Previous

12 results for

Kawajiri, Maiko

Next
Previous

12 results for

Kawajiri, Maiko

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Nakamura, Yasuka ; Tsuno, Yoko Sumikawa ; Wada, Aya ; Nagasaka, Keiko ; Kawajiri, Maiko ; Takeishi, Yoko ; Yoshida, Mikako ; Yoshizawa, Toyoko
  Publisher:London: BioMed Central
  Journal title:BMC pregnancy and childbirth, 2022, Vol.22 (1), p.1-749

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Endo, Chihiro ; Johnson, Todd A ; Morino, Ryoko ; Nakazono, Kazuyuki ; Kamitsuji, Shigeo ; Akita, Masanori ; Kawajiri, Maiko ; Yamasaki, Tatsuya ; Kami, Azusa ; Hoshi, Yuria ; Tada, Asami ; Ishikawa, Kenichi ; Hine, Maaya ; Kobayashi, Miki ; Kurume, Nami ; Tsunemi, Yuichiro ; Kamatani, Naoyuki ; Kawashima, Makoto
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.8974-22

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Hirata, Tetsuya ; Koga, Kaori ; Johnson, Todd A ; Morino, Ryoko ; Nakazono, Kazuyuki ; Kamitsuji, Shigeo ; Akita, Masanori ; Kawajiri, Maiko ; Kami, Azusa ; Hoshi, Yuria ; Tada, Asami ; Ishikawa, Kenichi ; Hine, Maaya ; Kobayashi, Miki ; Kurume, Nami ; Fujii, Tomoyuki ; Kamatani, Naoyuki ; Osuga, Yutaka
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.8502-17

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Khor, Seik-Soon ; Morino, Ryoko ; Nakazono, Kazuyuki ; Kamitsuji, Shigeo ; Akita, Masanori ; Kawajiri, Maiko ; Yamasaki, Tatsuya ; Kami, Azusa ; Hoshi, Yuria ; Tada, Asami ; Ishikawa, Kenichi ; Hine, Maaya ; Kobayashi, Miki ; Kurume, Nami ; Kamatani, Naoyuki ; Tokunaga, Katsushi ; Johnson, Todd A
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.1069-17

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yamahira, Kazunori ; Kawajiri, Maiko ; Takeshi, Kenichi ; Irie, Takahiro
  Publisher:Malden, USA: Blackwell Science Inc
  Journal title:Evolution, 2007, Vol.61 (7), p.1577-1589

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Takeishi, Yoko ; Nakamura, Yasuka ; Yoshida, Mikako ; Kawajiri, Maiko ; Atogami, Fumi ; Yoshizawa, Toyoko
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Healthcare (Basel), 2021, Vol.9 (4), p.375

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kawajiri, Maiko ; Nakamura, Yasuka ; Yoshida, Mikako ; Takeishi, Yoko ; Masaki, Ai ; Iwasaki, Yuki ; Sato, Satomi ; Kodera, Yuri ; Chiba, Kazumi ; Yoshizawa, Toyoko
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Healthcare (Basel), 2020, Vol.8 (4), p.439

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yoshida, Akari ; Yoshida, Mikako ; Kawajiri, Maiko ; Takeishi, Yoko ; Nakamura, Yasuka ; Yoshizawa, Toyoko
  Publisher:Cham: Springer International Publishing
  Journal title:International Urogynecology Journal, 2022, Vol.33 (12), p.3307-3323

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kawajiri, Maiko ; Uchida, Katsuhisa ; Chiba, Hiroaki ; Moriyama, Shunsuke ; Yamahira, Kazunori
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Zoological letters, 2015, Vol.1 (1), p.31-31

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kawajiri, Maiko ; Yamahira, Kazunori
  Publisher:Dordrecht: Springer Netherlands
  Journal title:Environmental biology of fishes, 2011, Vol.92 (3), p.285-293

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yamahira, Kazunori ; Kawajiri, Maiko ; Takeshi, Kenichi ; Irie, Takahiro
  Publisher:Society for the Study of Evolution
  Journal title:Evolution, 2007, Vol.61 (7), p.1577

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Fujimoto, Shingo ; Kawajiri, Maiko ; Suzuki, Yuya ; Yamahira, Kazunori
  Publisher:Japan: Springer Japan
  Journal title:Population ecology, 2012, Vol.54 (2), p.275-283

  Peer Reviewed

  Online