Previous

2,191 results for

Kato, Hiroyuki

Next
Previous

2,191 results for

Kato, Hiroyuki

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Onodera, Koun ; Kato, Hiroyuki K
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2022, Vol.13 (1), p.2585-2585

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kato, Hiroyuki
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Journal of materials science, 2021, Vol.56 (13), p.8243-8250

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kato, Hiroyuki K. ; Chu, Monica W. ; Isaacson, Jeffry S. ; Komiyama, Takaki
  Publisher:United States: Elsevier Inc
  Journal title:Neuron (Cambridge, Mass.), 2012, Vol.76 (5), p.962-975

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kato, Hiroyuki K. ; Gillet, Shea N. ; Peters, Andrew J. ; Isaacson, Jeffry S. ; Komiyama, Takaki
  Publisher:United States: Elsevier Inc
  Journal title:Neuron (Cambridge, Mass.), 2013, Vol.80 (5), p.1218-1231

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kitagawa, Yuko ; Uno, Takashi ; Oyama, Tsuneo ; Kato, Ken ; Kato, Hiroyuki ; Kawakubo, Hirofumi ; Kawamura, Osamu ; Kusano, Motoyasu ; Kuwano, Hiroyuki ; Takeuchi, Hiroya ; Toh, Yasushi ; Doki, Yuichiro ; Naomoto, Yoshio ; Nemoto, Kenji ; Booka, Eisuke ; Matsubara, Hisahiro ; Miyazaki, Tatsuya ; Muto, Manabu ; Yanagisawa, Akio ; Yoshida, Masahiro
  Publisher:Singapore: Springer Nature Singapore
  Journal title:Esophagus : official journal of the Japan Esophageal Society, 2019, Vol.16 (1), p.1-24

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kato, Ryo ; Nishide, Hiroyuki
  Publisher:Tokyo: Nature Publishing Group
  Journal title:Polymer journal, 2018, Vol.50 (1), p.77-82

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kuwano, Hiroyuki ; Nishimura, Yasumasa ; Oyama, Tsuneo ; Kato, Hiroyuki ; Kitagawa, Yuko ; Kusano, Motoyasu ; Shimada, Hideo ; Takiuchi, Hiroya ; Toh, Yasushi ; Doki, Yuichiro ; Naomoto, Yoshio ; Matsubara, Hisahiro ; Miyazaki, Tatsuya ; Muto, Manabu ; Yanagisawa, Akio
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:Esophagus : official journal of the Japan Esophageal Society, 2015, Vol.12 (1), p.1-30

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kitagawa, Yuko ; Uno, Takashi ; Oyama, Tsuneo ; Kato, Ken ; Kato, Hiroyuki ; Kawakubo, Hirofumi ; Kawamura, Osamu ; Kusano, Motoyasu ; Kuwano, Hiroyuki ; Takeuchi, Hiroya ; Toh, Yasushi ; Doki, Yuichiro ; Naomoto, Yoshio ; Nemoto, Kenji ; Booka, Eisuke ; Matsubara, Hisahiro ; Miyazaki, Tatsuya ; Muto, Manabu ; Yanagisawa, Akio ; Yoshida, Masahiro
  Publisher:Singapore: Springer Nature Singapore
  Journal title:Esophagus : official journal of the Japan Esophageal Society, 2019, Vol.16 (1), p.25-43

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Nomura, Osamu ; Onishi, Hirotaka ; Kato, Hiroyuki
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC medical education, 2017, Vol.17 (1), p.187-187

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kato, Hiroyuki ; Suzuki, Katsuya ; Bannai, Makoto ; Moore, Daniel R
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2016, Vol.11 (6), p.e0157406-e0157406

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yanagisawa, Satoshi ; Inden, Yasuya ; Yoshida, Naoki ; Kato, Hiroyuki ; Miyoshi-Fujii, Aya ; Mizutani, Yoshiaki ; Ito, Tadahiro ; Kamikubo, Yosuke ; Kanzaki, Yasunori ; Hirai, Makoto ; Murohara, Toyoaki
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:Heart and vessels, 2016, Vol.31 (9), p.1553-1561

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Aponte, Destinee A ; Handy, Gregory ; Kline, Amber M ; Tsukano, Hiroaki ; Doiron, Brent ; Kato, Hiroyuki K
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2021, Vol.12 (1), p.314-314

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kline, Amber M. ; Aponte, Destinee A. ; Tsukano, Hiroaki ; Giovannucci, Andrea ; Kato, Hiroyuki K.
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2021, Vol.12 (1), p.4610-4610

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Nishimura, Hikaru ; Ikegami, Shota ; Uehara, Masashi ; Takahashi, Jun ; Tokida, Ryosuke ; Kato, Hiroyuki
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2022, Vol.12 (1), p.8460-8460

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tenjin, Ayumi ; Nagai, Yoshio ; Yuji, Sayaka ; Ishii, Satoshi ; Kato, Hiroyuki ; Ohta, Akio ; Tanaka, Yasushi
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC research notes, 2016, Vol.9 (283), p.281-281

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Asano, Go ; Miyabe, Katsuyuki ; Kato, Hiroyuki ; Yoshida, Michihiro ; Sawada, Takeshi ; Okamoto, Yasuyuki ; Sahashi, Hidenori ; Atsuta, Naoki ; Kachi, Kenta ; Kato, Akihisa ; Jinno, Naruomi ; Natsume, Makoto ; Hori, Yasuki ; Naitoh, Itaru ; Hayashi, Kazuki ; Matsuo, Yoichi ; Takahashi, Satoru ; Suzuki, Hiromu ; Kataoka, Hiromi
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2022, Vol.12 (1), p.419-419

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nakajima, Masanobu ; Muroi, Hiroto ; Yokoyama, Haruka ; Kikuchi, Maiko ; Yamaguchi, Satoru ; Sasaki, Kinro ; Kato, Hiroyuki
  Publisher:Hoboken: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer medicine (Malden, MA), 2018, Vol.7 (8), p.3604-3610

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yokobori, Takehiko ; Suzuki, Shigemasa ; Tanaka, Naritaka ; Inose, Takanori ; Sohda, Makoto ; Sano, Akihiko ; Sakai, Makoto ; Nakajima, Masanobu ; Miyazaki, Tatsuya ; Kato, Hiroyuki ; Kuwano, Hiroyuki
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2013, Vol.104 (1), p.48-54

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Murakami, Kohei ; Kobayashi, Yasuhiro ; Uehara, Shunsuke ; Suzuki, Takako ; Koide, Masanori ; Yamashita, Teruhito ; Nakamura, Midori ; Takahashi, Naoyuki ; Kato, Hiroyuki ; Udagawa, Nobuyuki ; Nakamura, Yukio
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2017, Vol.12 (7), p.e0181126-e0181126

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tetsuka, Syuichi ; Ogawa, Tomoko ; Hashimoto, Ritsuo ; Kato, Hiroyuki
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Metabolic brain disease, 2021, Vol.36 (8), p.2181-2193

  Peer Reviewed

  Online