Previous

46 results for

Katayama, Yukie

Next
Previous

46 results for

Katayama, Yukie

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tanaka Shunsuke ; Harrison, Robert L ; Arai, Hiroshi ; Katayama Yukie ; Mizutani Tetsuya ; Inoue, Maki N ; Miles, Joel ; Marshall, Sean D ; Kitalong, Christopher ; Nakai Madoka
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2021, Vol.11 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Takahashi, Toru ; Maeda, Ken ; Suzuki, Tadaki ; Ishido, Aki ; Shigeoka, Toru ; Tominaga, Takayuki ; Kamei, Toshiaki ; Honda, Masahiro ; Ninomiya, Daisuke ; Sakai, Takenori ; Senba, Takanori ; Kaneyuki, Shozo ; Sakaguchi, Shota ; Satoh, Akira ; Hosokawa, Takanori ; Kawabe, Yojiro ; Kurihara, Shintaro ; Izumikawa, Koichi ; Kohno, Shigeru ; Azuma, Taichi ; Suemori, Koichiro ; Yasukawa, Masaki ; Mizutani, Tetsuya ; Omatsu, Tsutomu ; Katayama, Yukie ; Miyahara, Masaharu ; Ijuin, Masahito ; Doi, Kazuko ; Okuda, Masaru ; Umeki, Kazunori ; Saito, Tomoya ; Fukushima, Kazuko ; Nakajima, Kensuke ; Yoshikawa, Tomoki ; Tani, Hideki ; Fukushi, Shuetsu ; Fukuma, Aiko ; Ogata, Momoko ; Shimojima, Masayuki ; Nakajima, Noriko ; Nagata, Noriyo ; Katano, Harutaka ; Fukumoto, Hitomi ; Sato, Yuko ; Hasegawa, Hideki ; Yamagishi, Takuya ; Oishi, Kazunori ; Kurane, Ichiro ; Morikawa, Shigeru ; Saijo, Masayuki
  Publisher:Oxford: Oxford University Press
  Journal title:The Journal of infectious diseases, 2014, Vol.209 (6), p.816-827

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tsuchiaka, Shinobu ; Naoi, Yuki ; Imai, Ryo ; Masuda, Tsuneyuki ; Ito, Mika ; Akagami, Masataka ; Ouchi, Yoshinao ; Ishii, Kazuo ; Sakaguchi, Shoichi ; Omatsu, Tsutomu ; Katayama, Yukie ; Oba, Mami ; Shirai, Junsuke ; Satani, Yuki ; Takashima, Yasuhiro ; Taniguchi, Yuji ; Takasu, Masaki ; Madarame, Hiroo ; Sunaga, Fujiko ; Aoki, Hiroshi ; Makino, Shinji ; Mizutani, Tetsuya ; Nagai, Makoto
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2018, Vol.13 (1), p.e0190819-e0190819

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tsukihara, Tomitake ; Shimokata, Kunitoshi ; Katayama, Yukie ; Shimada, Hideo ; Muramoto, Kazumasa ; Aoyama, Hiroshi ; Mochizuki, Masao ; Shinzawa-Itoh, Kyoko ; Yamashita, Eiki ; Yao, Min ; Ishimura, Yuzuru ; Yoshikawa, Shinya
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2003, Vol.100 (26), p.15304-15309

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Mori, Takashi ; Tsunedomi, Ryouichi ; Hazama, Shoichi ; Nabeta, Rina ; Uchide, Tsuyoshi ; Fukushima, Ryuji ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Tanaka, Takaharu ; Masuda, Sosuke ; Okada, Rena ; Ichikawa, Ryo ; Omatsu, Tsutomu ; Mizutani, Tetsuya ; Katayama, Yukie ; Noguchi, Shunsuke ; Iwai, Satomi ; Nakagawa, Takayuki ; Shinohara, Yuta ; Kaneda, Masahiro ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2019, Vol.110 (9), p.2806-2821

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shimokata, Kunitoshi ; Katayama, Yukie ; Murayama, Haruka ; Suematsu, Makoto ; Tsukihara, Tomitake ; Muramoto, Kazumasa ; Aoyama, Hiroshi ; Yoshikawa, Shinya ; Shimada, Hideo
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2007, Vol.104 (10), p.4200-4205

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sakaguchi Shoichi ; Nakagawa So ; Mitsuhashi Satomi ; Ogawa Makoto ; Sugiyama Kazutoshi ; Tamukai Kenichi ; Koide Rie ; Katayama Yukie ; Nakano, Takashi ; Makino Shinji ; Imanishi Tadashi ; Miyazawa Takayuki ; Mizutani Tetsuya
  Publisher:Wien: Springer Nature B.V
  Journal title:Archives of virology, 2020, Vol.165 (2), p.413-418

