teng-Kuang ; Huang, Chung-Yu ; Hu, Chih-Bo ; Wang, Min-Hsien ; Huang, Yu-Wen ; Chou, Ling-Hui ; Ho, Hsuan-Hui ; Song, Jen-Shin ; Hsu, Tsu ; Jiaang, Weir-Torn ; Chao, Yu-Sheng ; Chen, Chiung-Tong
  Publisher:New York: Elsevier BV
  Journal title:Life Sciences, 2021, Vol.278, p.1

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Huang, Jen-Ching ; Hu, Yaozeng ; Liao, Yi-Chia ; Chou, Hui-Shan
  Publisher:Bristol: IOP Publishing
  Journal title:Journal of physics. Conference series, 2019, Vol.1176 (5), p.52066

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tsai, Tsung-Ying ; Lo, Li-Wei ; Liu, Shin-Huei ; Cheng, Wen-Han ; Chou, Yu-Hui ; Lin, Wei-Lun ; Lin, Yenn-Jiang ; Chang, Shih-Lin ; Hu, Yu-Feng ; Chung, Fa-Po ; Liao, Jo-Nan ; Chao, Tze-Fan ; Lo, Men-Tzung ; Yang, Hui-Wen ; Chen, Shih-Ann
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Environmental science and pollution research international, 2021, Vol.28 (9), p.10931-10939

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yang, Wen-Hui ; Hu, Jer-San ; Chou, Ya-Yen
  Publisher:Boston: Springer US
  Journal title:Journal of medical systems, 2012, Vol.36 (3), p.1569-1581

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chou, Cheng-Hsiu ; Liou, Wen-Ping ; Hu, Kun-I ; Loh, Ching-Hui ; Chou, Chih-Chieh ; Chen, Yeong-Hwang
  Publisher:Oxford: Elsevier Ltd
  Journal title:Vaccine, 2007, Vol.25 (15), p.2839-2841

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hu, Jer-San ; Wen-Hui, Yang ; Ya-Yen Chou
  Publisher:Poole: International Journal of Management
  Journal title:International journal of management, 2006, Vol.23 (3), p.665

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chou, Hui-Chuan ; Tsai, Hui-Yu ; Sun, Tzu-Chin ; Lin, Mei-Feng
  Publisher:Taipei: Taiwan Nurses Association
  Journal title:Hu li za zhi, 2022, Vol.69 (4), p.75-87

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chou, Ya-Hui ; Wang, Yu-Jen ; Yeh, Mei-Ling ; Lin, Chien-Yu
  Publisher:China (Republic : 1949- ): Taiwan Nurses Association
  Journal title:Hu li za zhi, 2019, Vol.66 (3), p.46-58

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next