Previous

279 results for

Kamatani, Naoyuki

Next
Previous

279 results for

Kamatani, Naoyuki

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kamatani, Naoyuki
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Journal of human genetics, 2020, Vol.66 (1), p.103-109

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kamatani, Naoyuki
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Journal of human genetics, 2016, Vol.61 (3), p.267-270

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sura, Thanyachai ; Kumada, Hiromitsu ; Puseenam, Aekkachai ; Takahashi, Atsushi ; Kamatani, Naoyuki ; Matsuda, Koichi ; Wattanapokayakit, Sukanya ; Daigo, Yataro ; Kamatani, Yoichiro ; Kawaguchi, Takahisa ; Nakamura, Yusuke ; Chayama, Kazuaki ; Chantratita, Wasun ; Hosono, Naoya ; Kubo, Michiaki ; Ochi, Hidenori ; Tsunoda, Tatsuhiko
  Publisher:New York, NY: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature genetics, 2009, Vol.41 (5), p.591-595

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Miyagawa, Maiko ; Naito, Takehiko ; Nishio, Shin-ya ; Kamatani, Naoyuki ; Usami, Shin-ichi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2013, Vol.8 (8), p.e71381-e71381

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Furukawa, Toru ; Kuboki, Yuko ; Tanji, Etsuko ; Yoshida, Shoko ; Hatori, Takashi ; Yamamoto, Masakazu ; Shibata, Noriyuki ; Shimizu, Kyoko ; Kamatani, Naoyuki ; Shiratori, Keiko
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2011, Vol.1 (1), p.161-161

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kamatani, Naoyuki ; Kushiyama, Akifumi ; Toyo-Oka, Licht ; Toyo-Oka, Teruhiko
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Journal of human genetics, 2019, Vol.64 (4), p.351-353

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yoshina, Sawako ; Izuhara, Luna ; Kamatani, Naoyuki ; Mitani, Shohei
  Publisher:Springer
  Journal title:The journal of physiological sciences, 2022, Vol.72 (1), p.28-28

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ishii, Nobuaki ; Ozaki, Kouichi ; Sato, Hiroshi ; Mizuno, Hiroya ; Susumu Saito ; Takahashi, Atsushi ; Miyamoto, Yoshinari ; Ikegawa, Shiro ; Kamatani, Naoyuki ; Hori, Masatsugu ; Satoshi Saito ; Nakamura, Yusuke ; Tanaka, Toshihiro
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Journal of human genetics, 2006, Vol.51 (12), p.1087-1099

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Inoue, Eisuke ; Yamanaka, Hisashi ; Hara, Masako ; Tomatsu, Taisuke ; Kamatani, Naoyuki
  Publisher:London: BMJ Publishing Group Ltd and European League Against Rheumatism
  Journal title:Annals of the rheumatic diseases, 2007, Vol.66 (3), p.407-409

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chayama, Kazuaki ; Hayes, C. Nelson ; Abe, Hiromi ; Miki, Daiki ; Ochi, Hidenori ; Karino, Yoshiyasu ; Toyota, Joji ; Nakamura, Yusuke ; Kamatani, Naoyuki ; Sezaki, Hitomi ; Kobayashi, Mariko ; Akuta, Norio ; Suzuki, Fumitaka ; Kumada, Hiromitsu
  Publisher:Oxford: Oxford University Press
  Journal title:The Journal of infectious diseases, 2011, Vol.204 (1), p.84-93

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Chung, Suyoun ; Nakagawa, Hidewaki ; Uemura, Motohide ; Piao, Lianhua ; Ashikawa, Kyota ; Hosono, Naoya ; Takata, Ryo ; Akamatsu, Shusuke ; Kawaguchi, Takahisa ; Morizono, Takashi ; Tsunoda, Tatsuhiko ; Daigo, Yataro ; Matsuda, Koichi ; Kamatani, Naoyuki ; Nakamura, Yusuke ; Kubo, Michiaki
  Publisher:Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd
  Journal title:Cancer science, 2011, Vol.102 (1), p.245-252

