Previous

510 results for

Kobayashi, Miki

Next
Previous

510 results for

Kobayashi, Miki

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kobayashi, Ryota ; Sakazaki, Miki ; Nagai, Yukie ; Asaki, Kenji ; Hashiguchi, Takeo ; Negoro, Hideyuki
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Nutrients, 2021, Vol.13 (12), p.4493

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Endo, Chihiro ; Johnson, Todd A ; Morino, Ryoko ; Nakazono, Kazuyuki ; Kamitsuji, Shigeo ; Akita, Masanori ; Kawajiri, Maiko ; Yamasaki, Tatsuya ; Kami, Azusa ; Hoshi, Yuria ; Tada, Asami ; Ishikawa, Kenichi ; Hine, Maaya ; Kobayashi, Miki ; Kurume, Nami ; Tsunemi, Yuichiro ; Kamatani, Naoyuki ; Kawashima, Makoto
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.8974-22

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kobayashi, Miki U ; Nakai, Kengo ; Saiki, Yoshitaka ; Tsutsumi, Natsuki
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2021

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kawashima, Naomi ; Ishikawa, Yuichi ; Atsuta, Yoshiko ; Sawa, Masashi ; Ozawa, Yukiyasu ; Hayashi, Masaki ; Kohno, Akio ; Tomita, Akihiro ; Maeda, Tomoya ; Sakaida, Emiko ; Usuki, Kensuke ; Hagihara, Maki ; Kanamori, Heiwa ; Matsuoka, Hiroshi ; Kobayashi, Miki ; Asou, Norio ; Ohtake, Shigeki ; Matsumura, Itaru ; Miyazaki, Yasushi ; Naoe, Tomoki ; Kiyoi, Hitoshi
  Publisher:England: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2020, Vol.111 (7), p.2472-2481

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Oe, Yasuharu ; Anno, Takatoshi ; Katsuhara, Yukari ; Sugahara, Ryo ; Kobayashi, Miki ; Yakusue, Mieko ; Tamura, Masayo ; Kimura, Yukiko ; Kawasaki, Fumiko ; Kaku, Kohei ; Kaneto, Hideaki ; Kitanaka, Akira
  Publisher:Japan: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Journal of diabetes investigation, 2022, Vol.13 (11), p.1943-1944

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ohmachi, Ken ; Ogura, Michinori ; Suehiro, Youko ; Ando, Kiyoshi ; Uchida, Toshiki ; Choi, Ilseung ; Ogawa, Yoshiaki ; Kobayashi, Miki ; Fukino, Koichi ; Yokoi, Yuki ; Okamura, Jun
  Publisher:Tokyo: Springer Japan
  Journal title:International journal of hematology, 2019, Vol.109 (6), p.657-664

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kobayashi, Yasufumi Yasufumi ; Kobayashi, Yuriko Yuriko ; Sugimoto, Miki Miki ; Lakshmanan, Venkatachalam Venkatachalam ; Iuchi, Satoshi Satoshi ; Kobayashi, Masatomo Masatomo ; Bais, Harsh P. Harsh P. ; Koyama, Hiroyuki Hiroyuki
  Publisher:American Society of Plant Biologists
  Journal title:Plant physiology (Bethesda), 2013, Vol.162 (2), p.732-740

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Hirata, Tetsuya ; Koga, Kaori ; Johnson, Todd A ; Morino, Ryoko ; Nakazono, Kazuyuki ; Kamitsuji, Shigeo ; Akita, Masanori ; Kawajiri, Maiko ; Kami, Azusa ; Hoshi, Yuria ; Tada, Asami ; Ishikawa, Kenichi ; Hine, Maaya ; Kobayashi, Miki ; Kurume, Nami ; Fujii, Tomoyuki ; Kamatani, Naoyuki ; Osuga, Yutaka
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.8502-17

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Khor, Seik-Soon ; Morino, Ryoko ; Nakazono, Kazuyuki ; Kamitsuji, Shigeo ; Akita, Masanori ; Kawajiri, Maiko ; Yamasaki, Tatsuya ; Kami, Azusa ; Hoshi, Yuria ; Tada, Asami ; Ishikawa, Kenichi ; Hine, Maaya ; Kobayashi, Miki ; Kurume, Nami ; Kamatani, Naoyuki ; Tokunaga, Katsushi ; Johnson, Todd A
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.1069-17

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kobayashi, Takumi ; Koshino, Yuta ; Miki, Takahiro
  Publisher:London: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC musculoskeletal disorders, 2021, Vol.22 (1), p.1-683

