Previous

34 results for

Luo, Tingwei

Next
Previous

34 results for

Luo, Tingwei

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Shiwei ; Quan, Tingwei ; Zhou, Hang ; Yin, FangFang ; Li, Anan ; Fu, Ling ; Luo, Qingming ; Gong, Hui ; Zeng, Shaoqun
  Publisher:Totowa: Springer Nature B.V
  Journal title:Neuroinformatics (Totowa, N.J.), 2019, Vol.17 (4), p.497-514

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liang, Yantao ; Li, Li ; Luo, Tingwei ; Zhang, Yao ; Zhang, Rui ; Jiao, Nianzhi
  Publisher:United States: Public Library of Science
  Journal title:PloS one, 2014, Vol.9 (11), p.e111634-e111634

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zhang, Rui ; Li, Yanxia ; Yan, Wei ; Wang, Yu ; Cai Lanlan ; Luo Tingwei ; Li, Huifang ; Weinbauer, Markus G ; Jiao Nianzhi
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Communications biology, 2020, Vol.3 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Wang, Lin ; Han, Kaihang ; Xie, Tingwei ; Luo, Jianjun
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Symmetry (Basel), 2019, Vol.11 (9), p.1102

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Jiao, Nianzhi ; Herndl, Gerhard J ; Hansell, Dennis A ; Benner, Ronald ; Kattner, Gerhard ; Wilhelm, Steven W ; Kirchman, David L ; Weinbauer, Markus G ; Luo, Tingwei ; Chen, Feng ; Azam, Farooq
  Publisher:England: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature reviews. Microbiology, 2010, Vol.8 (8), p.593-599

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zheng, Qiang ; Zhang, Rui ; Xu, Yongle ; Iii, Richard Allen White ; Wang, Yu ; Luo, Tingwei ; Jiao, Nianzhi
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2014, Vol.4, p.7118

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Yan, Wei ; Feng, Xuejin ; Zhang, Wei ; Nawaz, Muhammad Zohaib ; Luo, Tingwei ; Zhang, Rui ; Jiao, Nianzhi
  Publisher:Lausanne: Frontiers Research Foundation
  Journal title:Frontiers in Marine Science, 2021

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Jiao, Nianzhi ; Liang, Yantao ; Zhang, Yongyu ; Liu, Jihua ; Zhang, Yao ; Zhang, Rui ; Zhao, Meixun ; Dai, Minhan ; Zhai, Weidong ; Gao, Kunshan ; Song, Jinming ; Dongliang Yuan ; Li, Chao ; Lin, Guanghui ; Huang, Xiaoping ; Yan, Hongqiang ; Hu, Limin ; Zhang, Zenghu ; Wang, Long ; Cao, Chunjie ; Luo, Yawei ; Luo, Tingwei ; Wang, Nannan ; Dang, Hongyue ; Wang, Dongxiao ; Zhang, Si
  Publisher:Dordrecht: Springer Nature B.V
  Journal title:Science China. Earth sciences, 2018, Vol.61 (11), p.1535-1563

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liang, Yantao ; Zhang, Yongyu ; Zhang, Yao ; Luo, Tingwei ; Rivkin, Richard B ; Jiao, Nianzhi
  Publisher:England: Oxford University Press
  Journal title:FEMS microbiology ecology, 2017, Vol.93 (2), p.fiw238

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Jiao, Nianzhi ; Legendre, Louis ; Robinson, Carol ; Thomas, Helmuth ; Luo, Ya-Wei ; Dang, Hongyue ; Liu, Jihua ; Zhang, Rui ; Tang, Kai ; Luo, Tingwei ; Li, Chao ; Wang, Xiaoxue ; Zhang, Chuanlun
  Publisher:United States: The American Association for the Advancement of Science
  Journal title:Science (American Association for the Advancement of Science), 2015, Vol.350 (6267), p.1483-1483

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Jiao, Nianzhi ; Herndl, Gerhard J ; Hansell, Dennis A ; Benner, Ronald ; Kattner, Gerhard ; Wilhelm, Steven W ; Kirchman, David L ; Weinbauer, Markus G ; Luo, Tingwei ; Chen, Feng ; Azam, Farooq
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature reviews. Microbiology, 2011, Vol.9 (7), p.555-555

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Jing ; Quan, Tingwei ; Li, Shiwei ; Zhou, Hang ; Luo, Qingming ; Gong, Hui ; Zeng, Shaoqun
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2015, Vol.5, p.12782

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liang, Yantao ; Li, Li ; Luo, Tingwei ; Zhang, Yao ; Zhang, Rui ; Jiao, Nianzhi
  Journal title:PloS one, 2014, Vol.9 (11)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Jiao, Nianzhi ; Zhao, Yanlin ; Luo, Tingwei ; Wang, Xiulin
  Publisher:Cambridge: Cambridge University Press
  Journal title:Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 2006, Vol.86 (3), p.543

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Liu, Zijian ; Luo, Chunbo ; Ren, Peng ; Wang, Tingwei ; Min, Geyong
  Journal title:Filomat, 2020, Vol.34 (15), p.5173-5185

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Zha, Fengjun ; Wang, Tingwei ; Luo, Ming ; Guan, Jianguo
  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Micromachines (Basel), 2018, Vol.9 (2), p.78

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Izabel-Shen, Dandan ; Li, Shuang ; Luo, Tingwei ; Wang, Jianjun ; Li, Yan ; Sun, Qian ; Chang-Ping, Yu ; Hu, Anyi
  Publisher:Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory Press
  Journal title:bioRxiv, 2022
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Jiang Yuanzhi ; Qin Chaochao ; Cui Minghuan ; He Tingwei ; Liu Kaikai ; Huang, Yanmin ; Luo Menghui ; Zhang, Li ; Xu, Hongyu ; Li Saisai ; Wei Junli ; Liu, Zhiyong ; Wang Huanhua ; Kim Gi-Hwan ; Yuan Mingjian ; Chen, Jun
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Nature communications, 2019, Vol.10 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Li, Shiwei ; Zhou, Hang ; Quan, Tingwei ; Li, Jing ; Li, Yuxin ; Li, Anan ; Luo, Qingming ; Gong, Hui ; Zeng, Shaoqun
  Publisher:Totowa: Springer Nature B.V
  Journal title:Neuroinformatics (Totowa, N.J.), 2017, Vol.15 (2), p.133

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Publisher:Basel: MDPI AG
  Journal title:Water (Basel), 2020, Vol.12 (12), p.3341

  Peer Reviewed

  Online

Previous

results

Next