Previous

1,699 results for

Liu, Xiaojing

Next
Previous

1,699 results for

Liu, Xiaojing

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Xiaojing ; Chen, Zhihong
  Publisher:England: BioMed Central Ltd
  Journal title:Journal of translational medicine, 2017, Vol.15 (1), p.207-207

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Li, Xiaojing ; Liu, Qinliang
  Publisher:Canada: JMIR Publications
  Journal title:Journal of medical Internet research, 2020, Vol.22 (10), p.e19684-e19684

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Xiaojing ; Wang, Hong
  Publisher:Egypt: Hindawi
  Journal title:Applied bionics and biomechanics, 2022, Vol.2022, p.1102760-7

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Feng, Xiaojing ; Zhao, Xing ; Yang, Liu ; Li, Mengyao ; Qie, Fengxiang ; Guo, Jiahui ; Zhang, Yuchun ; Li, Tiehu ; Yuan, Wenxia ; Yan, Yong
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2018, Vol.9 (1), p.3750-7

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Erbao ; Xu, Xiaojing ; Liu, Ruiqi ; Liu, Tianshu
  Publisher:United States: Hindawi
  Journal title:BioMed research international, 2018, Vol.2018, p.6784607-9

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Jia, Xiaojing ; Liu, Ying ; Han, Yejun
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2017, Vol.7 (1), p.4333-10

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:LIU Xiaojing
  Publisher:Surveying and Mapping Press
  Journal title:Ce hui xue bao, 2022, Vol.51 (2), p.313-313
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Xiaojing
  Publisher:Cairo: Hindawi
  Journal title:Journal of mathematics (Hidawi), 2022, Vol.2022, p.1-11

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Lu, Xiaoxuan ; Liu, Yu ; Liu, Ruyu ; Liu, Jiaxin ; Yan, Xiaojing ; Qian, Liren
  Publisher:Switzerland: Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in oncology, 2022, Vol.12, p.1063689-1063689

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Qinliang ; Li, Xiaojing
  Publisher:Switzerland: MDPI AG
  Journal title:International journal of environmental research and public health, 2021, Vol.18 (24), p.13214

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Xiaogai ; Sun, Ruibo ; Tian, Yinping ; Guo, Kai ; Sun, Hongyong ; Liu, Xiaojing ; Chu, Haiyan ; Liu, Binbin
  Publisher:United States: American Society for Microbiology
  Journal title:mSystems, 2020, Vol.5 (2)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Hongli ; Zhou, Sihui ; Liu, Jing ; Chen, Fuliang ; Zhang, Yuan ; Liu, Mengjun ; Min, Shengping ; Wang, Hongtao ; Wang, Xiaojing ; Wu, Nan
  Publisher:Switzerland: Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in oncology, 2022, Vol.12, p.747482-747482

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Oljira, Abraham Mulu ; Hussain, Tabassum ; Waghmode, Tatoba R. ; Zhao, Huicheng ; Sun, Hongyong ; Liu, Xiaojing ; Wang, Xinzhen ; Liu, Binbin
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Microorganisms (Basel), 2020, Vol.8 (10), p.1565

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Zang, Yipeng ; Niu, Shuwen ; Wu, Yishang ; Zheng, Xusheng ; Cai, Jinyan ; Ye, Jian ; Xie, Yufang ; Liu, Yun ; Zhou, Jianbin ; Zhu, Junfa ; Liu, Xiaojing ; Wang, Gongming ; Qian, Yitai
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2019, Vol.10 (1), p.1217-1217

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Wu, Yishang ; Liu, Xiaojing ; Han, Dongdong ; Song, Xianyin ; Shi, Lei ; Song, Yao ; Niu, Shuwen ; Xie, Yufang ; Cai, Jinyan ; Wu, Shaoyang ; Kang, Jian ; Zhou, Jianbin ; Chen, Zhiyan ; Zheng, Xusheng ; Xiao, Xiangheng ; Wang, Gongming
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2018, Vol.9 (1), p.1-9

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Chen, Erbao ; Xu, Xiaojing ; Liu, Tianshu
  Publisher:Egypt: Hindawi
  Journal title:Journal of oncology, 2018, Vol.2018, p.3979135-11

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tang, Xiaoju ; Liu, Xiaojing J ; Tian, Cuijie ; Su, Qiaoli ; Lei, Yi ; Wu, Qingbo ; He, Yangyan ; Whitsett, Jeffrey A ; Luo, Fengming
  Publisher:United States: American Thoracic Society
  Journal title:American journal of respiratory cell and molecular biology, 2013, Vol.49 (6), p.960-970

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Reid, Michael A ; Allen, Annamarie E ; Liu, Shiyu ; Liberti, Maria V ; Liu, Pei ; Liu, Xiaojing ; Dai, Ziwei ; Gao, Xia ; Wang, Qian ; Liu, Ying ; Lai, Luhua ; Locasale, Jason W
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2018, Vol.9 (1), p.5442-11

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  State Library of New South Wales-Records from the collection
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Xiaojing ; Pan, Yan ; Zhou, Haiyan
  Publisher:Frontiers Media S.A
  Journal title:Frontiers in environmental science, 2022, Vol.10

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Guo, Kai ; Xiaojing Liu
  Publisher:Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg
  Journal title:Irrigation science, 2015, Vol.33 (6), p.441-452

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next