Previous

500 results for

Kobayashi, Miki

Next
Previous

500 results for

Kobayashi, Miki

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Takeda, Taka-Aki ; Miyazaki, Shiho ; Kobayashi, Miki ; Nishino, Katsutoshi ; Goto, Tomoko ; Matsunaga, Mayu ; Ooi, Minami ; Shirakawa, Hitoshi ; Tani, Fumito ; Kawamura, Tatsuyoshi ; Komai, Michio ; Kambe, Taiho
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Communications biology, 2018, Vol.1 (1), p.113-113

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ohashi, Kazuki ; Ishikawa, Toru ; Hoshii, Asami ; Hokari, Tamaki ; Suzuki, Mitsuyuki  ; Noguchi, Hirohito ; Hirosawa, Hiroshi ; Koyama, Fujiko ; Kobayashi, Miki ; Hirosawa, Shiori  ; Sugiyama, Kaede ; Mitobe, Yuta ; Yoshida, Toshiaki
  Publisher:Athens: Spandidos Publications
  Journal title:Experimental and therapeutic medicine, 2020, Vol.20 (5), p.1-1
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Iida, Shinsuke ; Wakabayashi, Masashi ; Tsukasaki, Kunihiro ; Miyamoto, Kenichi ; Maruyama, Dai ; Yamamoto, Kazuhito ; Takatsuka, Yoshifusa ; Kusumoto, Shigeru ; Kuroda, Junya ; Ando, Kiyoshi ; Kikukawa, Yoshitaka ; Masaki, Yasufumi ; Kobayashi, Miki ; Hanamura, Ichiro ; Asai, Hiroaki ; Nagai, Hirokazu ; Shimada, Kazuyuki ; Tsukamoto, Norifumi ; Inoue, Yoshiko ; Tobinai, Kensei
  Publisher:England: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Cancer science, 2018, Vol.109 (5), p.1552-1561

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Shinjo, Tokiko ; Sakuraba, Keishoku ; Nakaniida, Atsuko ; Ishibashi, Tomoyo ; Kobayashi, Miki ; Aono, Yuya ; Suzuki, Yoshio
  Publisher:England: Spandidos Publications
  Journal title:Biomedical reports, 2018, Vol.8 (5), p.426-432
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kobayashi, Mayu ; Kobayashi, Miki ; Okumura, Tsunao ; Usui, Emiko
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:IZA journal of labor policy, 2016, Vol.5 (1), p.1

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Oshio, Takashi ; Nozaki, Kayo ; Kobayashi, Miki
  Publisher:Dordrecht: Springer
  Journal title:Social indicators research, 2011, Vol.104 (3), p.351-367

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ohashi, Kazuki ; Ishikawa, Toru ; Suzuki, Mitsuyuki ; Abe, Hiroko ; Koyama, Fujiko ; Nakano, Tomomi ; Ueki, Aya ; Noguchi, Hirohito ; Hasegawa, Erina ; Hirosawa, Shiori ; Kobayashi, Miki ; Hirosawa, Hiroshi ; Sato, Kaede ; Fukazawa, Takako ; Maruyama, Yuka ; Yoshida, Toshiaki
  Publisher:Greece: Spandidos Publications
  Journal title:Experimental and therapeutic medicine, 2018, Vol.15 (1), p.970-976
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Oshio, Takashi ; Nozaki, Kayo ; Kobayashi, Miki
  Publisher:Boston: Springer US
  Journal title:Journal of family and economic issues, 2013, Vol.34 (2), p.211-223

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Suzuki, Mitsuyuki ; Ishikawa, Toru ; Sakuma, Ai ; Abe, Satoshi ; Abe, Hiroko ; Koyama, Fujiko ; Nakano, Tomomi ; Ueki, Aya ; Noguchi, Hirohito ; Hasegawa, Erina ; Yamagata, Shiori ; Kobayashi, Miki ; Ohashi, Kazutaka ; Hirosawa, Hiroshi ; Fukazawa, Takako ; Maruyama, Yuka ; Yoshida, Toshiaki
  Publisher:Greece: D.A. Spandidos
  Journal title:Experimental and therapeutic medicine, 2016, Vol.12 (5), p.3353-3358

