Previous

67,277 results for

Li, Xing

Next
Previous

67,277 results for

Li, Xing

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  The rise of China and the capitalist world order / edit...
  • Books

  Publisher:Farnham : Ashgate, c2010.
  Call Numbers:N330.95106/2

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  Lige shuo li cai xiao bai li cai ru men bi xiu ke / Xin...
  • Books

  力哥说理财小白理财入门必修课 / 邢力(力哥)著.

  Lige shuo li cai xiao bai li cai ru men bi xiu ke / Xing Li (Lige) zhu.

  Author / Creator:Xing, Li, author. | 邢力, author
  Publisher:Beijing : Ren min you dian chu ban she, 2016. | 北京 人民邮电, 2016.
  Edition:Di 1 ban. | 第1版.
  Call Numbers:CHI/332/XIN

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  Li Shaobo zhen qi yun xing fa / Li Shaobo yuan zhu ; Li...
  • Books

  Author / Creator:Li, Shaobo.
  Publisher:Beijing Shi : Zhongguo zhong yi yao chu ban she, 2010.
  Edition:Di er ban.
  Date:2010.
  Call Numbers:CHI/613.7/LI

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  Qian li zhi xing = The World Beneath / Kaite Gannaidi (...
  • Books

  千里之行 = The World Beneath / 凱特·甘迺迪 (Cate Kennedy) 著 ; 黃詩淳譯.

  Qian li zhi xing = The World Beneath / Kaite Gannaidi (Cate Kennedy) zhu ; Huang Shichun yi.

  Author / Creator:Kennedy, Cate.
  Publisher:Taizhong Shi : Chen xing chu ban you xian gong si, 2012. | 臺中市 : 晨星初版有限公司, 2012.
  Edition:Chu ban. | 初版.
  Date:2012.
  Call Numbers:H 2013/1471

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  Zhong yi de xin li xue he xing shen guan / Song Zhixing...
  • Books

  Author / Creator:Song, Zhixing.
  Publisher:[Campsie, N.S.W.] : Song Zhixing, c2000.
  Call Numbers:610.951/3

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Books

  Publisher:[Sydney? : Falun Gong xue yuan, 2000]
  Edition:1st ed.
  Date:2000]
  Call Numbers:Q322.10951/1

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Books

  彈性柱體的扭轉理論 / 錢偉長 ... [et al.]著 ; 中國科學院力學硏究所編輯.

  Tan xing zhu ti de niu zhuan li lun / Qian Weichang ... [et al.] zhu ; Zhongguo ke xue yuan li xue yan jiu suo bian ji.

  Author / Creator:Qian, Weichang. | 錢偉長
  Publisher:Beijing : Ke xue chu ban she, 1956. | 北京 : 科學出版社, 1956.
  Edition:1 ban. | 1版.
  Date:1956.
  Call Numbers:TQ044746

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  Jie wo yi ge xing li xiang / Aina Bei wen ; Sailina Xie...
  • Books

  借我一个行李箱 / 埃娜 贝 文 ; 塞利娜 谢弗雷尔图 ; 赵佼佼译.

  Jie wo yi ge xing li xiang / Aina Bei wen ; Sailina Xiefulei'er tu ; Zhao Jiaojiao yi.

  Author / Creator:Bé, Heyna, author. | 贝, 埃娜,, author
  Publisher:Beijing : Ren min jiao yu chu ban she, 2021. | 北京 : 人民教育出版社, 2021.
  Edition:Di 1 ban. | 第1版.
  Call Numbers:CHI/J/01134

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  Lao nian xing chi dai / Li Yingyan, An Junqi bian zhu.
  • Books

  老年性痴呆 / 李英彦, 安俊岐著.

  Lao nian xing chi dai / Li Yingyan, An Junqi bian zhu.

  Author / Creator:Li, Yingyan.
  Publisher:Nanjing : Jiangsu ke xue ji shu, 2011.
  Edition:Di 1 ban.
  Date:2011.
  Call Numbers:CHI/618.9/LI

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  Zai shen yuan li yang wang xing kong : Wei Jin ming shi...
  • Books

  在深渊里仰望星空 : 魏晋名士的卑微与骄傲 / 北溟鱼 著.

