Previous

4,227 results for

In Situ Nick-End Labeling

Next
Previous

4,227 results for

In Situ Nick-End Labeling

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sard, Laura ; Accornero, Paola ; Tornielli, Silvana ; Delia, Domenico ; Bunone, Giuseppe ; Campiglio, Manuela ; Colombo, Mario P. ; Gramegna, Marcella ; Croce, Carlo M. ; Pierotti, Marco A. ; Sozzi, Gabriella
  Publisher:United States: National Academy of Sciences of the United States of America
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 1999, Vol.96 (15), p.8489-8492

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Dong, Zixian ; Zhou, Xingtao ; Wu, Jihong ; Zhang, Zhehuan ; Li, Tao ; Zhou, Zimei ; Zhang, Shenghai ; Li, Gang
  Publisher:England: BMJ Publishing Group Ltd
  Journal title:British journal of ophthalmology, 2014, Vol.98 (2), p.263-269

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Majtnerova, Pavlina ; Rousar, Tomas
  Publisher:Dordrecht: Springer Netherlands
  Journal title:Molecular biology reports, 2018, Vol.45 (5), p.1469-1478

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Jin, Ming ; Shepardson, Nina ; Yang, Ting ; Chen, Gang ; Walsh, Dominic ; Selkoe, Dennis J. ; Petsko, Gregory A.
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2011, Vol.108 (14), p.5819-5824

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Cissen, M ; Wely, M.V ; Scholten, I ; Mansell, S ; Bruin, J.P. de ; Mol, B.W ; Braat, D.D.M ; Repping, S ; Hamer, G
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2016, Vol.11 (11), p.e0165125-e0165125

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Shoubo ; Ye, Jingfang ; Chen, Xiangrong ; Shi, Jinnan ; Wu, Wenhua ; Lin, Wenping ; Lin, Weibin ; Li, Yasong ; Fu, Huangde ; Li, Shun
  Publisher:England: BioMed Central
  Journal title:Journal of neuroinflammation, 2018, Vol.15 (1), p.150-150

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Velagapudi, Sai Pradeep ; Gallo, Steven M ; Disney, Matthew D
  Publisher:United States: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature chemical biology, 2014, Vol.10 (4), p.291-297

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Qu, Gui-Qin ; Liu, Xiang ; Zhang, Ya-Li ; Yao, Dan ; Ma, Qiu-Min ; Yang, Ming-Yu ; Zhu, Wen-Hua ; Yu, Shi ; Luo, Yun-Bo
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Berlin/Heidelberg : Springer-Verlag
  Journal title:Planta, 2009, Vol.229 (6), p.1269-1279

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chen, An-Qi ; Fang, Zhi ; Chen, Xiao-Lu ; Yang, Shuai ; Zhou, Yi-Fan ; Mao, Ling ; Xia, Yuan-Peng ; Jin, Hui-Juan ; Li, Ya-Nan ; You, Ming-Feng ; Wang, Xu-Xia ; Lei, Hao ; He, Quan-Wei ; Hu, Bo
  Publisher:England: Springer Nature B.V
  Journal title:Cell death & disease, 2019, Vol.10 (7), p.487-18

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Iannitti, R.G ; Napolioni, V ; Oikonomou, V ; Luca, A. De ; Galosi, C ; Pariano, M ; Massi-Benedetti, C ; Borghi, M ; Puccetti, M ; Lucidi, V ; Colombo, C ; Fiscarelli, E ; Lass-Florl, C ; Majo, F ; Cariani, L ; Russo, M ; Porcaro, L ; Ricciotti, G ; Ellemunter, H ; Ratclif, L ; Benedictis, F.M. De ; Talesa, V.N ; Dinarello, C.A ; Veerdonk, F.L. van de ; Romani, L
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2016, Vol.7 (1), p.10791-10791

