Previous

134 results for

Kataoka, Hiromi

Next
Previous

134 results for

Kataoka, Hiromi

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nagura, Yoshihito ; Matsuura, Kentaro ; Iio, Etsuko ; Fujita, Koji ; Inoue, Takako ; Matsumoto, Akihiro ; Tanaka, Eiji ; Nishiguchi, Shuhei ; Kang, Jong-Hon ; Matsui, Takeshi ; Enomoto, Masaru ; Ikeda, Hiroki ; Watanabe, Tsunamasa ; Okuse, Chiaki ; Tsuge, Masataka ; Atsukawa, Masanori ; Tateyama, Masakuni ; Kataoka, Hiromi ; Tanaka, Yasuhito
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2022, Vol.17 (2), p.e0263844-e0263844

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Jinno, Naruomi ; Yoshida, Michihiro ; Hayashi, Kazuki ; Naitoh, Itaru ; Hori, Yasuki ; Natsume, Makoto ; Kato, Akihisa ; Kachi, Kenta ; Asano, Go ; Atsuta, Naoki ; Sahashi, Hidenori ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2021, Vol.112 (2), p.668-678

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kachi, Kenta ; Kato, Hiroyuki ; Naiki-Ito, Aya ; Komura, Masayuki ; Nagano-Matsuo, Aya ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Kataoka, Hiromi ; Inaguma, Shingo ; Takahashi, Satoru
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2021, Vol.22 (14), p.7444

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Suzuki, Taketo ; Tanaka, Mamoru ; Sasaki, Makiko ; Ichikawa, Hiroshi ; Nishie, Hirotada ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Cancers, 2020, Vol.12 (9), p.2369

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Bando, Masaki ; Miyatake, Nobuyuki ; Kataoka, Hiroaki ; Kinoshita, Hiroshi ; Tanaka, Naoko ; Suzuki, Hiromi ; Katayama, Akihiko
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Healthcare (Basel), 2020, Vol.8 (4), p.443

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Asano, Go ; Miyabe, Katsuyuki ; Kato, Hiroyuki ; Yoshida, Michihiro ; Sawada, Takeshi ; Okamoto, Yasuyuki ; Sahashi, Hidenori ; Atsuta, Naoki ; Kachi, Kenta ; Kato, Akihisa ; Jinno, Naruomi ; Natsume, Makoto ; Hori, Yasuki ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Matsuo, Yoichi ; Takahashi, Satoru ; Suzuki, Hiromu ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2022, Vol.12 (1), p.419-419

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nakanishi, Hiroyoshi ; Sawada, Takeshi ; Kaizaki, Yasuharu ; Ota, Ryosuke ; Suzuki, Hiromu ; Yamamoto, Eiichiro ; Aoki, Hironori ; Eizuka, Makoto ; Hasatani, Kenkei ; Takahashi, Naoki ; Inagaki, Satoko ; Ebi, Masahide ; Kato, Hiroyuki ; Kubota, Eiji ; Kataoka, Hiromi ; Takahashi, Satoru ; Tokino, Takashi ; Minamoto, Toshinari ; Sugai, Tamotsu ; Sasaki, Yasushi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2020, Vol.15 (2), p.e0229262

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kanno, Takuya ; Katano, Takahito ; Ogawa, Isamu ; Iwao, Takahiro ; Matsunaga, Tamihide ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Medicina (Kaunas, Lithuania), 2022, Vol.59 (1), p.92

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Tozaki, Yuri ; Aoki, Hiromasa ; Kato, Rina ; Toriuchi, Kohki ; Arame, Saki ; Inoue, Yasumichi ; Hayashi, Hidetoshi ; Kubota, Eiji ; Kataoka, Hiromi ; Aoyama, Mineyoshi
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Cancers, 2023, Vol.15 (3), p.735

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Okuda, Yusuke ; Shimura, Takaya ; Kato, Hiroyuki ; Yamada, Tomonori ; Hirata, Yoshikazu ; Natsume, Makoto ; Iwasaki, Hiroyasu ; Yamaguchi, Ryuzo ; Sakamoto, Eiji ; Takahashi, Satoru ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Surgical endoscopy, 2020, Vol.34 (9), p.4011-4018