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang Mimin ; Lu, Peng ; Terada Tohru ; Sui Miaomiao ; Furuta Haruka ; Iida Kilico ; Katayama Yukie ; Lu, Yi ; Okamoto, Ken ; Suzuki, Michio ; Asakura Tomiko ; Shimizu Kentaro ; Hakuno Fumihiko ; Takahashi, Shin-Ichiro ; Shimada Norimoto ; Yang, Jinwei ; Ishikawa Tsutomu ; Jin, Tatsuzaki ; Nagata Koji
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Communications biology, 2021, Vol.4 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Fujii Yuki ; Kashima Yuki ; Sunaga Fujiko ; Aoki, Hiroshi ; Imai Ryo ; Sano Kaori ; Katayama Yukie ; Omatsu Tsutomu ; Oba Mami ; Furuya Tetsuya ; Tsuzuku Satoko ; Ouchi Yoshinao ; Shirai Junsuke ; Mizutani Tetsuya ; Oka Tomoichiro ; Nagai Makoto
  Publisher:Wien: Springer Nature B.V
  Journal title:Archives of virology, 2020, Vol.165 (2), p.471-477

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Furihata, Shunsuke ; Matsumura, Takashi ; Hirata, Makiko ; Mizutani, Tetsuya ; Nagata, Noriyo ; Kataoka, Michiyo ; Katayama, Yukie ; Omatsu, Tsutomu ; Matsumoto, Hitoshi ; Hayakawa, Yoichi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2016, Vol.11 (7), p.e0160210

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sekiguchi Yuya ; Nagata Ayaka ; Sunaga Fujiko ; Oi Toru ; Imai Ryo ; Madarame Hiroo ; Katayama Yukie ; Oba Mami ; Okabayashi Tamaki ; Misawa Naoaki ; Oka Tomoichiro ; Mizutani Tetsuya ; Nagai Makoto
  Publisher:Wien: Springer Nature B.V
  Journal title:Archives of virology, 2020, Vol.165 (12), p.2909-2914

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Borjigin Sumiya ; Osawa Nanako ; Li, Kaixin ; Katayama Yukie ; Kawamura Yoshio ; Haritani Makoto ; Makino Shinji ; Mizutani Testuya ; Oba Mami
  Publisher:Boston: Springer Nature B.V
  Journal title:Virus genes, 2021, Vol.57 (2), p.228-232

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tsuchiaka, Shinobu ; Rahpaya, Sayed Samim ; Otomaru, Konosuke ; Aoki, Hiroshi ; Kishimoto, Mai ; Naoi, Yuki ; Omatsu, Tsutomu ; Sano, Kaori ; Okazaki-Terashima, Sachiko ; Katayama, Yukie ; Oba, Mami ; Nagai, Makoto ; Mizutani, Tetsuya
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC microbiology, 2017, Vol.17 (1), p.18-18

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Fukano Hanako ; Yoshida Mitsunori ; Katayama Yukie ; Omatsu Tsutomu ; Mizutani Tetsuya ; Kurata Osamu ; Wada Shinpei ; Hoshino Yoshihiko
  Publisher:Washington: American Society for Microbiology
  Journal title:Genome announcements (Washington, DC), 2017, Vol.5 (33)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yoshida Haruno ; Katayama Yukie ; Fukushima Yasuto ; Taniyama Daisuke ; Murata Yoshiteru ; Mizutani Tetsuya ; Takahashi, Takashi
  Publisher:Washington: American Society for Microbiology
  Journal title:Genome announcements (Washington, DC), 2018, Vol.6 (3)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Fukano Hanako ; Yoshida Mitsunori ; Shimizu Akane ; Iwao Hajime ; Katayama Yukie ; Omatsu Tsutomu ; Mizutani Tetsuya ; Kurata Osamu ; Wada Shinpei ; Hoshino Yoshihiko
  Publisher:Washington: American Society for Microbiology
  Journal title:Genome announcements (Washington, DC), 2018

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Gojobori, Takashi ; Ikeo, Kazuho ; Katayama, Yukie ; Kawabata, Takeshi ; Kinjo, Akira R ; Kinoshita, Kengo ; Kwon, Yeondae ; Migita, Ohsuke ; Mizutani, Hisashi ; Muraoka, Masafumi ; Nagata, Koji ; Omori, Satoshi ; Sugawara, Hideaki ; Yamada, Daichi ; Yura, Kei
  Publisher:Dordrecht: Springer Nature B.V
  Journal title:Journal of structural and functional genomics, 2016, Vol.17 (4), p.69

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Naoi Yuki ; Okazaki Sachiko ; Katayama Yukie ; Omatsu Tsutomu ; Ono Shin-ichi ; Mizutani Tetsuya
  Publisher:Washington: American Society for Microbiology
  Journal title:Genome announcements (Washington, DC), 2015, Vol.3 (6)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Komatsu, Ken ; Katayama, Yukie ; Omatsu, Tsutomu ; Mizutani, Tetsuya ; Fukuhara, Toshiyuki ; Kodama, Motoichiro ; Arie, Tsutomu ; Teraoka, Tohru ; Moriyama, Hiromitsu
  Publisher:Wien: Springer Nature B.V
  Journal title:Archives of virology, 2016, Vol.161 (6), p.1701

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Dao, Tung Duy ; Vuong Nghia Bui ; Omatsu, Tsutomu ; Katayama, Yukie ; Mizutani, Tetsuya ; Ogawa, Haruko ; Imai, Kunitoshi
  Publisher:Wien: Springer Nature B.V
  Journal title:Archives of virology, 2018, Vol.163 (11), p.3155-3159

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next