Previous

3,064 results for

Hu, Zhan

Next
Previous

3,064 results for

Hu, Zhan

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hu, Zhan
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2006

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Hu, Zhan ; Zhou, Zeng ; Chen, Yujie ; Mudd, Simon Marius ; Möller, Iris ; Gong, Zheng
  Publisher:Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in Marine Science, 2022, Vol.9

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Tse-Pu ; Chang, Sheng-Po ; Hung, Fei-Yi ; Chang, Shoou-Jinn ; Hu, Zhan-Shuo ; Chen, Kuan-Jen
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Sensors (Basel, Switzerland), 2013, Vol.13 (3), p.3941-3950

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Hu, Haifeng ; Zhan, Qiwen
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Physics (Online), 2021, Vol.3 (3), p.747-756

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hu, Zhan ; Shen, Ke
  Publisher:US: Oxford University Press
  Journal title:Innovation in aging, 2020, Vol.4 (Supplement_1), p.584-584

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hu, Zhan-Chao ; Zhang, Xin-Rong
  Publisher:Cambridge, UK: Cambridge University Press
  Journal title:Journal of fluid mechanics, 2018, Vol.848, p.1098-1126

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hu, Zhan ; Knox, Lloyd
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2006

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hu, Zhan ; Tyson, J Anthony
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2018

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Jiwen ; Hu, Zhan ; Li, Shenkun ; Wu, Wenjun
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2011, Vol.12 (12), p.9596-9604

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yi, Fang ; Zhan, Chen ; Liu, Baojuan ; Li, Hu ; Zhou, Jianmeng ; Tang, Jiaman ; Peng, Wen ; Luo, Wei ; Chen, Qiaoli ; Lai, Kefang
  Publisher:London: BioMed Central Ltd
  Journal title:Respiratory research, 2022, Vol.23 (1), p.1-279

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hu, Zhan
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2006

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Siru ; Li, Jili ; Wan, Ding-yuan ; Li, Runyi ; Qu, Zhan ; Hu, Yundi ; Liu, Jialin
  Publisher:Toronto: Gunther Eysenbach MD MPH, Associate Professor
  Journal title:Journal of medical Internet research, 2022, Vol.24 (9), p.e38697-e38697

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Lin, Hengjie ; Gong, Yan ; Chen, Xuelei ; Chan, Kwan Chuen ; Fan, Zuhui ; Hu, Zhan
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2022

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Gong, Yan ; Liu, Xiangkun ; Cao, Ye ; Chen, Xuelei ; Fan, Zuhui ; Li, Ran ; Xiao-Dong, Li ; Li, Zhigang ; Zhang, Xin ; Hu, Zhan
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2019

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yuan, Miao ; Lu, Yanhui ; Zhu, Xun ; Wan, Hu ; Shakeel, Muhammad ; Zhan, Sha ; Jin, Byung-Rae ; Li, Jianhong
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2014, Vol.9 (1), p.e86503

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhixin, Zhan ; Weiping, Hu ; Qingchun, Meng
  Publisher:Bristol: IOP Publishing
  Journal title:Journal of physics. Conference series, 2017, Vol.843 (1), p.12024

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Chunfang ; Ma, Zhan ; Xu, Songtao ; Hou, Jun ; Hu, Yao ; Yu, Yinglu ; Liu, Ruilai ; Chen, Zhihong ; Lu, Yuan
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2014, Vol.4 (1), p.5564

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Miao, Haitao ; Gong, Yan ; Chen, Xuelei ; Huang, Zhiqi ; Xiao-Dong, Li ; Hu, Zhan
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2023

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Qi, Yun ; Chen, Xingyu ; Hu, Zhan ; Song, Chunfeng ; Cui, Yuanlu
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:International journal of environmental research and public health, 2019, Vol.16 (6), p.1077

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Knox, Lloyd ; Yong-Seon Song ; Hu, Zhan
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2006

  Peer Reviewed

  Online