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Iwasaki, Hiroyasu ; Shimura, Takaya ; Kitagawa, Mika ; Yamada, Tamaki ; Nishigaki, Ruriko ; Fukusada, Shigeki ; Okuda, Yusuke ; Katano, Takahito ; Horike, Shin-Ichi ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Cancers, 2022, Vol.14 (2), p.461

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Sahashi, Hidenori ; Kato, Akihisa ; Yoshida, Michihiro ; Hayashi, Kazuki ; Naitoh, Itaru ; Hori, Yasuki ; Natsume, Makoto ; Jinno, Naruomi ; Kachi, Kenta ; Asano, Go ; Toyohara, Tadashi ; Kito, Yusuke ; Ammanamanchi, Sudhakar ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in oncology, 2022, Vol.12, p.963314-963314

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Katano, Takahito ; Shimura, Takaya ; Nishie, Hirotada ; Iwai, Tomohiro ; Itoh, Keisuke ; Ebi, Masahide ; Mizuno, Yusuke ; Togawa, Shozo ; Shibata, Shunsuke ; Yamada, Tomonori ; Mizushima, Takashi ; Inagaki, Yusuke ; Kitagawa, Mika ; Nojiri, Yu ; Tanaka, Yoshito ; Okamoto, Yasuyuki ; Sugiura, Miyuki ; Matoya, Sho ; Nagura, Yoshihito ; Inagaki, Yuki ; Koguchi, Hiroki ; Ono, Satoshi ; Ozeki, Keiji ; Hayashi, Noriyuki ; Takiguchi, Shuji ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:Singapore: Springer Singapore
  Journal title:Journal of gastroenterology, 2020, Vol.55 (9), p.858-867

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Okuda, Yusuke ; Shimura, Takaya ; Yamada, Tomonori ; Hirata, Yoshikazu ; Yamaguchi, Ryuzo ; Sakamoto, Eiji ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:International journal of clinical oncology, 2018, Vol.23 (6), p.1101-1111

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Okubo, Tomotaka ; Ogawa, Ryo ; Ueno, Shuhei ; Ito, Sunao ; Hayakawa, Shunsuke ; Sagawa, Hiroyuki ; Tanaka, Tatsuya ; Takahashi, Hiroki ; Matsuo, Yoichi ; Shimura, Takaya ; Kataoka, Hiromi ; Takiguchi, Shuji
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC research notes, 2022, Vol.15 (1), p.33-33

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Osaki, Tomohiro ; Hibino, Shota ; Yokoe, Inoru ; Yamaguchi, Hiroaki ; Nomoto, Akihiro ; Yano, Shigenobu ; Mikata, Yuji ; Tanaka, Mamoru ; Kataoka, Hiromi ; Okamoto, Yoshiharu
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Cancers, 2019, Vol.11 (5), p.636

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Bando, Masaki ; Miyatake, Nobuyuki ; Kataoka, Hiroaki ; Kinoshita, Hiroshi ; Tanaka, Naoko ; Suzuki, Hiromi ; Katayama, Akihiko
  Publisher:Switzerland: MDPI
  Journal title:Healthcare (Basel), 2020, Vol.8 (1), p.35

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kataoka, Hiromi ; Nishie, Hirotada ; Tanaka, Mamoru ; Sasaki, Makiko ; Nomoto, Akihiro ; Osaki, Tomohiro ; Okamoto, Yoshiharu ; Yano, Shigenobu
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Journal of clinical medicine, 2021, Vol.10 (4), p.841

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Ozeki, Takanori ; Shimura, Takaya ; Ozeki, Tomonori ; Ebi, Masahide ; Iwasaki, Hiroyasu ; Kato, Hiroyuki ; Inaguma, Shingo ; Okuda, Yusuke ; Katano, Takahito ; Nishie, Hirotada ; Takahashi, Satoru ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Cancers, 2022, Vol.14 (3), p.822

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Okuda, Yusuke ; Shimura, Takaya ; Kato, Hiroyuki ; Yamada, Tomonori ; Hirata, Yoshikazu ; Natsume, Makoto ; Iwasaki, Hiroyasu ; Yamaguchi, Ryuzo ; Sakamoto, Eiji ; Takahashi, Satoru ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Surgical endoscopy, 2020, Vol.34 (9), p.4019-4019

  Peer Reviewed

  Online