Previous

385 results for

Huang, Heping

Next
Previous

385 results for

Huang, Heping

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yang, Siling ; Qiu, Jie ; Huang, Heping
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:International journal of environmental research and public health, 2022, Vol.19 (24), p.16864

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Xingpeng ; Huang, Heping ; Yang, Linsen ; Huang, Kama
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Molecules (Basel, Switzerland), 2023, Vol.28 (3), p.1364

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Huang, Heping ; Ning, Chengdong ; Pan, Yu
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Journal of cardiothoracic surgery, 2019, Vol.14 (1), p.95-95

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Huang, Kun ; Zeng, Heping
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Nanomaterials (Basel, Switzerland), 2022, Vol.12 (13), p.2270

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Yinqi ; Huang, Kun ; Fang, Jianan ; Yan, Ming ; Wu, E ; Zeng, Heping
  Publisher:England: Nature Publishing Group UK
  Journal title:Nature communications, 2023, Vol.14 (1), p.1073-1073

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Min ; Wang, Jian ; Liu, Dewu ; Huang, Heping
  Publisher:Greece: Spandidos Publications
  Journal title:Molecular medicine reports, 2018, Vol.18 (6), p.5669-5682
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shi, Shuang ; Tan, Qiang ; Feng, Fuqiang ; Huang, Heping ; Liang, Jingjie ; Cao, Dingren ; Wang, Zhengguang
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2020, Vol.10 (1), p.9862-9862

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Qiu, Yishu ; Zhu, Zhenmin ; Huang, Heping ; Bing, Zhenhua
  Publisher:Cagiari: Taylor & Francis
  Journal title:European journal of remote sensing, 2021, Vol.54 (sup2), p.296-308

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Huang, Heping ; Zhong, Wei ; Lai, Qingsheng ; Qiu, Yishu ; Jiang, Hong
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Sustainability (Basel, Switzerland), 2020, Vol.12 (6), p.2508

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Xunbao ; Chen, Fulong ; Ye, Heping ; Yang, Jie ; Zhu, Junru ; Zhang, Ziyang ; Huang, Yakun
  Publisher:New York: Hindawi
  Journal title:Journal of sensors, 2017, Vol.2017, p.1-14

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Fu, Shangfeng ; Ding, Jianwu ; Liu, Dewu ; Huang, Heping ; Li, Min ; Liu, Yang ; Tu, Longxiang ; Liu, Deming
  Publisher:Athens: Spandidos Publications UK Ltd
  Journal title:International journal of molecular medicine, 2018, Vol.41 (1), p.87-94
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Huang, Yulan ; Ma, Xiaobo ; Zeng, Shihan ; Fu, Liang ; Xu, Heping ; Li, Xiaoyan
  Publisher:Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in cellular and infection microbiology, 2022, Vol.12

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhu, Lin ; Yang, Mingying ; Li, Wenzhuo ; Liao, Heping ; Huang, Han
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Sustainability (Basel, Switzerland), 2021, Vol.13 (16), p.8780

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Huang, Hongwei ; Wang, Heping
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:The Journal of geometric analysis, 2022, Vol.32 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Heping, Huang ; Shanlin, Gao ; Lanlan, Chen ; Xiaoke, Jiao
  Publisher:New York: The Society for In Vitro Biology
  Journal title:In vitro cellular & developmental biology. Animal, 2008, Vol.44 (5), p.448-455

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:He, Qiuwen ; Huang, Jiating ; Zheng, Tingting ; Lin, Dan ; Zhang, Heping ; Li, Jun ; Sun, Zhihong
  Publisher:England: Oxford University Press
  Journal title:FEMS microbiology ecology, 2021, Vol.97 (12)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:He, Qiuwen ; Huang, Jiating ; Zheng, Tingting ; Lin, Dan ; Zhang, Heping ; Li, Jun ; Sun, Zhihong
  Publisher:Oxford University Press
  Journal title:FEMS microbiology ecology, 2021, Vol.97 (12), p.1

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Wenying ; Liu, Meilan ; Dong, Xiang ; Cao, Heping ; Wu, Ye ; Shang, Hai ; Huang, Huimeng ; Zhang, Lin
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Trees (Berlin, West), 2020, Vol.34 (6), p.1363-1381

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Fang, Lili ; Liu, Minxue ; Huang, Chunlan ; Ma, Xiaobo ; Zheng, Yanqing ; Wu, Wenjuan ; Guo, Jian ; Huang, Jiangshan ; Xu, Heping
  Publisher:Macclesfield: Dove Medical Press Limited
  Journal title:Infection and drug resistance, 2022, Vol.15, p.3449-3457

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ying, Zhiwei ; Yu, Tao ; Huang, Yupeng ; Liu, Dunnan ; Jia, Heping ; Chen, Chunyi
  Publisher:IOP Publishing
  Journal title:IOP conference series. Earth and environmental science, 2020, Vol.603 (1), p.12027

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next