Previous

19 results for

Kamitsuji, Shigeo

Next
Previous

19 results for

Kamitsuji, Shigeo

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kamatani, Naoyuki ; Kamitsuji, Shigeo ; Akazawa, Yasuaki ; Kido, Takashi ; Akita, Masanori
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Journal of human genetics, 2017, Vol.62 (2), p.191-198

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kamitsuji, Shigeo ; Kamatani, Naoyuki
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Journal of human genetics, 2006, Vol.51 (4), p.314-325

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Endo, Chihiro ; Johnson, Todd A ; Morino, Ryoko ; Nakazono, Kazuyuki ; Kamitsuji, Shigeo ; Akita, Masanori ; Kawajiri, Maiko ; Yamasaki, Tatsuya ; Kami, Azusa ; Hoshi, Yuria ; Tada, Asami ; Ishikawa, Kenichi ; Hine, Maaya ; Kobayashi, Miki ; Kurume, Nami ; Tsunemi, Yuichiro ; Kamatani, Naoyuki ; Kawashima, Makoto
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.8974-22

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sano, Motoaki ; Kamitsuji, Shigeo ; Kamatani, Naoyuki ; Tabara, Yasuharu ; Kawaguchi, Takahisa ; Matsuda, Fumihiko ; Yamagishi, Hiroyuki ; Fukuda, Keiichi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2016, Vol.11 (5), p.e0155550-e0155550

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Hirata, Tetsuya ; Koga, Kaori ; Johnson, Todd A ; Morino, Ryoko ; Nakazono, Kazuyuki ; Kamitsuji, Shigeo ; Akita, Masanori ; Kawajiri, Maiko ; Kami, Azusa ; Hoshi, Yuria ; Tada, Asami ; Ishikawa, Kenichi ; Hine, Maaya ; Kobayashi, Miki ; Kurume, Nami ; Fujii, Tomoyuki ; Kamatani, Naoyuki ; Osuga, Yutaka
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.8502-17

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sano, Motoaki ; Aizawa, Yoshiyasu ; Katsumata, Yoshinori ; Nishiyama, Nobuhiro ; Takatsuki, Seiji ; Kamitsuji, Shigeo ; Kamatani, Naoyuki ; Fukuda, Keiichi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2014, Vol.9 (9), p.e106947-e106947

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kurano, Makoto ; Tsukamoto, Kazuhisa ; Kamitsuji, Shigeo ; Kamatani, Naoyuki ; Hara, Masumi ; Ishikawa, Toshio ; Kim, Bong-Jo ; Moon, Sanghoon ; Jin Kim, Young ; Teramoto, Tamio
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Journal of human genetics, 2016, Vol.61 (5), p.427-433

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Onishi, Akira ; Kamitsuji, Shigeo ; Nishida, Miwa ; Uemura, Yuko ; Takahashi, Miho ; Saito, Toshiharu ; Yoshida, Yuichiro ; Kobayashi, Masaki ; Kawate, Mizuho ; Nishimura, Keisuke ; Misaki, Kenta ; Nobuhara, Yumiko ; Nakazawa, Takashi ; Hatachi, Saori ; Tsuji, Goh ; Morinobu, Akio ; Kumagai, Shunichi
  Publisher:United States: Nature Publishing Group
  Journal title:The pharmacogenomics journal, 2020, Vol.20 (3), p.433-442

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Khor, Seik-Soon ; Morino, Ryoko ; Nakazono, Kazuyuki ; Kamitsuji, Shigeo ; Akita, Masanori ; Kawajiri, Maiko ; Yamasaki, Tatsuya ; Kami, Azusa ; Hoshi, Yuria ; Tada, Asami ; Ishikawa, Kenichi ; Hine, Maaya ; Kobayashi, Miki ; Kurume, Nami ; Kamatani, Naoyuki ; Tokunaga, Katsushi ; Johnson, Todd A
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.1069-17

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kamitsuji, Shigeo ; Matsuda, Takashi ; Nishimura, Koichi ; Endo, Seiko ; Wada, Chisa ; Watanabe, Kenji ; Hasegawa, Koichi ; Hishigaki, Haretsugu ; Masuda, Masatoshi ; Kuwahara, Yusuke ; Tsuritani, Katsuki ; Sugiura, Kenkichi ; Kubota, Tomoko ; Miyoshi, Shinji ; Okada, Kinya ; Nakazono, Kazuyuki ; Sugaya, Yuki ; Yang, Woosung ; Sawamoto, Taiji ; Uchida, Wataru ; Shinagawa, Akira ; Fujiwara, Tsutomu ; Yamada, Hisaharu ; Suematsu, Koji ; Tsutsui, Naohisa ; Kamatani, Naoyuki ; Liou, Shyh-Yuh
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Journal of human genetics, 2015, Vol.60 (6), p.319-326