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:SHIGENO, Kazuyuki ; NAITO, Kensuke ; SAHARA, Naohi ; KOBAYASHI, Miki ; NAKAMURA, Satoki ; FUJISAWA, Sinya ; SHINJO, Kaori ; TAKESHITA, Akihiro ; OHNO, Ryuzo ; OHNISHI, Kazunori
  Publisher:Tokyo: Springer
  Journal title:International journal of hematology, 2005, Vol.82 (3), p.224-229

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kobayashi, Miki ; Usui, Emiko
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Review of economics of the household, 2017, Vol.15 (2), p.579-596

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Oshio, Takashi ; Kobayashi, Miki
  Publisher:Dordrecht: Springer Netherlands
  Journal title:Journal of happiness studies, 2011, Vol.12 (4), p.633-649

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ando, Hiroyasu ; Takehara, Kohta ; Kobayashi, Miki U
  Publisher:Ithaca: Cornell University Library, arXiv.org
  Journal title:arXiv.org, 2017
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kobayashi, Miki ; Fujita, Daisuke
  Publisher:Dordrecht: Springer-Verlag
  Journal title:Journal of applied phycology, 2014, Vol.26 (2), p.1123-1131

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nakagun, Shotaro ; Horiuchi, Noriyuki ; Sugimoto, Miki ; Tomikawa, Sohei ; Watanabe, Kenichi ; Kobayashi, Yoshiyasu
  Publisher:United States: American Society of Parasitologists
  Journal title:The Journal of parasitology, 2017, Vol.103 (5), p.451-457

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Hidaka, Ryoko ; Sobue, Ikuko ; Yano, Miki ; Ito, Ryoko ; Kobayashi, Toshio
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Behavioral sciences, 2022, Vol.12 (12), p.503

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Sakai, Katsuya ; Ishikawa, Yuichi ; Mori, Yumiko ; Kobayashi, Miki ; Iriyama, Chisako ; Ozawa, Yukiyasu ; Suzuki, Tatsuya ; Minami, Yosuke ; Ishikawa, Kazuhiro ; Kaneda, Norio ; Naoe, Tomoki ; Kiyoi, Hitoshi
  Publisher:Japan: Springer Japan
  Journal title:International journal of hematology, 2011, Vol.93 (2), p.237-242

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yoshioka, Hirofumi, Nagoya University, Chikusa, Nagoya, Japan ; Asai, Shuta, Nagoya University, Chikusa, Nagoya, Japan ; Yoshioka, Miki, Nagoya University, Chikusa, Nagoya, Japan ; Kobayashi, Michie, National Institute of Agrobiological Sciences, Tsukuba, Japan
  Publisher:Springer: Korean Society for Molecular and Cellular Biology
  Journal title:Molecules and Cells, 28(4), pp.321-329

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Nozue, Miho ; Nishi, Nobuo ; Tsubota-Utsugi, Megumi ; Miyoshi, Miki ; Yonekura, Yuki ; Sakata, Kiyomi ; Kobayashi, Seiichiro ; Ogawa, Akira
  Publisher:Australia: HEC Press
  Journal title:Asia Pacific journal of clinical nutrition, 2017, Vol.26 (3), p.556-560

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:NAITO, Kensuke ; KOBAYASHI, Miki ; SAHARA, Naohi ; SHIGENO, Kazuyuki ; NAKAMURA, Satoki ; SHINJO, Kaori ; TOBITA, Tadasu ; TAKESHITA, Akihiro ; OHNO, Ryuzo ; OHNISHI, Kazunori
  Publisher:Tokyo: Springer
  Journal title:International journal of hematology, 2006, Vol.83 (4), p.318-323

  Peer Reviewed

  Online