Previous

79 results for

Kaneda, Masahiro

Next
Previous

79 results for

Kaneda, Masahiro

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Hakukawa, Satoshi ; Kaneda, Kazuya ; Oki, Satoshi ; Harato, Kengo ; Yamada, Yoshitake ; Niki, Yasuo ; Nagura, Takeo ; Nakamura, Masaya ; Jinzaki, Masahiro
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC musculoskeletal disorders, 2022, Vol.23 (1), p.321-321

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Srirattana, Kanokwan ; Kaneda, Masahiro ; Parnpai, Rangsun
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2022, Vol.23 (4), p.1969

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hayashi, Katsuhiko ; Chuva de Sousa Lopes, Susana M ; Kaneda, Masahiro ; Tang, Fuchou ; Hajkova, Petra ; Lao, Kaiqin ; O'Carroll, Donal ; Das, Partha P ; Tarakhovsky, Alexander ; Miska, Eric A ; Surani, M Azim
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2008, Vol.3 (3), p.e1738-e1738

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kaneda, Kazuya ; Harato, Kengo ; Oki, Satoshi ; Ota, Tomohiko ; Yamada, Yoshitake ; Yamada, Minoru ; Matsumoto, Morio ; Nakamura, Masaya ; Nagura, Takeo ; Jinzaki, Masahiro
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Journal of orthopaedic surgery and research, 2019, Vol.14 (1), p.355-355

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Abugomaa Amira ; Elbadawy Mohamed ; Yamanaka Megumi ; Goto Yuta ; Hayashi Kimika ; Mori, Takashi ; Uchide Tsuyoshi ; Azakami Daigo ; Fukushima Ryuji ; Yoshida Toshinori ; Shibutani Makoto ; Yamashita Risako ; Kobayashi Mio ; Yamawaki Hideyuki ; Shinohara Yuta ; Kaneda Masahiro ; Usui Tatsuya ; Sasaki Kazuaki
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2020, Vol.10 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Kato, Yuki ; Saito, Nagisa ; Hayashi, Kimika ; Abugomaa, Amira ; Kobayashi, Mio ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Kaneda, Masahiro ; Yamawaki, Hideyuki ; Mizutani, Tetsuya ; Chang-Kweng Lim ; Saijo, Masayuki ; Sasaki, Kazuaki ; Usui, Tatsuya ; Omatsu, Tsutomu
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2021, Vol.22 (19), p.10763

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Mori, Takashi ; Tsunedomi, Ryouichi ; Hazama, Shoichi ; Nabeta, Rina ; Uchide, Tsuyoshi ; Fukushima, Ryuji ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Tanaka, Takaharu ; Masuda, Sosuke ; Okada, Rena ; Ichikawa, Ryo ; Omatsu, Tsutomu ; Mizutani, Tetsuya ; Katayama, Yukie ; Noguchi, Shunsuke ; Iwai, Satomi ; Nakagawa, Takayuki ; Shinohara, Yuta ; Kaneda, Masahiro ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2019, Vol.110 (9), p.2806-2821

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sugimura, Satoshi ; Kobayashi, Norio ; Okae, Hiroaki ; Yamanouchi, Tadayuki ; Matsuda, Hideo ; Kojima, Takumi ; Yajima, Akira ; Hashiyada, Yutaka ; Kaneda, Masahiro ; Sato, Kan ; Imai, Kei ; Tanemura, Kentaro ; Arima, Takahiro ; Gilchrist, Robert B
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2017, Vol.7, p.1-14

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Andersson, Therese ; Rahman, Sabhi ; Sansom, Stephen N ; Alsiö, Jessica M ; Kaneda, Masahiro ; Smith, James ; O'Carroll, Donal ; Tarakhovsky, Alexander ; Livesey, Frederick J
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2010, Vol.5 (10), p.e13453-e13453

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Hendawy, Hanan ; Kaneda, Masahiro ; Metwally, Elsayed ; Shimada, Kazumi ; Tanaka, Takashi ; Tanaka, Ryou
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Cells (Basel, Switzerland), 2021, Vol.10 (9), p.2469

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kaneda, Masahiro ; Tang, Fuchou ; O'Carroll, Dónal ; Lao, Kaiqin ; Surani, M Azim
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Epigenetics & chromatin, 2009, Vol.2 (1), p.9-9