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sugaya, Yuki ; Akazawa, Yasuaki ; Saito, Akira ; Kamitsuji, Shigeo
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Journal of human genetics, 2012, Vol.57 (10), p.676-678

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tanaka, Eiichi ; Inoue, Eisuke ; Mannalithara, Ajitha ; Bennett, Mihoko ; Kamitsuji, Shigeo ; Taniguchi, Atsuo ; Momohara, Shigeki ; Hara, Masako ; Singh, Gurkirpal ; Yamanaka, Hisashi
  Publisher:Japan: Springer Japan
  Journal title:Modern rheumatology, 2010, Vol.20 (1), p.46-53

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tanaka, Eiichi ; Kamitsuji, Shigeo ; Inoue, Eisuke ; Yamada, Toru ; Nakajima, Ayako ; Takeuchi, Etsuko ; Yanagisawa, Akiko ; Misaka, Ryouichi ; Shigemoto, Mutsuo ; Yamashita, Katsuko ; Imamura, Tetsuo ; Hara, Masako ; Tomatsu, Taisuke ; Saito, Terunobu ; Lauren, Gerson ; Triadafilopoulos, George ; Kamatani, Naoyuki ; Singh, Gurkirpal ; Yamanaka, Hisashi
  Publisher:United States: Informa Healthcare
  Journal title:Modern rheumatology, 2007, Vol.17 (3), p.228-234

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nakajima, Ayako ; Kamitsuji, Shigeo ; Saito, Akira ; Tanaka, Eiichi ; Nishimura, Katsuji ; Horikawa, Naoshi ; Ozaki, Norio ; Tomatsu, Taisuke ; Hara, Masako ; Kamatani, Naoyuki ; Yamanaka, Hisashi
  Publisher:United States: Informa Healthcare
  Journal title:Modern rheumatology, 2006, Vol.16 (3), p.151-157

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nakajima, Ayako ; Kamitsuji, Shigeo ; Saito, Akira ; Tanaka, Eiichi ; Nishimura, Katsuji ; Horikawa, Naoshi ; Ozaki, Norio ; Tomatsu, Taisuke ; Hara, Masako ; Kamatani, Naoyuki ; Yamanaka, Hisashi
  Publisher:Tokyo: Informa Healthcare
  Journal title:Modern rheumatology, 2006, Vol.16 (3), p.151

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tanaka, Eiichi ; Inoue, Eisuke ; Mannalithara, Ajitha ; Bennett, Mihoko ; Kamitsuji, Shigeo ; Taniguchi, Atsuo ; Momohara, Shigeki ; Hara, Masako ; Singh, Gurkirpal ; Yamanaka, Hisashi
  Publisher:Informa Healthcare
  Journal title:Modern rheumatology, 2010, Vol.20 (1), p.46-53

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kamitsuji, Shigeo ; Shibata, Ritei
  Publisher:Dordrecht: Springer
  Journal title:Asia-Pacific financial markets, 2003, Vol.10 (2), p.187-204

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tanaka, Eiichi ; Kamitsuji, Shigeo ; Inoue, Eisuke ; Yamada, Toru ; Nakajima, Ayako ; Takeuchi, Etsuko ; Yanagisawa, Akiko ; Misaka, Ryouichi ; Shigemoto, Mutsuo ; Yamashita, Katsuko ; Imamura, Tetsuo ; Hara, Masako ; Tomatsu, Taisuke ; Saito, Terunobu ; Gerson, Lauren
  Publisher:Tokyo: Informa Healthcare
  Journal title:Modern rheumatology, 2007, Vol.17 (3), p.228

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kobayashi, Tsutomu ; Kuroda, Junya ; Shimura, Kazuho ; Akaogi, Teruaki ; Kawata, Eri ; Kiyota, Miki ; Tanaka, Takashi ; Kamitsuji, Yuri ; Murakami, Satoshi ; Hatsuse, Mayumi ; Okano, Akira ; Iwai, Toshiki ; Ueda, Satomi ; Koshida, Masahiko ; Uchiyama, Hitoji ; Matsumoto, Yosuke ; Kaneko, Hiroto ; Uoshima, Nobuhiko ; Ueda, Yutaka ; Kobayashi, Yutaka ; Shimazaki, Chihiro ; Horiike, Shigeo ; Taniwaki, Masafumi
  Publisher:Japan: Springer Japan
  Journal title:International journal of hematology, 2010, Vol.92 (4), p.579-586

  Peer Reviewed

  Online