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, ShengPeng ; Cao, Shuang ; Arhatte, Malika ; Li, Dahui ; Shi, Yue ; Kurz, Sabrina ; Hu, Jiong ; Wang, Lei ; Shao, Jingchen ; Atzberger, Ann ; Wang, Zheng ; Wang, Changhe ; Zang, Weijin ; Fleming, Ingrid ; Wettschureck, Nina ; Honoré, Eric ; Offermanns, Stefan
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2020, Vol.11 (1), p.2303-2303

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Park, Hwan-Woo ; Park, Haeli ; Semple, Ian A ; Jang, Insook ; Ro, Seung-Hyun ; Kim, Myungjin ; Cazares, Victor A ; Stuenkel, Edward L ; Kim, Jung-Jae ; Kim, Jeong Sig ; Lee, Jun Hee
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2014, Vol.5 (1), p.4834-4834

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Simon, Luke ; Zini, Armand ; Dyachenko, Alina ; Ciampi, Antonio ; Carrell, Douglas
  Publisher:China: Wolters Kluwer India Pvt. Ltd
  Journal title:Asian journal of andrology, 2017, Vol.19 (1), p.80-90

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhou, Jiangbing ; Liu, Jie ; Cheng, Christopher J ; Patel, Toral R ; Weller, Caroline E ; Piepmeier, Joseph M ; Jiang, Zhaozhong ; Saltzman, W Mark
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature materials, 2011, Vol.11 (1), p.82-90

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Ming-Yong ; Zhu, Xia-Lian ; Zhao, Bi-Xia ; Shi, Lei ; Wang, Wei ; Hu, Wei ; Qin, Song-Lin ; Chen, Bing-Hai ; Zhou, Pang-Hu ; Qiu, Bo ; Gao, Yong ; Liu, Bo-Long
  Publisher:England: Springer Nature B.V
  Journal title:Cell death & disease, 2019, Vol.10 (7), p.489-14

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Urciuolo, Anna ; Sabatelli, Patrizia ; Tiepolo, Tania ; Sandri, Marco ; Coletto, Luisa ; Bertaggia, Enrico ; Blaauw, Bert ; Grumati, Paolo ; Maraldi, Nadir M ; Cescon, Matilde ; Bernardi, Paolo ; Bonaldo, Paolo ; Angelin, Alessia ; Merlini, Luciano
  Publisher:United States: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature medicine, 2010, Vol.16 (11), p.1313-1320

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Ali ; Zhou, Nanjiang ; Huang, Jianguo ; Liu, Qian ; Fukuda, Koji ; Ma, Ding ; Lu, Zhaohui ; Bai, Cunxue ; Watabe, Kounosuke ; Mo, Yin-Yuan
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Cell research, 2013, Vol.23 (3), p.340-350

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kuroda, Junya ; Ago, Tetsuro ; Matsushima, Shouji ; Zhai, Peiyong ; Schneider, Michael D. ; Sadoshima, Junichi ; Moncada, Salvador
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2010, Vol.107 (35), p.15565-15570

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Yunching ; Zhu, Xiaodong ; Zhang, Xiaoju ; Liu, Bin ; Huang, Leaf
  Publisher:United States: Elsevier Inc
  Journal title:Molecular therapy, 2010, Vol.18 (9), p.1650-1656

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Meyerson, Matthew ; Look, A. Thomas ; George, Rani E ; Sanda, Takaomi ; Hanna, Megan ; Fröhling, Stefan ; II, William Luther ; Zhang, Jianming ; Ahn, Yebin ; Zhou, Wenjun ; London, Wendy B ; McGrady, Patrick ; Xue, Liquan ; Zozulya, Sergey ; Gregor, Vlad E ; Webb, Thomas R ; Gray, Nathanael S ; Gilliland, D. Gary ; Diller, Lisa ; Greulich, Heidi ; Morris, Stephan W
  Publisher:London: Nature Publishing
  Journal title:Nature (London), 2008, Vol.455 (7215), p.975-978

  Peer Reviewed

  Online