Previous

221 results for

Jiao, Nianzhi

Next
Previous

221 results for

Jiao, Nianzhi

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Du, Hailian ; Jiao, Nianzhi ; Hu, Yaohua ; Zeng, Yonghui
  Publisher:Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd
  Journal title:FEMS microbiology ecology, 2006, Vol.57 (1), p.92-105

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhao, Zhao ; Gonsior, Michael ; Schmitt-Kopplin, Philippe ; Zhan, Yuanchao ; Zhang, Rui ; Jiao, Nianzhi ; Chen, Feng
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:The ISME Journal, 2019, Vol.13 (10), p.2551-2565

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Cai, Lanlan ; Jørgensen, Bo B ; Suttle, Curtis A ; He, Maoqiu ; Cragg, Barry A ; Jiao, Nianzhi ; Zhang, Rui
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:The ISME Journal, 2019, Vol.13 (7), p.1857-1864

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tang, Kai ; Jiao, Nianzhi ; Liu, Keshao ; Zhang, Yao ; Li, Shuhui
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2012, Vol.7 (7), p.e41204-e41204

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Yongqin ; Yao, Tandong ; Jiao, Nianzhi ; Kang, Shichang ; Zeng, Yonghui ; Huang, Sijun
  Publisher:Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd
  Journal title:FEMS microbiology letters, 2006, Vol.265 (1), p.98-105

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Zilian ; Cai, Ruanhong ; Zhang, Wenhui ; Fu, Yingnan ; Jiao, Nianzhi
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Marine drugs, 2017, Vol.15 (6), p.175

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Yao ; Zhang, Yao ; Jiao, Nianzhi
  Publisher:Dordrecht: Dordrecht : Springer Netherlands
  Journal title:Hydrobiologia, 2011, Vol.661 (1), p.435-443

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Lu, Longfei ; Cai, Lanlan ; Jiao, Nianzhi ; Zhang, Rui
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Virology journal, 2017, Vol.14 (1), p.104-104

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Cai, Haiyuan ; Jiao, Nianzhi
  Publisher:New York: Springer Science + Business Media, Inc
  Journal title:Microbial ecology, 2008, Vol.56 (4), p.751-764

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Dang, Hongyue ; Zhou, Haixia ; Zhang, Zhinan ; Yu, Zishan ; Hua, Er ; Liu, Xiaoshou ; Jiao, Nianzhi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2013, Vol.8 (4), p.e61330

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Yongyu ; Zhang, Fan ; Yang, Jun ; Jiao, Nianzhi
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag
  Journal title:Archives of microbiology, 2012, Vol.194 (5), p.323-330

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Jiang, Xuexia ; Dang, Hongyue ; Jiao, Nianzhi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2015, Vol.10 (2), p.e0117473-e0117473

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Yao ; Deng, Wenchao ; Xie, Xiabing ; Jiao, Nianzhi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2016, Vol.11 (6), p.e0157178-e0157178

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yan, Wei ; Feng, Xuejin ; Zhang, Wei ; Zhang, Rui ; Jiao, Nianzhi
  Publisher:Beijing: Science China Press
  Journal title:Science China. Earth sciences, 2020, Vol.63 (11), p.1691-1700

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hu, Yaohua ; Du, Hailian ; Jiao, Nianzhi ; Zeng, Yonghui
  Publisher:Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd
  Journal title:FEMS microbiology letters, 2006, Vol.263 (2), p.200-206

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Han, Yu ; Jiao, Nianzhi ; Zhang, Yao ; Zhang, Fan ; He, Chen ; Liang, Xuejiao ; Cai, Ruanhong ; Shi, Quan ; Tang, Kai
  Publisher:England: BioMed Central
  Journal title:Microbiome, 2021, Vol.9 (1), p.71-71

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tang, Kai ; Liu, Keshao ; Jiao, Nianzhi ; Zhang, Yao ; Chen, Chen-Tung Arthur
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2013, Vol.8 (8), p.e72958

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Zilian ; Chen, Yi ; Wang, Rui ; Cai, Ruanhong ; Fu, Yingnan ; Jiao, Nianzhi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2015, Vol.10 (11), p.e0142690-e0142690

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Cai, Lanlan ; Ma, Ruijie ; Chen, Hong ; Yang, Yunlan ; Jiao, Nianzhi ; Zhang, Rui
  Publisher:England: BioMed Central
  Journal title:Virology journal, 2019, Vol.16 (1), p.128-128

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Zenghu ; Tang, Lili ; Liang, Yantao ; Li, Gang ; Li, Hongmei ; Rivkin, Richard B. ; Jiao, Nianzhi ; Zhang, Yongyu
  Publisher:Dordrecht: Springer Netherlands
  Journal title:Journal of applied phycology, 2021, Vol.33 (2), p.953-966

  Peer Reviewed

  Online