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Takeda, Taka-Aki ; Miyazaki, Shiho ; Kobayashi, Miki ; Nishino, Katsutoshi ; Goto, Tomoko ; Matsunaga, Mayu ; Ooi, Minami ; Shirakawa, Hitoshi ; Tani, Fumito ; Kawamura, Tatsuyoshi ; Komai, Michio ; Kambe, Taiho
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Communications biology, 2018, Vol.1 (1), p.113-113

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ohashi, Kazuki ; Ishikawa, Toru ; Hoshii, Asami ; Hokari, Tamaki ; Suzuki, Mitsuyuki  ; Noguchi, Hirohito ; Hirosawa, Hiroshi ; Koyama, Fujiko ; Kobayashi, Miki ; Hirosawa, Shiori  ; Sugiyama, Kaede ; Mitobe, Yuta ; Yoshida, Toshiaki
  Publisher:Athens: Spandidos Publications
  Journal title:Experimental and therapeutic medicine, 2020, Vol.20 (5), p.1-1
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Iida, Shinsuke ; Wakabayashi, Masashi ; Tsukasaki, Kunihiro ; Miyamoto, Kenichi ; Maruyama, Dai ; Yamamoto, Kazuhito ; Takatsuka, Yoshifusa ; Kusumoto, Shigeru ; Kuroda, Junya ; Ando, Kiyoshi ; Kikukawa, Yoshitaka ; Masaki, Yasufumi ; Kobayashi, Miki ; Hanamura, Ichiro ; Asai, Hiroaki ; Nagai, Hirokazu ; Shimada, Kazuyuki ; Tsukamoto, Norifumi ; Inoue, Yoshiko ; Tobinai, Kensei
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2018, Vol.109 (5), p.1552-1561

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shinjo, Tokiko ; Sakuraba, Keishoku ; Nakaniida, Atsuko ; Ishibashi, Tomoyo ; Kobayashi, Miki ; Aono, Yuya ; Suzuki, Yoshio
  Publisher:England: Spandidos Publications
  Journal title:Biomedical reports, 2018, Vol.8 (5), p.426-432
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kobayashi, Mayu ; Kobayashi, Miki ; Okumura, Tsunao ; Usui, Emiko
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:IZA journal of labor policy, 2016, Vol.5 (1), p.1

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Oshio, Takashi ; Nozaki, Kayo ; Kobayashi, Miki
  Publisher:Dordrecht: Springer
  Journal title:Social indicators research, 2011, Vol.104 (3), p.351-367

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ohashi, Kazuki ; Ishikawa, Toru ; Suzuki, Mitsuyuki ; Abe, Hiroko ; Koyama, Fujiko ; Nakano, Tomomi ; Ueki, Aya ; Noguchi, Hirohito ; Hasegawa, Erina ; Hirosawa, Shiori ; Kobayashi, Miki ; Hirosawa, Hiroshi ; Sato, Kaede ; Fukazawa, Takako ; Maruyama, Yuka ; Yoshida, Toshiaki
  Publisher:Greece: Spandidos Publications
  Journal title:Experimental and therapeutic medicine, 2018, Vol.15 (1), p.970-976
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Oshio, Takashi ; Nozaki, Kayo ; Kobayashi, Miki
  Publisher:Boston: Springer US
  Journal title:Journal of family and economic issues, 2013, Vol.34 (2), p.211-223

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Suzuki, Mitsuyuki ; Ishikawa, Toru ; Sakuma, Ai ; Abe, Satoshi ; Abe, Hiroko ; Koyama, Fujiko ; Nakano, Tomomi ; Ueki, Aya ; Noguchi, Hirohito ; Hasegawa, Erina ; Yamagata, Shiori ; Kobayashi, Miki ; Ohashi, Kazutaka ; Hirosawa, Hiroshi ; Fukazawa, Takako ; Maruyama, Yuka ; Yoshida, Toshiaki
  Publisher:Greece: D.A. Spandidos
  Journal title:Experimental and therapeutic medicine, 2016, Vol.12 (5), p.3353-3358

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:SHIGENO, Kazuyuki ; NAITO, Kensuke ; SAHARA, Naohi ; KOBAYASHI, Miki ; NAKAMURA, Satoki ; FUJISAWA, Sinya ; SHINJO, Kaori ; TAKESHITA, Akihiro ; OHNO, Ryuzo ; OHNISHI, Kazunori
  Publisher:Tokyo: Springer
  Journal title:International journal of hematology, 2005, Vol.82 (3), p.224-229

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next