Previous

4 results for

Masuda, Sosuke

Next
Previous

4 results for

Masuda, Sosuke

Next

Export selected records

Export record to excel

File type to download

Beta version
 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Elbadawy, Mohamed ; Usui, Tatsuya ; Mori, Takashi ; Tsunedomi, Ryouichi ; Hazama, Shoichi ; Nabeta, Rina ; Uchide, Tsuyoshi ; Fukushima, Ryuji ; Yoshida, Toshinori ; Shibutani, Makoto ; Tanaka, Takaharu ; Masuda, Sosuke ; Okada, Rena ; Ichikawa, Ryo ; Omatsu, Tsutomu ; Mizutani, Tetsuya ; Katayama, Yukie ; Noguchi, Shunsuke ; Iwai, Satomi ; Nakagawa, Takayuki ; Shinohara, Yuta ; Kaneda, Masahiro ; Yamawaki, Hideyuki ; Sasaki, Kazuaki
  Publisher:Tokyo: John Wiley & Sons, Inc
  Journal title:Cancer science, 2019, Vol.110 (9), p.2806-2821

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Masuda-Ozawa, Tokiha ; Fujita, Sosuke ; Nakamura, Ryotaro ; Watanabe, Hiroshi ; Kuranaga, Erina ; Nakajima, Yu-ichiro
  Publisher:London: Nature Publishing Group
  Journal title:Scientific reports, 2022, Vol.12 (1)

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Tsunoda, Kanako ; Oikawa, Hiroki ; Tada, Hiroshi ; Tatemichi, Yoshinori ; Muraoka, Sosuke ; Miura, Shinpei ; Shibazaki, Masahiko ; Maeda, Fumihiko ; Takahashi, Kazuhiro ; Akasaka, Toshihide ; Masuda, Tomoyuki ; Maesawa, Chihaya
  Publisher:London
  Journal title:Journal of investigative dermatology, 2011, Vol.131 (8), p.1710

  Peer Reviewed

  Online

 • Export this record

  Export selected records

  Export record to excel

  File type to download

  Beta version
  • Articles

  Author / Creator:Masuda-Ozawa, Tokiha ; Fujita, Sosuke ; Nakamura, Ryotaro ; Watanabe, Hiroshi ; Kuranaga, Erina ; Yu-Ichiro Nakajima
  Publisher:Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory Press
  Journal title:bioRxiv, 2022