Previous

2,040 results for

Liu, Weimin

Next
Previous

2,040 results for

Liu, Weimin

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Books

  Publisher:Surry Hills, N.S.W. : Ray Hughes Gallery in association with Griffith University, Queensland College of Art, 2009.
  Date:2009.
  Call Numbers:Q759.95138/1

  For use in the Library

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Han ; Guo, Xianwu ; Gooneratne, Ravi ; Lai, Ruifang ; Zeng, Cong ; Zhan, Fanbin ; Wang, Weimin
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2016, Vol.6 (1), p.24340-24340

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Weimin ; Liu, Juan ; Ma, Lan ; Chen, Jing
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Journal of cancer research and clinical oncology, 2022, Vol.148 (9), p.2549-2560

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Zhongwei ; Gao, Weimin
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Archives of toxicology, 2020, Vol.94 (9), p.3125-3136

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Zhongwei ; Gao, Weimin
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Archives of toxicology, 2019, Vol.93 (6), p.1555-1571

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Weimin ; Zhang, Yao ; Lu, Wenyi ; Liu, Kaiyan
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2015, Vol.10 (3), p.e0120629-e0120629

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Ye, Wei ; Liu, Taomei ; Zhang, Weimin ; Zhu, Muzi ; Liu, Zhaoming ; Kong, Yali ; Liu, Shan
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Toxins, 2019, Vol.12 (1), p.1

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Guiyuan ; Guo, Zhiguang ; Liu, Weimin
  Publisher:Singapore: Elsevier Ltd
  Journal title:Journal of bionics engineering, 2014, Vol.11 (3), p.325-345

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wei, Jin ; Guo, Xianwu ; Liu, Han ; Chen, Yuanyuan ; Wang, Weimin
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:BMC microbiology, 2018, Vol.18 (1), p.99-99

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Zhiming ; Liu, Weimin
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2021, Vol.11 (1), p.16879-16879

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Han ; Li, Juntao ; Guo, Xianwu ; Liang, Yunxiang ; Wang, Weimin
  Publisher:United States: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Microbial biotechnology, 2018, Vol.11 (3), p.551-565

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Xu, Jiasheng ; Liu, Yujun ; Zhou, Weimin
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2018, Vol.8 (1), p.12145-7

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Weimin ; Luo, Yuchun ; Dunn, Jeffrey H. ; Norris, David A. ; Dinarello, Charles A. ; Fujita, Mayumi
  Publisher:United States: Elsevier Inc
  Journal title:Journal of investigative dermatology, 2013, Vol.133 (2), p.518-527

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Ailin ; Jia, Xiaotian ; Zhang, Li ; Huang, Xiaoyun ; Chen, Weimin ; Chen, Lin
  Publisher:Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in neurology, 2023, Vol.13

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Hailin ; Hu, Xiangnan ; Jiang, Rong ; Cai, Jianghui ; Lin, Qiao ; Fan, Zhiguo ; Zhao, Pan ; Wang, Song ; Zou, Chunqiao ; Du, Weimin ; Dong, Zhi ; Liu, Yingju
  Publisher:New York: Springer US
  Journal title:Inflammation, 2021, Vol.44 (4), p.1345-1358

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Jing ; Liu, Han ; Gooneratne, Ravi ; Wang, Yao ; Wang, Weimin
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:Biology (Basel, Switzerland), 2022, Vol.11 (2), p.186

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Han ; Wang, Weimin
  Publisher:Switzerland: MDPI
  Journal title:International journal of molecular sciences, 2016, Vol.17 (5), p.786-786

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Kai ; Wu, Qingnan ; Liu, Wenzhong ; Wang, Yan ; Zhao, Lianmei ; Chen, Jie ; Liu, Haoyu ; Liu, Siqi ; Li, Jinting ; Zhang, Weimin ; Zhan, Qimin
  Publisher:Heidelberg: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Clinical and translational medicine, 2022, Vol.12 (8), p.e945-n/a

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Du, Weimin ; Liu, Zujun
  Publisher:Wiley
  Journal title:IET communications, 2021, Vol.15 (17), p.2224-2236

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Shi, Limin ; Yan, Chenxu ; Guo, Zhiqian ; Chi, Weijie ; Wei, Jingle ; Liu, Weimin ; Liu, Xiaogang ; Tian, He ; Zhu, Wei-Hong
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2020, Vol.11 (1), p.793-793

  Peer Reviewed

  Online