  Zai shen yuan li yang wang xing kong : Wei Jin ming shi de bei wei yu jiao ao / Beimingyu zhu.

  Author / Creator:Beimingyu, author. | 北溟鱼, author
  Publisher:Changsha : Hu'nan ren min chu ban she, 2018.
  Edition:Di 1 ban.
  Call Numbers:CHI/931/BEI

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  1894, Zhongguo ji xing / [Ao] Qiaozhi Eneisite Molixun ...
  • Books

  1894, 中国纪行 / [澳]乔治・厄内斯特・莫理循著 ; 李磊译.

  1894, Zhongguo ji xing / [Ao] Qiaozhi Eneisite Molixun zhu ; Li Lei yi.

  Author / Creator:Morrison, George Ernest, 1862-1920. author.
  Publisher:Beijing Zhonghua shu ju, 2017. | 北京 中華書局, 2017.
  Edition:Beijing di 1 ban. | 北京第1版.
  Call Numbers:H 2018/2433

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Xing, Hui-Li ; Dong, Li ; Wang, Zhi-Ping ; Zhang, Hai-Yan ; Han, Chun-Yan ; Liu, Bing ; Wang, Xue-Chen ; Chen, Qi-Jun
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC plant biology, 2014, Vol.14 (1), p.327-327

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  Dao yu zhou qu lü xing / Li Yuan zhu.
  • Books

  Author / Creator:Li, Yuan, author.
  Publisher:Wuhan : Hubei ke xue ji shu chu ban she, 2014.
  Edition:Di 1 ban.
  Call Numbers:CHI/910.9/LI

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Zhi-Ping ; Xing, Hui-Li ; Dong, Li ; Zhang, Hai-Yan ; Han, Chun-Yan ; Wang, Xue-Chen ; Chen, Qi-Jun
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Genome Biology, 2015, Vol.16 (1), p.144-144

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  Zheng fang xing li de Bi'er xiong = Bear in a square / ...
  • Books

  正方形里的比尔熊 = Bear in a square / 文, 斯特拉 布拉克斯通 ; 图, 黛比 哈特 ; 译, 乐凡.

  Zheng fang xing li de Bi'er xiong = Bear in a square / wen, Sitela Bulakesitong ; tu, Daibi Hate ; yi, Le Fan.

  Author / Creator:Blackstone, Stella.
  Publisher:Changsha Shi : Hunan shao nian er tong chu ban she, 2012. | 长沙市 : 湖南少年儿童出版社, 2012.
  Edition:Di 1 ban. | 第1版.
  Date:2012.
  Call Numbers:CHI/J/00442

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Xing, Huang ; Xing, Li
  Publisher:Oxford: Wiley Subscription Services, Inc
  Journal title:Risk analysis, 2021, Vol.41 (6), p.895-910

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  Stars 79-80 = Xing: mei zhan / edited by Li Xianting an...
  • Books

  Publisher:Hong Kong : The Chinese University of Hong Kong Press, [2019]
  Date:2019
  Call Numbers:GQ 2020/0434

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Yang, Yonglin ; Li, Xing ; Wang, Wenshuai
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2021, Vol.11 (1), p.2236-2236

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  Mi yue lu xing shou ce / Aodaliya lonely planet gong si...
  • Books

  蜜月旅行手册 / 澳大利亚 Lonely planet 公司编 ; 李冠廷译

  Mi yue lu xing shou ce / Aodaliya lonely planet gong si bian ; Li Guanting yi.

  Publisher:Beijing : Zhongguo di tu chu ban she, 2018. | 北京 : 中国地图出版社, 2018.
  Edition:Di 1 ban. | 第1版.
  Call Numbers:CHI/910.2/MIY

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Peng, Shi-Yu ; Shi, Zhe ; Zhou, Dong-Sheng ; Wang, Xin-Yue ; Li, Xing-Xing ; Liu, Xiao-Li ; Wang, Wei-Di ; Lin, Guan-Ning ; Pan, Bing-Xing ; Voon, Valerie ; Grace, Anthony A. ; Heilig, Markus ; Wong, Ma-Li ; Yuan, Ti-Fei
  Publisher:New York: Nature Publishing Group
  Journal title:Molecular psychiatry, 2021, Vol.26 (2), p.383-395

  Peer Reviewed

  Online