Previous

133 results for

Kataoka, Hiromi

Next
Previous

133 results for

Kataoka, Hiromi

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Hori, Yasuki ; Hayashi, Kazuki ; Naitoh, Itaru ; Miyabe, Katsuyuki ; Natsume, Makoto ; Yoshida, Michihiro ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2021, Vol.11 (1), p.19708-19708

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Okuda, Yusuke ; Shimura, Takaya ; Iwasaki, Hiroyasu ; Fukusada, Shigeki ; Nishigaki, Ruriko ; Kitagawa, Mika ; Katano, Takahito ; Okamoto, Yasuyuki ; Yamada, Tamaki ; Horike, Shin-Ichi ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2021, Vol.11 (1), p.8508-8508

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Natsume, Makoto ; Shimura, Takaya ; Iwasaki, Hiroyasu ; Okuda, Yusuke ; Hayashi, Kazuki ; Takahashi, Satoru ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:British journal of cancer, 2020, Vol.123 (3), p.459-470

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shimura, Takaya ; Dayde, Delphine ; Wang, Hong ; Okuda, Yusuke ; Iwasaki, Hiroyasu ; Ebi, Masahide ; Kitagawa, Mika ; Yamada, Tamaki ; Yamada, Tomonori ; Hanash, Samir M ; Taguchi, Ayumu ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:British journal of cancer, 2020, Vol.123 (11), p.1656-1664

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Suzuki, Takanori ; Matsuura, Kentaro ; Nagura, Yoshihito ; Iio, Etsuko ; Ogawa, Shintaro ; Fujiwara, Kei ; Nojiri, Shunsuke ; Kataoka, Hiromi ; Tanaka, Yasuhito
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2021, Vol.16 (12), p.e0261878-e0261878

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sasaki, Makiko ; Tanaka, Mamoru ; Ichikawa, Hiroshi ; Suzuki, Taketo ; Nishie, Hirotada ; Ozeki, Keiji ; Shimura, Takaya ; Kubota, Eiji ; Tanida, Satoshi ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2021, Vol.16 (4), p.e0249650-e0249650

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yoshida, Michihiro ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Hori, Yasuki ; Kato, Akihisa ; Kachi, Kenta ; Asano, Go ; Sahashi, Hidenori ; Toyohara, Tadashi ; Kuno, Kayoko ; Kito, Yusuke ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2023, Vol.18 (2), p.e0281605-e0281605

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Hori, Yasuki ; Ichino, Yuka ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Yoshida, Michihiro ; Natsume, Makoto ; Jinno, Naruomi ; Kato, Akihisa ; Kachi, Kenta ; Asano, Go ; Atsuta, Naoki ; Sahashi, Hidenori ; Kataoka, Hiromi ; Ohara, Hirotaka
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2021, Vol.11 (1), p.8285-8285

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Iwasaki, Hiroyasu ; Shimura, Takaya ; Yamada, Tamaki ; Okuda, Yusuke ; Natsume, Makoto ; Kitagawa, Mika ; Horike, Shin-ichi ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:Journal of gastroenterology, 2019, Vol.54 (12), p.1061-1069

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Nagura, Yoshihito ; Fujiwara, Kei ; Matsuura, Kentaro ; Iio, Etsuko ; Tanaka, Yasuhito ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Virology journal, 2021, Vol.18 (1), p.200-200

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nagura, Yoshihito ; Matsuura, Kentaro ; Iio, Etsuko ; Fujita, Koji ; Inoue, Takako ; Matsumoto, Akihiro ; Tanaka, Eiji ; Nishiguchi, Shuhei ; Kang, Jong-Hon ; Matsui, Takeshi ; Enomoto, Masaru ; Ikeda, Hiroki ; Watanabe, Tsunamasa ; Okuse, Chiaki ; Tsuge, Masataka ; Atsukawa, Masanori ; Tateyama, Masakuni ; Kataoka, Hiromi ; Tanaka, Yasuhito
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2022, Vol.17 (2), p.e0263844-e0263844

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Jinno, Naruomi ; Yoshida, Michihiro ; Hayashi, Kazuki ; Naitoh, Itaru ; Hori, Yasuki ; Natsume, Makoto ; Kato, Akihisa ; Kachi, Kenta ; Asano, Go ; Atsuta, Naoki ; Sahashi, Hidenori ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2021, Vol.112 (2), p.668-678

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kachi, Kenta ; Kato, Hiroyuki ; Naiki-Ito, Aya ; Komura, Masayuki ; Nagano-Matsuo, Aya ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Kataoka, Hiromi ; Inaguma, Shingo ; Takahashi, Satoru
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2021, Vol.22 (14), p.7444

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Suzuki, Taketo ; Tanaka, Mamoru ; Sasaki, Makiko ; Ichikawa, Hiroshi ; Nishie, Hirotada ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Cancers, 2020, Vol.12 (9), p.2369

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Bando, Masaki ; Miyatake, Nobuyuki ; Kataoka, Hiroaki ; Kinoshita, Hiroshi ; Tanaka, Naoko ; Suzuki, Hiromi ; Katayama, Akihiko
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Healthcare (Basel), 2020, Vol.8 (4), p.443

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Asano, Go ; Miyabe, Katsuyuki ; Kato, Hiroyuki ; Yoshida, Michihiro ; Sawada, Takeshi ; Okamoto, Yasuyuki ; Sahashi, Hidenori ; Atsuta, Naoki ; Kachi, Kenta ; Kato, Akihisa ; Jinno, Naruomi ; Natsume, Makoto ; Hori, Yasuki ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Matsuo, Yoichi ; Takahashi, Satoru ; Suzuki, Hiromu ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2022, Vol.12 (1), p.419-419

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nakanishi, Hiroyoshi ; Sawada, Takeshi ; Kaizaki, Yasuharu ; Ota, Ryosuke ; Suzuki, Hiromu ; Yamamoto, Eiichiro ; Aoki, Hironori ; Eizuka, Makoto ; Hasatani, Kenkei ; Takahashi, Naoki ; Inagaki, Satoko ; Ebi, Masahide ; Kato, Hiroyuki ; Kubota, Eiji ; Kataoka, Hiromi ; Takahashi, Satoru ; Tokino, Takashi ; Minamoto, Toshinari ; Sugai, Tamotsu ; Sasaki, Yasushi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2020, Vol.15 (2), p.e0229262

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kanno, Takuya ; Katano, Takahito ; Ogawa, Isamu ; Iwao, Takahiro ; Matsunaga, Tamihide ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Medicina (Kaunas, Lithuania), 2022, Vol.59 (1), p.92

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Tozaki, Yuri ; Aoki, Hiromasa ; Kato, Rina ; Toriuchi, Kohki ; Arame, Saki ; Inoue, Yasumichi ; Hayashi, Hidetoshi ; Kubota, Eiji ; Kataoka, Hiromi ; Aoyama, Mineyoshi
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Cancers, 2023, Vol.15 (3), p.735

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Okuda, Yusuke ; Shimura, Takaya ; Kato, Hiroyuki ; Yamada, Tomonori ; Hirata, Yoshikazu ; Natsume, Makoto ; Iwasaki, Hiroyasu ; Yamaguchi, Ryuzo ; Sakamoto, Eiji ; Takahashi, Satoru ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Surgical endoscopy, 2020, Vol.34 (9), p.4011-4018

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next