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ieda, Shoko ; Akai, Tomonori ; Sakaguchi, Yoko ; Shimamura, Sumi ; Sugawara, Atsushi ; Kaneda, Masahiro ; Matoba, Satoko ; Kagota, Masanori ; Sugimura, Satoshi ; Kaijima, Hirotsune
  Publisher:New York: Springer Nature B.V
  Journal title:Journal of assisted reproduction and genetics, 2018, Vol.35 (10), p.1869-1880

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yamamoto, Haru ; Elbadawy, Mohamed ; Fujisaka, Koudai ; Sato, Yomogi ; Ohmori, Takahiro ; Shinohara, Yuta ; Hatano, Yui ; Kobayashi, Daichi ; Gomyo, Ayana ; Sudo, Yuji ; Azakami, Daigo ; Uchide, Tsuyoshi ; Fukushima, Ryuji ; Morita, Shohei ; Abugomaa, Amira ; Yamawaki, Hideyuki ; Kaneda, Masahiro ; Usui, Tatsuya ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Animals (Basel), 2021, Vol.11 (10), p.2770

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kaneda, Shoji ; Hamada, Masashi ; Odagiri, Kyoko ; Tsukahara, Momoko ; Iida, Masahiro
  Publisher:Devon: Cambridge University Press
  Journal title:Journal of laryngology and otology, 2016, Vol.130, p.S186

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Parker-Katiraee, Layla ; Carson, Andrew R ; Yamada, Takahiro ; Arnaud, Philippe ; Feil, Robert ; Abu-Amero, Sayeda N ; Moore, Gudrun E ; Kaneda, Masahiro ; Perry, George H ; Stone, Anne C ; Lee, Charles ; Meguro-Horike, Makiko ; Sasaki, Hiroyuki ; Kobayashi, Keiko ; Nakabayashi, Kazuhiko ; Scherer, Stephen W
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PLoS genetics, 2007, Vol.3 (5), p.e65-e65

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yamamoto, Ko ; Natsuaki, Masahiro ; Morimoto, Takeshi ; Shiomi, Hiroki ; Yoshikawa, Yusuke ; Tazaki, Junichi ; Tada, Takeshi ; Watanabe, Hirotoshi ; Kato, Eri ; Toyofuku, Mamoru ; Inada, Tsukasa ; Kaneda, Kazuhisa ; Takeda, Teruki ; Sakai, Hiroshi ; Yamamoto, Takashi ; Eizawa, Hiroshi ; Yamada, Miho ; Shinoda, Eiji ; Mabuchi, Hiroshi ; Shirotani, Manabu ; Matsuda, Mitsuo ; Takahashi, Mamoru ; Ishii, Katsuhisa ; Onodera, Tomoya ; Sakamoto, Hiroki ; Aoyama, Takeshi ; Miki, Shinji ; Ando, Kenji ; Kimura, Takeshi
  Publisher:New York: Elsevier Limited
  Journal title:The American journal of cardiology, 2022, Vol.162, p.13

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kaneda, Kazuya ; Harato, Kengo ; Oki, Satoshi ; Yamada, Yoshitake ; Nakamura, Masaya ; Nagura, Takeo ; Jinzaki, Masahiro
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC musculoskeletal disorders, 2022, Vol.23 (1), p.253-253

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Watanabe, Toshiaki ; Sasaki, Hiroyuki ; Totoki, Yasushi ; Toyoda, Atsushi ; Kaneda, Masahiro ; Kuramochi-Miyagawa, Satomi ; Obata, Yayoi ; Chiba, Hatsune ; Kohara, Yuji ; Kono, Tomohiro ; Nakano, Toru ; Surani, M. Azim ; Sakaki, Yoshiyuki
  Publisher:London: Nature Publishing
  Journal title:Nature, 2008, Vol.453 (7194), p.539-543

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, En ; Sasaki, Hiroyuki ; Kaneda, Masahiro ; Okano, Masaki ; Hata, Kenichiro ; Sado, Takashi ; Tsujimoto, Naomi
  Publisher:London: Nature Publishing
  Journal title:Nature, 2004, Vol.429 (6994), p.900-903

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ebisumoto, Koji ; Okami, Kenji ; Maki, Daisuke ; Saito, Kosuke ; Shimizu, Fukuko ; Teramura, Takanobu ; Kaneda, Shoji ; Iida, Masahiro
  Journal title:Laryngoscope investigative otolaryngology, 2017, Vol.2 (2), p.63-68

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next