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:OKADA, Yukinori ; KUBO, Michiaki ; WEI ZHENG ; KATO, Norihiro ; WU, Jer-Yuarn ; QI LU ; TSUNODA, Tatsuhiko ; YAMAMOTO, Kazuhiko ; NAKAMURA, Yusuke ; KAMATANI, Naoyuki ; TANAKA, Toshihiro ; OHMIYA, Hiroko ; TAKAHASHI, Atsushi ; KUMASAKA, Natsuhiko ; HOSONO, Naoya ; MAEDA, Shiro ; WANQING WEN ; DORAJOO, Rajkumar ; MIN JIN GO
  Publisher:New York, NY: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature genetics, 2012, Vol.44 (3), p.302-306

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:HIROTA, Tomomitsu ; TAKAHASHI, Atsushi ; ADACHI, Mitsuru ; TANAKA, Hiroshi ; NIIMI, Akio ; MATSUMOTO, Hisako ; ITO, Isao ; MASUKO, Hironori ; SAKAMOTO, Tohru ; HIZAWA, Nobuyuki ; TANIGUCHI, Masami ; LIMA, John J ; KUBO, Michiaki ; IRVIN, Charles G ; PETERS, Stephen P ; HIMES, Blanca E ; LITONJUA, Augusto A ; TANTISIRA, Kelan G ; WEISS, Scott T ; KAMATANI, Naoyuki ; NAKAMURA, Yusuke ; TAMARI, Mayumi ; TSUNODA, Tatsuhiko ; TOMITA, Kaori ; DOI, Satoru ; FUJITA, Kimie ; MIYATAKE, Akihiko ; ENOMOTO, Tadao ; MIYAGAWA, Takehiko
  Publisher:New York, NY: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature genetics, 2011, Vol.43 (9), p.893-896

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:WANQING WEN ; CHO, Yoon-Shin ; DONGFENG GU ; DINGLIANG ZHU ; HAIMAN, Christopher A ; ZENGNAN MO ; GAO, Yu-Tang ; SAW, Seang-Mei ; GO, Min-Jin ; TAKEUCHI, Fumihiko ; CHANG, Li-Ching ; KOKUBO, Yoshihiro ; WEI ZHENG ; JUN LIANG ; MEI HAO ; LE MARCHAND, Loïc ; YI ZHANG ; YANLING HU ; WONG, Tien-Yin ; JIRONG LONG ; HAN, Bok-Ghee ; KUBO, Michiaki ; YAMAMOTO, Ken ; DORAJOO, Rajkumar ; SU, Mei-Hsin ; MIKI, Tetsuro ; HENDERSON, Brian E ; HUAIDONG SONG ; AIHUA TAN ; JIANGHE ; P-KNG, Daniel ; QIUYINCAI ; TSUNODA, Tatsuhiko ; TSAI, Fuu-Jen ; KATO, Norihiro ; IWAI, Naoharu ; CHEN, Gary K ; JIAJUN SHI ; JIANFENG XU ; SIM, Xueling ; XIANG, Yong-Bing ; MAEDA, Shiro ; ONG, Rick T. H ; CHUN LI ; NAKAMURA, Yusuke ; LU QI ; TIN AUNG ; KAMATANI, Naoyuki ; LIU, Jian-Jun ; WEI LU ; YOKOTA, Mitsuhiro ; SEIELSTAD, Mark ; FANN, Cathy S. J ; WU, Jer-Yuarn ; LEE, Jong-Young ; CHEN, Chien-Hsiun ; DELAHANTY, Ryanj ; OKADA, Yukinori ; TABARA, Yasuharu
  Publisher:New York, NY: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature genetics, 2012, Vol.44 (3), p.307-311

