Previous

17 results for

Lao, Yeh-Hsing

Next
Previous

17 results for

Lao, Yeh-Hsing

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Hong-Xia ; Song, Ziyuan ; Lao, Yeh-Hsing ; Xu, Xin ; Gong, Jing ; Cheng, Du ; Chakraborty, Syandan ; Park, Ji Sun ; Li, Mingqiang ; Huang, Dantong ; Yin, Lichen ; Cheng, Jianjun ; Leong, Kam W
  Publisher:United States: National Academy of Sciences
  Journal title:Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, 2018, Vol.115 (19), p.4903-4908

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Huang, Hanyao ; Pan, Weiyi ; Wang, Yifan ; Kim, Hye Sung ; Shao, Dan ; Huang, Baoding ; Ho, Tzu-Chieh ; Lao, Yeh-Hsing ; Quek, Chai Hoon ; Shi, Jiayu ; Chen, Qianming ; Shi, Bing ; Zhang, Shengmin ; Zhao, Lei ; Leong, Kam W
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2022, Vol.13 (1), p.5925-5925

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Yi ; Cai, Lulu ; Li, Di ; Lao, Yeh-Hsing ; Liu, Dingzhuo ; Li, Mingqiang ; Ding, Jianxun ; Chen, Xuesi
  Publisher:Beijing: Tsinghua University Press
  Journal title:Nano research, 2018, Vol.11 (9), p.4806-4822

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yeh-Hsing Lao ; Ji, Robin ; Zhou, Joyce K ; Snow, Kathy J ; Kwon, Nancy ; Saville, Ethan ; He, Siyu ; Chauhan, Shradha ; Chun-Wei, Chi ; Datta, Malika S ; Zhang, Hairong ; Quek, Chai Hoon ; Cai, Sarah ; Li, Mingqiang ; Gaitan, Yaned ; Bechtel, Lawrence ; Shih-Ying, Wu ; Lutz, Cathleen M ; Raju Tomer ; Murray, Stephen A ; Chavez, Alejandro ; Konofagou, Elisa E ; Leong, Kam W
  Publisher:Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory Press
  Journal title:bioRxiv, 2022
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:He, Siyu ; Jin, Yinuo ; Nazaret, Achille ; Shi, Lingting ; Chen, Xueer ; Rampersaud, Sham ; Dhillon, Bahawar S ; Valdez, Izabella ; Friend, Lauren E ; Fan, Joy Linyue ; Park, Cameron Y ; Mintz, Rachel ; Yeh-Hsing Lao ; Carrera, David ; Fang, Kaylee W ; Kaleem Mehdi ; Rohde, Madeline ; Mcfaline-Figueroa, Jose L ; Blei, David ; Leong, Kam W ; Rudensky, Alexander Y ; Plitas, George ; Azizi, Elham
  Publisher:Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory Press
  Journal title:bioRxiv, 2022
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:He, Siyu ; Xu, Cong ; Yeh-Hsing Lao ; Chauhan, Shradha ; Yang, Xiao ; Willner, Moshe Joseph ; Jin, Yinuo ; Mcelroy, Shannon ; Rao, Sneha ; Gogos, Joseph ; Raju Tomer ; Azizi, Elham ; Xu, Bin ; Leong, Kam W
  Publisher:Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory Press
  Journal title:BioRxiv, 2021
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Lao, Yeh-Wu ; Kuo, Shu-Ting ; Tuan, Wei-Hsing
  Publisher:Boston: Springer US
  Journal title:Journal of materials science. Materials in electronics, 2009, Vol.20 (3), p.234-241

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Lao, Yeh-Wu ; Kuo, Shu-Ting ; Tuan, Wei-Hsing
  Publisher:Springer
  Journal title:Journal of materials science. Materials in electronics, 2009, Vol.20 (3), p.234

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Lao, Yeh-Wu ; Kuo, Shu-Ting ; Tuan, Wei-Hsing
  Journal title:Journal of materials science. Materials in electronics, 2009, Vol.20 (3), p.234-241

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Reviews

  Author / Creator:R. Vjatkin
  Publisher:MOUTON & CO
  Journal title:Revue Bibliographique de Sinologie, 1961, Vol.7, p.125-125
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yan, Huize ; Shao, Dan ; Lao, Yeh‐Hsing ; Li, Mingqiang ; Hu, Hanze ; Leong, Kam W.
  Publisher:Germany: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Advanced science, 2019, Vol.6 (15), p.1900605-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Lao, Yeh‐Hsing ; Li, Mingqiang ; Gao, Madeleine A. ; Shao, Dan ; Chi, Chun‐Wei ; Huang, Dantong ; Chakraborty, Syandan ; Ho, Tzu‐Chieh ; Jiang, Weiqian ; Wang, Hong‐Xia ; Wang, Sihong ; Leong, Kam W.
  Publisher:Germany: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Advanced science, 2018, Vol.5 (7), p.1700540-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Kong, Huimin ; Ju, Enguo ; Yi, Ke ; Xu, Weiguo ; Lao, Yeh‐Hsing ; Cheng, Du ; Zhang, Qi ; Tao, Yu ; Li, Mingqiang ; Ding, Jianxun
  Publisher:Germany: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Advanced science, 2021, Vol.8 (24), p.e2102051-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Hu, Hanze ; Yang, Chao ; Zhang, Fan ; Li, Mingqiang ; Tu, Zhaoxu ; Mu, Lizhong ; Dawulieti, Jianati ; Lao, Yeh‐Hsing ; Xiao, Zixuan ; Yan, Huize ; Sun, Wen ; Shao, Dan ; Leong, Kam W.
  Publisher:Germany: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Advanced science, 2021, Vol.8 (15), p.2002020-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Mintz, Rachel L. ; Lao, Yeh‐Hsing ; Chi, Chun‐Wei ; He, Siyu ; Li, Mingqiang ; Quek, Chai Hoon ; Shao, Dan ; Chen, Boyuan ; Han, Jing ; Wang, Sihong ; Leong, Kam W.
  Publisher:Hoboken, USA: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Bioengineering & translational medicine, 2020, Vol.5 (1), p.e10152-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Kong, Huimin ; Ju, Enguo ; Yi, Ke ; Xu, Weiguo ; Lao, Yeh‐Hsing ; Cheng, Du ; Zhang, Qi ; Tao, Yu ; Li, Mingqiang ; Ding, Jianxun
  Publisher:Weinheim: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Advanced science, 2021, Vol.8 (24), p.2170163-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yan, Huize ; Shao, Dan ; Lao, Yeh‐Hsing ; Li, Mingqiang ; Hu, Hanze ; Leong, Kam W.
  Publisher:Hoboken: John Wiley and Sons Inc
  Journal title:Advanced science, 2019, Vol.6 (15), p.1970088-n/a

  Peer Reviewed

  Online