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Okada, Yukinori ; Shimane, Kenichi ; Kochi, Yuta ; Tahira, Tomoko ; Suzuki, Akari ; Higasa, Koichiro ; Takahashi, Atsushi ; Horita, Tetsuya ; Atsumi, Tatsuya ; Ishii, Tomonori ; Okamoto, Akiko ; Fujio, Keishi ; Hirakata, Michito ; Amano, Hirofumi ; Kondo, Yuya ; Ito, Satoshi ; Takada, Kazuki ; Mimori, Akio ; Saito, Kazuyoshi ; Kamachi, Makoto ; Kawaguchi, Yasushi ; Ikari, Katsunori ; Mohammed, Osman Wael ; Matsuda, Koichi ; Terao, Chikashi ; Ohmura, Koichiro ; Myouzen, Keiko ; Hosono, Naoya ; Tsunoda, Tatsuhiko ; Nishimoto, Norihiro ; Mimori, Tsuneyo ; Matsuda, Fumihiko ; Tanaka, Yoshiya ; Sumida, Takayuki ; Yamanaka, Hisashi ; Takasaki, Yoshinari ; Koike, Takao ; Horiuchi, Takahiko ; Hayashi, Kenshi ; Kubo, Michiaki ; Kamatani, Naoyuki ; Yamada, Ryo ; Nakamura, Yusuke ; Yamamoto, Kazuhiko
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PLoS genetics, 2012, Vol.8 (1), p.e1002455-e1002455

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Low, Siew-Kee ; Kuchiba, Aya ; Zembutsu, Hitoshi ; Saito, Akira ; Takahashi, Atsushi ; Kubo, Michiaki ; Daigo, Yataro ; Kamatani, Naoyuki ; Chiku, Suenori ; Totsuka, Hirohiko ; Ohnami, Sumiko ; Hirose, Hiroshi ; Shimada, Kazuaki ; Okusaka, Takuji ; Yoshida, Teruhiko ; Nakamura, Yusuke ; Sakamoto, Hiromi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2010, Vol.5 (7), p.e11824-e11824

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nalls, Michael A ; Couper, David J ; Tanaka, Toshiko ; van Rooij, Frank J A ; Chen, Ming-Huei ; Smith, Albert V ; Toniolo, Daniela ; Zakai, Neil A ; Yang, Qiong ; Greinacher, Andreas ; Wood, Andrew R ; Garcia, Melissa ; Gasparini, Paolo ; Liu, Yongmei ; Lumley, Thomas ; Folsom, Aaron R ; Reiner, Alex P ; Gieger, Christian ; Lagou, Vasiliki ; Felix, Janine F ; Völzke, Henry ; Gouskova, Natalia A ; Biffi, Alessandro ; Döring, Angela ; Völker, Uwe ; Chong, Sean ; Wiggins, Kerri L ; Rendon, Augusto ; Dehghan, Abbas ; Moore, Matt ; Taylor, Kent ; Wilson, James G ; Lettre, Guillaume ; Hofman, Albert ; Bis, Joshua C ; Pirastu, Nicola ; Fox, Caroline S ; Meisinger, Christa ; Sambrook, Jennifer ; Arepalli, Sampath ; Nauck, Matthias ; Prokisch, Holger ; Stephens, Jonathan ; Glazer, Nicole L ; Cupples, L Adrienne ; Okada, Yukinori ; Takahashi, Atsushi ; Kamatani, Yoichiro ; Matsuda, Koichi ; Tsunoda, Tatsuhiko ; Tanaka, Toshihiro ; Kubo, Michiaki ; Nakamura, Yusuke ; Yamamoto, Kazuhiko ; Kamatani, Naoyuki ; Stumvoll, Michael ; Tönjes, Anke ; Prokopenko, Inga ; Illig, Thomas ; Patel, Kushang V ; Garner, Stephen F ; Kuhnel, Brigitte ; Mangino, Massimo ; Oostra, Ben A ; Thein, Swee Lay ; Coresh, Josef ; Wichmann, H-Erich ; Menzel, Stephan ; Lin, JingPing ; Pistis, Giorgio ; Uitterlinden, André G ; Spector, Tim D ; Teumer, Alexander ; Eiriksdottir, Gudny ; Gudnason, Vilmundur ; Bandinelli, Stefania ; Frayling, Timothy M ; Chakravarti, Aravinda ; van Duijn, Cornelia M ; Melzer, David ; Ouwehand, Willem H ; Levy, Daniel ; Boerwinkle, Eric ; Singleton, Andrew B ; Hernandez, Dena G ; Longo, Dan L ; Soranzo, Nicole ; Witteman, Jacqueline C M ; Psaty, Bruce M ; Ferrucci, Luigi ; Harris, Tamara B ; O'Donnell, Christopher J ; Ganesh, Santhi K
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PLoS genetics, 2011, Vol.7 (6), p.e1002113-e1002113

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kumar, Vinod ; Yi Lo, Paulisally Hau ; Sawai, Hiromi ; Kato, Naoya ; Takahashi, Atsushi ; Deng, Zhenzhong ; Urabe, Yuji ; Mbarek, Hamdi ; Tokunaga, Katsushi ; Tanaka, Yasuhito ; Sugiyama, Masaya ; Mizokami, Masashi ; Muroyama, Ryosuke ; Tateishi, Ryosuke ; Omata, Masao ; Koike, Kazuhiko ; Tanikawa, Chizu ; Kamatani, Naoyuki ; Kubo, Michiaki ; Nakamura, Yusuke ; Matsuda, Koichi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2012, Vol.7 (9), p.e44743

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kamatani, Naoyuki ; Kamitsuji, Shigeo ; Akazawa, Yasuaki ; Kido, Takashi ; Akita, Masanori
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Journal of human genetics, 2017, Vol.62 (2), p.191-198

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ellinor, PT ; Lunetta, KL ; Albert, CM ; Glazer, NL ; Ritchie, MD ; Smith, AV ; Arking, DE ; Muller-Nurasyid, M ; Krijthe, Bouwe ; Lubitz, SA ; Bis, JC ; Chung, MK ; Doerr, M ; Ozaki, K ; Roberts, JD ; Smith, JG ; Pfeufer, A ; Sinner, MF ; Lohman, K ; Ding, JZ ; Smith, NL ; Smith, JD ; Rienstra, M ; Rice, KM ; Van Wagoner ; Magnani, JW ; Wakili, R ; Clauss, S ; Rotter, JI ; Steinbeck, G ; Launer, LJ ; Davies, RW ; Borkovich, M ; Harris, TB ; Lin, HH ; Volker, U ; Volzke, H ; Milan, DJ ; Hofman, Bert ; Boerwinkle, E ; Chen, LY ; Soliman, EZ ; Voight, BF ; Li, G ; Chakravarti, A ; Kubo, M ; Teow, UB ; Rose, LM ; Ridker, PM ; Conen, D ; Tsunoda, T ; Furukawa, T ; Sotoodehnia, N ; Xu, SY ; Kamatani, N ; Levy, D ; Nakamura, Y ; Parvez, B ; Mahida, S ; Furie, KL ; Rosand, J ; Muhammad, R ; Psaty, BM ; Meitinger, T ; Perz, S ; Wichmann, HE ; Witteman, JCM ; Kao, WHL ; Kathiresan, S ; Roden, DM ; Uitterlinden, Ané ; Rivadeneira, Fernando ; McKnight, B ; Sjogren, M ; Newman, AB ; Liu, YM ; Gollob, MH ; Melander, O ; Tanaka, T ; Stricker, Bruno ; Felix, SB ; Alonso, A ; Darbar, D ; Barnard, J ; Chasman, DI ; Heckbert, SR ; Benjamin, EJ ; Gudnason, V ; Kaab, S
  Publisher:New York, NY: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature genetics, 2012, Vol.44 (6), p.670-U88

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next